Ktl-icon-tai-lieu

Data warehouse - lý thuyết và thực tiễn

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2055 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Data warehouse - lý thuyết và thực tiễn
Phạm Minh Tuân
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Công nghệ thông tin; Mã số: 1 01 10
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Hùng
Năm bảo vệ: 2008
Abstract. Tổng quan một số vấn đề lý thuyết liên quan đến nhà kho dữ liệu (Data
warehouse), một công nghệ mới ra đời vào khoảng những năm 90, đã được ứng
dụng rộng rãi trong thực tiễn. Tập trung nghiên cứu các kiểu kiến trúc tham chiếu,
dòng dữ liệu và hệ thống của nhà kho dữ liệu, giới thiệu kiến trúc nhà kho dữ liệu
cho tập đoàn Amadeus Entertainment. Phân tích mô hình dữ liệu theo chiều và lược
đồ dữ liệu theo chiều, quy trình mô hình hóa dữ liệu chiều thực hiện thông qua ví dụ
tiêu biểu về bài toán bán lẻ. Trình bày quá trình tách dữ liệu từ các hệ thống nguồn
vào DWH. Tiến hành xử lý phân tích trực tuyến OLAP. Nghiên cứu DWH với các
ứng dụng quan hệ khách hàng. Thực hiện DWH trên chương trình MS SQL Server
2005. Trình bày các kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển trong tương lai.
Keywords. Công nghệ thông tin; Data warehouse; Dịch vụ; Nhà kho dữ liệu; Quan
hệ khách hàng

Content
Đến nay những hệ thống cơ sở dữ liệu đã có mặt tại hầu hết các hoạt động kinh tế xã
hội. Cùng với sự phát triển của công nghệ phần cứng như vi xử lý tốc độ cao, ổ đĩa với dung
lượng lưu trữ lớn, khả năng sao lưu thì dữ liệu của các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình
hoạt động đã được cập nhật và lưu giữ một cách đầy đủ. Cùng với sự đa dạng hoạt động hàng
ngày của phòng ban, nhân sự cũng như với các đối tác bên ngoài, dữ liệu nghiệp vụ của tổ
chức ngày càng trở nên khổng lồ. Dữ liệu có thể là tệp phẳng (không có cấu trúc) như hình
ảnh, văn bản đến dữ liệu có cấu trúc được lưu giữ tại các hệ quản trị CSDL. Một hãng bán lẻ
nổi tiếng như WalMart xử lý hàng chục triệu giao dịch mỗi ngày, hay ở Việt Nam, một công
ty bán lẻ thời trang cũng có hàng trăm đơn hàng.
Dữ liệu ngày qua ngày được tích lũy thay thế dần các hoạt động giấy tờ. Người ta có
thể truy cập dữ liệu mình cần một cách nhanh chóng bằng các phép tìm kiếm hay thông qua
sơ đồ thư mục lưu trữ trên hệ điều hành. Như vậy với các công nghệ hiện tại đã và đang đáp
ứng tốt một giai đoạn yêu cầu của người dùng.
Đến một ngày, khi những thành viên trong ban quản trị nhìn xuống và sửng sốt với độ
lớn dữ liệu của tổ chức, doanh nghiệp mình. Toàn bộ hoạt động, lịch sử được lưu dưới dạng
số một cách đầy đủ. Dữ liệu ấy chính là tài sản của công ty. Và họ muốn rằng những khối dữ
liệu khổng lồ ấy phải nói lên những điều thật ý nghĩa. Điều n...
Data warehouse - lý thuyết và thực tin
Phạm Minh Tuân
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Công nghệ thông tin; Mã số: 1 01 10
Người hướng dn: TS. Nguyễn Văn Hùng
Năm bảo v: 2008
Abstract. Tng quan mt s vấn đ thuyết liên quan đến nhà kho dữ liu (Data
warehouse), một công nghệ mới ra đời vào khoảng những năm 90, đã được ng
dng rộng rãi trong thực tin. Tập trung nghiên cứu các kiểu kiến trúc tham chiếu,
dòng dữ liệu hệ thng của nhà kho dữ liu, gii thiu kiến trúc nhà kho dữ liu
cho tập đoàn Amadeus Entertainment. Phân ch hình d liu theo chiều c
đồ d liu theo chiều, quy trình hình hóa dữ liu chiu thc hiện thông qua ví d
tiêu biu v i toán n lẻ. Trình bày quá trình tách d liu t các hệ thng ngun
vào DWH. Tiến nh xử phân ch trực tuyến OLAP. Nghiên cứu DWH với các
ng dng quan h khách hàng. Thực hiện DWH trên chương trình MS SQL Server
2005. Trình bày các kết qu đạt được, hn chế và hướng phát triển trong tương lai.
Keywords. Công nghệ thông tin; Data warehouse; Dch v; Nhà kho d liu; Quan
h khách hàng
Content
Đến nay những hệ thống cơ sở dữ liệu đã có mặt tại hầu hết các hoạt động kinh tế xã
hội. Cùng với sự phát triển của công nghệ phần cứng như vi xlý tốc độ cao, đĩa với dung
lượng lưu trữ lớn, khả năng sao lưu thì dữ liệu của các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình
hoạt động đã được cập nhật và lưu giữ một cách đầy đủ. Cùng với sự đa dạng hoạt động hàng
ngày của phòng ban, nhân sự cũng như với các đối tác bên ngoài, dữ liệu nghiệp vụ của tổ
chức ngày càng trở n khổng lồ. Dữ liệu thể tệp phẳng (không có cấu trúc) như hình
ảnh, văn bản đến dữ liệu cấu trúc được lưu giữ tại các hệ quản trị CSDL. Một hãng bán lẻ
nổi tiếng như WalMart xử lý hàng chục triệu giao dịch mỗi ngày, hay Việt Nam, một công
ty bán lẻ thời trang cũng có hàng trăm đơn hàng.
Dữ liệu ngày qua ngày được tích lũy thay thế dần các hoạt động giấy tờ. Người ta
thể truy cập dữ liệu mình cần một ch nhanh chóng bằng các phép tìm kiếm hay thông qua
đồ thư mục lưu trữ trên hệ điều hành. Như vậy với c công nghệ hiện tại đã đang đáp
ứng tốt một giai đoạn yêu cầu của người dùng.
Đến một ngày, khi những thành viên trong ban quản trị nhìn xuống và sửng sốt với độ
lớn dữ liệu của tổ chức, doanh nghiệp nh. Toàn bộ hoạt động, lịch sử được lưu dưới dạng
số một cách đầy đủ. Dữ liệu ấy chính là tài sản của công ty. Và họ muốn rằng những khối dữ
liệu khổng lồ ấy phải nói lên những điều thật ý nghĩa. Điều này khác với việc họ muốn tìm lại
một đơn hàng, một thông tin mang tính nhân của một khách hàng. Ở đây họ muốn biết cái
đồ doanh thu theo chiều lên hay xuống, muốn tách ra quy luật của bán ng, quy luật của
năng suất hoạt động,... Quy luật ấy dựa trên các yếu tố thời gian, yếu tố con người, yếu tố địa
Data warehouse - lý thuyết và thực tiễn - Trang 2
Data warehouse - lý thuyết và thực tiễn - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Data warehouse - lý thuyết và thực tiễn 9 10 860