Ktl-icon-tai-lieu

Để cuộc họp không phải là một buổi thuyết trình

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để cuộc họp không phải là một buổi thuyết trình
Mục đích của các cuộc họp là để chia sẻ công việc kinh
doanh với nhân viên. Nhưng làm thế nào để chúng không
phải là những buổi thuyết trình buồn tẻ, rườm rà và mất
thời gian?

Các cuộc họp không có mục tiêu rõ ràng hoặc những
chủ đề thiếu hấp dẫn thường sẽ không hiệu quả đối
với nhân viên. Khi không có thông tin mới nào được
chia sẻ thì thời gian có giá trị thật là lãng phí. Nhưng
nếu bạn muốn tận dụng thời gian của mình thì cũng
cần phải tránh quá tải thông tin đối với nhân viên mà
hơn hết hãy tạo tính cân bằng giữa hiệu quả được
đặt ra với tinh thần của cuộc họp. Và chìa khóa cho
bất cứ một cuộc họp thành công nào cũng là tạo sự
thú vị, hữu ích và tích cực.

Các cách để có cuộc họp hiệu quả
Trước khi tiến hành, hãy cân nhắc đến các cách sau
đây để có một cuộc họp hiệu quả:

Tạo sự khởi đầu tốt: Nếu nhân viên của bạn đến lúc
7 giờ 30 sáng, hãy tạo cho họ một sự hứng khởi khi
bắt đầu làm việc bằng cách mời họ thưởng thức cà
phê, nước cam hoặc đơn giản chỉ là một cốc nước
lọc.
Nhận ra những nỗ lực của nhân viên: Hãy dành vài
phút mỗi cuộc họp để khen ngợi và cảm ơn nhân viên
với những thành quả đạt được, những mục tiêu đã
hoàn thành, các ý tưởng mới…Bạn hãy thể hiện cách
ứng xử của mình thật chuyên nghiệp và khuyến khích
mọi người làm tốt công việc được giao.

Chia sẻ những câu chuyện từ qua các trải nghiệm:
Bạn nên ít nhất là một lần chia sẻ các câu chuyện vui
có tính tích cực để củng cố mục tiêu của bạn cho các
nhân viên.
Chuẩn bị: Hãy chỉ cho nhân viên một số hướng dẫn
thông thường để chuẩn bị cho cuộc họp được tiến

hành thuận lợi. Hãy hỏi các thành viên của nhóm đẻ
cùng nhau chia sẻ về:


Cách thức liên lạc với khách hàng



Điều gì cần để công việc kinh doanh có hiệu quả



Đối thủ cạnh tranh đã làm tốt và không làm tốt ở

điểm nào


Những việc nào đã làm được và chưa làm được

trong thời gian vừa qua


Những thành viên nào tích cực

Khuyến khích mọi người cùng chia sẻ: Bạn hãy
thuyết trình những vấn đề về việc kinh doanh trong
mỗi cuộc họp. Một phần của quá trình chia sẻ có thể
là sự công nhận hoặc xem xét, phê bình những sai
lầm của nhân viên. Chẳn hạn bạn có thể đưa ra 10 lỗi
lớn nhất mà người bán hàng mắc phải làm để tài thảo
luận, sau đó tìm các giải pháp khắc phục nó. Việc
chia sẻ các thông tin và ý tưởng sẽ giúp mọi người
tiếp cận gần hơn với công việc bán hàng và tăng lợi
nhuận hơn.

Mời đối tác để tạo sự mới mẻ: Hãy đưa ra những ví
dụ thực sự mà mọi người đã từng gặp phải trong quá
trìn...
Để cuộc họp không phải là một buổi thuyết trình
Mục đích của các cuộc họp là để chia sẻ công việc kinh
doanh với nhân viên. Nhưng làm thế nào để chúng không
phải là những buổi thuyết trình buồn tẻ, rườm rà và mất
thi gian?
Các cuộc họp không có mục tiêu rõ ràng hoặc những
ch đề thiếu hấp dẫn thường sẽ không hiệu quả đối
với nhân viên. Khi không có thông tin mới nào được
chia sẻ thì thời gian có giá trị thật là lãng phí. Nhưng
nếu bạn muốn tận dụng thời gian của mình thì cũng
cần phải tránh quá tải thông tin đối với nhân viên mà
hơn hết hãy tạo tính cân bằng giữa hiệu quả được
đặt ra với tinh thần của cuộc họp. Và chìa khóa cho
bất cứ một cuộc họp thành công nào cũng là tạo sự
thú vị, hữu ích và tích cực.
Các cách để có cuộc họp hiệu quả
Trước khi tiến hành, hãy cân nhắc đến các cách sau
đây để có một cuộc họp hiệu quả:
Để cuộc họp không phải là một buổi thuyết trình - Trang 2
Để cuộc họp không phải là một buổi thuyết trình - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Để cuộc họp không phải là một buổi thuyết trình 9 10 304