Ktl-icon-tai-lieu

Đầu óc tỉnh táo sẽ nắm được thời cơ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 866 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đầu óc tỉnh táo sẽ nắm
được thời cơ

Theo dự báo, tình hình kinh tế năm 2009 sẽ không mấy lạc quan.
Sức mua giảm, đối đầu với nhiều rủi ro, doanh nghiệp phải quản
lý như thế nào để vượt qua cơn khủng hoảng này? Phóng viên
Doanh nhân và Pháp luật đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tư
vấn Đỗ Thanh Năm – Giám đốc tư vấn và hỗ trợ chiến lược Win
Win về vấn đề này.
Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp tiến hành tái cấu lại
để giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông có
nhận xét gì về vấn đề này?
Ths. Đỗ Thanh Năm: Không phải khi kinh tế khó khăn doanh
nghiệp mơi tái cấu trúc lại, mà những công ty thành công nhất thế

giới, sau 3 năm, họ tiến hành việc tái cấu trúc lại. Thông thường,
chiến lược phát triển được xây dựng trong khoảng thời gian 3
năm. Khi thay đổi chiến lược, doanh nghiệp phải thay đổi mô hình
quản lý để hỗ trợ tốt cho chiến lược mới được đề ra.
Trong thời kỳ suy thoái, phần rất lớn các doanh nghiệp đều thay
đổi chiến lược, vì vậy việc tái cấu trúc là đúng.

Hơn nữa, cơ cấu tổ chức hiện tại của doanh nghiệp phần lớn là
theo nguyên tắc kim tự tháp, đáy là toàn thể công nhân gánh toàn
bộ cơ cấu trên vai, và các cấp bậc kiểm soát chồng chất lên nhau
cho đến đỉnh. Dù hệ thống tổ chức có logic tới đâu đi nữa thì vẫn
ẩn chứa mầm mống của bệnh quan liêu. Toàn bộ hệ thống cấp
bậc, bức vách ngăn, cấu trúc phức tạp vè quản trị này đã hạn chế
sự nhạy bén của doanh nghiệp với thị trường. Trong thời kỳ
khủng hoảng, sự nhạy bén rất cần thiết và quan trọng, vì vậy
doanh nghiệp nên xây dựng tiến trình tổ chức theo chiều ngang:

mọi thông tin phải được thông suốt, mọi ý kiến từ thị trường đều
đến được ban lãnh đạo doanh nghiệp một
cách nhanh nhất.

Trong thời kỳ suy

Tinh gọn bộ máy là tiết giảm chi phí hợp lý và thoái, doanh
hiệu quả. Khi bộ máy gọn lại, mỗi thành viên nghiệp phải hành
trong doanh nghiệp dần dần tinh nhuệ hơn,

động nhanh hơn,

làm việc hiệu quả hơn và đổi lại, sẽ có mức

tập trung hơn, hiệu

thu nhập cao hơn. Doanh nghiệp tinh lọc ra

quả hơn để giành

được những con người có tâm huyết với sự

lợi thế cạnh tranh

nghiệp chung, đam mê nghề nghiệp và đạt

lâu dài trên nền

hiệu quả cao trong công nghiệp.

tảng kiểm soát

Khi kế hoạch tinh gọn triển khai thành công
quỹ lương cũng được rút gọn và có những

chặt chẽ từ nhiều
nguồn.

khoản dư ra có thể dùng để cân đối cho việc khác. Trong số đó,
có thể trích một phần đẻ lập một chính sách lương hợp lý nhằm
giữ chân người tài.

Từ ddsos, chi phí đầu vào phục vụ cho sản xuất – kinh doanh
đ...
Đầu óc tỉnh táo sẽ nắm
được thời cơ
Theo dự báo, tình hình kinh tế năm 2009 sẽ không mấy lạc quan.
Sức mua giảm, đối đầu với nhiều rủi ro, doanh nghiệp phải quản
lý như thế nào để vượt qua cơn khủng hoảng này? Phóng viên
Doanh nhân và Pháp luật đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tư
vấn Đỗ Thanh Năm Giám đốc tư vấn và hỗ trợ chiến lược Win
Win về vấn đề này.
Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp tiến hành tái cấu lại
để giảm chi phí và nâng caong lực cạnh tranh. Ông có
nhận xét gì về vấn đề này?
Ths. Đỗ Thanh Năm: Không phải khi kinh tế khó khăn doanh
nghiệp mơi tái cấu trúc lại, mà những công ty thành công nht thế
Đầu óc tỉnh táo sẽ nắm được thời cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu óc tỉnh táo sẽ nắm được thời cơ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đầu óc tỉnh táo sẽ nắm được thời cơ 9 10 702