Ktl-icon-tai-lieu

ĐỂ CÓ 1 DỰ ÁN KINH DOANH THÀNH CÔNG

Được đăng lên bởi Trần Đăng Khoa
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để có 1 dự án kinh doanh thành công
Trên thực tế, không phải chủ doanh nghiệp nào cũng thành công với dự án kinh doanh của
mình. Nếu bạn đã từng thất bại, bạn thử dành chút ít thời gian vàng ngọc để nhìn lại dự án
đó và đối chiếu nó với những yếu tố dưới đây, xem nó đã đủ chưa, có cần bổ sung gì
không? Rất có thể bạn sẽ rút ra cho mình một vài kinh nghiệm khá bổ ích nào đó.
1/ Vốn
Yếu tố vốn cần được đặt lên hàng đầu trong quá trình lập dự án. Để đi đến thành công thì dĩ
nhiên điều đầu tiên và cũng quan trọng nhất là bạn cần có đủ vốn, cả về tiền mặt cũng như các
loại hình vốn khác. Quy định pháp luật của nhiều nơi yêu cầu chủ doanh nghiệp có một lượng
vốn pháp định nhất định. Mặt khác, một dự án kinh doanh cần có một số vốn cần thiết để đảm
bảo cho nghĩa vụ trả nợ khi cần. Tại Mỹ, pháp luật thường quy trách nhiệm cụ thể cho chủ doanh
nghiệp, những người chịu trách nhiệm về vấn đề vốn. Nếu một chủ doanh nghiệp thất bại trong
việc cung cấp vốn cho các hoạt động kinh doanh và sau đó bóp méo tình hình tài chính của công
ty trước các chủ nợ, toà án có thể cho phép các chủ nợ thu hồi toàn bộ số tiền cho vay trước thời
hạn từ một hay nhiều công ty của chủ doanh nghiệp.
Thêm vào đó, chủ doanh nghiệp không nên khiến các nhà đầu tư hiểu nhầm về số lượng vốn cần
thiết cho việc bắt đầu và thực hiện dự án kinh doanh. Nếu chủ doanh nghiệp “gạ gẫm” những
khoản tiền từ các nhà đầu tư mà không trên cơ sở số vốn thực tế của vốn dự án, chẳng hạn như
“Chúng tôi chỉ cần duy nhất 50.000 USD để khởi động hoạt động kinh doanh trong vòng 12
tháng” – và sau đó, cùng với thực tế hoạt động đầu tư, chủ doanh nghiệp lại cho rằng lượng vốn
đó chưa đủ và yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục bỏ ra những khoản tiền mới thì pháp luật cho phép các
nhà đầu tư có thể yêu cầu lấy lại khoản tiền đầu tư của mình trực tiếp từ tay chủ doanh nghiệp.
Pháp luật rất coi trọng những gì mà chủ doanh nghiệp đã cam kết về số vốn góp ban đầu.
Do vậy, để đảm bảo yếu tố vốn, các dự án kinh doanh nên cố gắng xác định lượng vốn cần thiết
trong một thời gian hợp lý. Chủ doanh nghiệp cần phác thảo và tính toán những con số trên cơ sở
hợp lý hoá các chí phí cần thiết như chi phí khởi động dự án, vốn hoạt động, chi phí đầu tư mua
sắm, chi phí hoạt động và lợi nhuận. Những con số tài chính này nên chính xác và được áp dụng
trong khoảng thời gian từ sáu đến mười hai tháng. Việc xác định thời gian thực tế sẽ dựa vào các
yếu tố như tính phức tạp của dự án, lượng vốn cần thiết, số lượng nhà đầu tư và những dự đoán
tình hình tài...
Để có 1 dự án kinh doanh thành công
Trên thực tế, không phải chủ doanh nghiệp nào cũng thành công với dự án kinh doanh của
mình. Nếu bạn đã từng thất bại, bạn thử dành chút ít thời gian vàng ngọc để nhìn lại dự án
đó đối chiếu với những yếu tố dưới đây, xem đã đủ chưa, cần bổ sung
không? Rất có thể bạn sẽ rút ra cho mình một vài kinh nghiệm khá bổ ích nào đó.
