Ktl-icon-tai-lieu

dạy học theo mô hình trường học mới

Được đăng lên bởi Anh Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI (VNEN)
Phần I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MÔ HÌNH DẠY HỌC VNEN
Điểm nổi bật của mô hình VNEN là đổi mới về cách thức tổ chức lớp học. Theo mô hình này việc
quản lý lớp học là “Hội đồng tự quản học sinh” và “các Ban” trong lớp học do HS tự nguyện xung
phong và được bạn tín nhiệm. “Hội đồng tự quản HS” là một biện pháp giúp học sinh phát huy
quyền làm chủ trong quá trình học tập, giáo dục.

Phần II: MỘT SỐ ĐIỂM CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN)
Mô hình trường học mới VNEN được điều chỉnh từ chương trình 2000 với những nguyên tắc sau:
 Giữ nguyên: - Chương trình các môn học;
- Mục tiêu môn học, bài học;
- Nội dung SGK, SGV, VBT của học sinh;
 Thay đổi:
- Cấu trúc bài học phù hợp mô hình dạy học VNEN.
 Tăng cường khả năng tự học của học sinh;
 Sử dụng và kết hợp các phương pháp dạy học tích cực lấy HS làm trung tâm;
 Đa dạng hóa các hoạt động, hình thức dạy và học;
 Đổi mới cách đánh giá: kết hợp đánh giá của GV và tự đánh giá của HS. Khuyến khích và
tăng cường tự đánh giá của HS.
Phần III: TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN
I. Quy trình dạy học thông qua trải nghiệm bao gồm 5 bước chủ yếu:
B1: Tạo hứng thú
B2: Trải nghiệm
B3: Phân tích khám phá, rút ra bài học.
B4: Thực hành
B5: Vận dụng
II. Tiến trình học tập HS
- Mỗi HS (thực hiện mô hình VNEN) đến trường luôn ý thức được mình phải bắt đầu và kết
thúc hoạt động học tập như thế nào?, không cần chờ đến sự nhắc nhở của GV.
- Trong tài liệu hướng dẫn học tập, Ở mỗi bài học, các hoạt động học tập đều được chỉ dẫn cụ
thể và chi tiết.

- Trong mỗi phòng học (theo mô hình VNEN) đều treo 10 bước học tập.
10 bước học tập
1. Chúng em làm việc nhóm (nhóm trưởng lấy tài liệu và đồ dùng)
2. Em đọc tên bài học và viết vào vở
3. Em đọc mục tiêu bài học.
4. Em thực hiện hoạt động cơ bản (nhớ xem làm việc cá nhân hay theo nhóm theo lôgô trong tài
liệu).
5. Kết thúc HĐ cơ bản, em tự đánh giá rồi báo cáo những việc đã làm được với thầy, cô giáo để thầy,
cô xác nhận
6. Em thực hiện hoạt động thực hành (Làm việc cá nhân rồi chia sẻ với bạn kề bên, với cả nhóm)
7. Chúng em đánh giá cùng thầy, cô giáo
8. Em thực hiện Hoạt động ứng dụng (với sự giúp đỡ của gia đình, người lớn )
9. Kết thúc bài, em viết vào Bảng đánh giá.
10. Em đã học xong bài mới em phải ôn lại phần nào?
Phần IV: TỔ CHỨC LỚP HỌC THEO MÔ HÌNH DẠY HỌC (VNEN)
1. Hội đồng tự quản học sinh:
+) Là tổ chức của HS, vì HS và do HS thực hiện.
Hội đồng tự quản HS gồm có: Chủ tịch HĐTQ; Phó chủ tịch HĐ (Ban học tập/ Ban Thư viện/...
DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI (VNEN)
Phần I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MÔ HÌNH DẠY HỌC VNEN
Điểm nổi bật của mô hình VNEN là đổi mới về cách thức tổ chức lớp học. Theo mô hình này việc
quản lý lớp học là “Hội đồng tự quản học sinh” và “các Ban” trong lớp học do HS tự nguyện xung
phong và được bạn tín nhiệm. “Hội đồng tự quản HS” là một biện pháp giúp học sinh phát huy
quyền làm chủ trong quá trình học tập, giáo dục.
Phần II: MỘT SỐ ĐIỂM CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN)
Mô hình trường học mới VNEN được điều chỉnh từ chương trình 2000 với những nguyên tắc sau:
Giữ nguyên: - Chương trình các môn học;
- Mục tiêu môn học, bài học;
- Nội dung SGK, SGV, VBT của học sinh;
Thay đổi:
- Cấu trúc bài học phù hợp mô hình dạy học VNEN.
Tăng cường khả năng tự học của học sinh;
Sử dụng và kết hợp các phương pháp dạy học tích cực lấy HS làm trung tâm;
Đa dạng hóa các hoạt động, hình thức dạy và học;
Đổi mới cách đánh giá: kết hợp đánh giá của GV và tự đánh giá của HS. Khuyến khích và
tăng cường tự đánh giá của HS.
Phần III: TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN
I. Quy trình dạy học thông qua trải nghiệm bao gồm 5 bước chủ yếu:
B1: Tạo hứng thú
B2: Trải nghiệm
B3: Phân tích khám phá, rút ra bài học.
B4: Thực hành
B5: Vận dụng
II. Tiến trình học tập HS
- Mỗi HS (thực hiện mô hình VNEN) đến trường luôn ý thức được mình phải bắt đầu và kết
thúc hoạt động học tập như thế nào?, không cần chờ đến sự nhắc nhở của GV.
- Trong tài liệu hướng dẫn học tập, Ở mỗi bài học, các hoạt động học tập đều được chỉ dẫn cụ
thể và chi tiết.
dạy học theo mô hình trường học mới - Trang 2
dạy học theo mô hình trường học mới - Người đăng: Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
dạy học theo mô hình trường học mới 9 10 481