1/ Vốn
Yếu tố vốn cần được đặt lên hàng đầu trong quá trình lập dự án. Để đi đến thành công thì
nhiên điều đầu tiên cũng quan trọng nhất bạn cần có đủ vốn, cả về tiền mặt cũng như các
loại hình vốn khác. Quy định pháp luật của nhiều nơi yêu cầu chủ doanh nghiệp có một lượng
vốn pháp định nhất định. Mặt khác, một dự án kinh doanh cần có một số vốn cần thiết để đảm
bảo cho nghĩa vụ trả nợ khi cần. Tại Mỹ, pháp luật thường quy trách nhiệm cụ thể cho chủ doanh
nghiệp, những người chịu trách nhiệm vvấn đề vốn. Nếu một chủ doanh nghiệp thất bại trong
việc cung cấp vốn cho các hoạt động kinh doanh và sau đó bóp méo tình hình tài chính của công
ty trước các chủ nợ, toà án có thể cho phép các chủ nợ thu hồi toàn bộ số tiền cho vay trước thời
hạn từ một hay nhiều công ty của chủ doanh nghiệp.
Thêm vào đó, chủ doanh nghiệp không nên khiến các nhà đầu hiểu nhầm về số lượng vốn cần
thiết cho việc bắt đầu và thực hiện dự án kinh doanh. Nếu chủ doanh nghiệp “ggẫm” những
khoản tiền từ các nhà đầu tư mà không trên sở số vốn thực tế của vốn dự án, chẳng hạn như
“Chúng tôi chỉ cần duy nhất 50.000 USD để khởi động hoạt động kinh doanh trong vòng 12
tháng” sau đó, cùng với thực tế hoạt động đầu tư, chủ doanh nghiệp lại cho rằng lượng vốn
đó chưa đủ yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục bỏ ra những khoản tiền mới thì pháp luật cho phép các
nhà đầu có thể yêu cầu lấy lại khoản tiền đầu tư của mình trực tiếp từ tay chủ doanh nghiệp.
Pháp luật rất coi trọng những gì mà chủ doanh nghiệp đã cam kết về số vốn góp ban đầu.
Do vậy, để đảm bảo yếu tố vốn, c dự án kinh doanh nên cố gắng xác định lượng vốn cần thiết
trong một thời gian hợp lý. Chủ doanh nghiệp cần phác thảo và tính toán những con số trên cơ sở
hợp hoá các chí phí cần thiết như chi phí khởi động dự án, vốn hoạt động, chi phí đầu mua
sắm, chi phí hoạt động và lợi nhuận. Những con số tài chính y nên chính xác và được áp dụng
trong khoảng thời gian từ sáu đến mười hai tháng. Việc xác định thời gian thực tế sẽ dựa vào các
yếu tố như tính phức tạp của dự án, lượng vốn cần thiết, số lượng nhà đầu những dự đoán
tình hình tài chính trong tương lai. Với bước đi y, chủ doanh nghiệp sgiảm thiểu các rủi ro
pháp luật về vấn đề vốn phát sinh từ việc bắt buộc phải tăng vốn đầu bóp méo sthật với
các nhà đầu tư.
2/ Việc sử dụng vốn
Một dự án kinh doanh khả thi dự án tại đó khả ng sử dụng đồng vốn được tính toán
ràng cẩn thận. Các nhà đầu tư, chủ nợ đối tác kinh doanh sẽ rất quan tâm đến việc công ty
ĐỂ CÓ 1 DỰ ÁN KINH DOANH THÀNH CÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỂ CÓ 1 DỰ ÁN KINH DOANH THÀNH CÔNG - Người đăng: Trần Đăng Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỂ CÓ 1 DỰ ÁN KINH DOANH THÀNH CÔNG 9 10 98