Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 2

Được đăng lên bởi duc-tuyen-ngo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3250 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 2
Câu 1. Khi gia công các lỗ lắp ghép của chi tiết dạng hộp trên các máy vạn năng muốn đảm bảo
độ chính xác về hình dạng lỗ cần tiến hành biện pháp kỹ thuật gì? Cho ví dụ và vẽ hình minh
họa?
Câu 2. Cho chi tiết dạng hộp sau, hãy vẽ sơ đồ và nêu nguyên lý kiểm tra độ không song song
đường tâm hai lỗ cơ bản với mặt đáy và độ không đồng tâm của hai lỗ này? (Vẽ dưới dạng hình
chiếu)

Câu 3. Cho chi tiết dạng càng sau, hãy nêu phương án chọn chuẩn thô, tinh để gia công chi tiết
đó? Để gia công hai lỗ Φ30 và Φ20 của càng trên các loại máy vạn năng có thể thực hiện theo
những cách nào, vẽ hình minh họa?

Ø20
Ø30

Câu 4. Vẽ sơ đồ, nêu nguyên lý kiểm tra độ không song song đường tâm (theo phương thẳng
đứng) và kiểm tra khoảng cách tâm hai lỗ cơ bản của chi tiết dạng càng?
Câu 5. Cho chi tiết trục sau, hãy cho biết các phương án chọn chuẩn định vị để gia công chi tiết
trục đó? Khi định vị trục này trên hai mũi tâm để gia công các bậc trục có sai số chuẩn cho kích
thước nào, cách khắc phục sai số đó?

V¸t mÐp 2,5x45

O

Rz20

+ 0,1

50 -

95

10

Ø15+ 0,1

Ø20+- 0,1

Ø30

Ø40

+ 0,1

1,25

20

+- 0,15

Câu 6. Hai yêu cầu kỹ thuật cơ bản cần đảm bảo khi gia công chi tiết dạng bạc là yêu cầu nào?
Để đảm bảo 2 yêu cầu đó của bạc chuẩn định vị được chọn ra sao? Cho nhận xét về các phương
án đó?
Câu 7. Lập trình tự các bước gia công cho chi tiết sau, biết số lượng cần gia công là 100 chi tiết,
phôi thanh đường kính tự chọn cho phù hợp với kích thước phôi? (Yêu cầu lập thành bảng trình
tự gia công theo mẫu sau)
số
vòng
Tên
lượng chiều
quay
bước,
TT
Sơ đồ định vị
Máy Dao
tiến
sâu cắt
trục
nguyên
dao S t (mm) chính
công
n
(vg/ph)
1.
100-0,1

8-0,1
-0,1

4x45°

62,3 -0,3

Ø125±0,05

Ø50±0,02

Rz20

5x45°

0,02

2.

(Rz40)

1,5x45°
Rz20

M16x1,5

60°

Ø12

Ø24±0,2

6,
3

20-0,4
32±0,5

7
3.

(Rz40)
C1

C1

12

-0
,3

7

46

2

12
-0

,3

M14

Ø10

Ø17-0,2

Rz20

60±0,5
4.

( )
1,25

6

6
35

35
150

Chú ý: đề thi gồm 3 câu thời gian làm bài là 90 phút

Ø24 -0,2

Ø19

Ø26,5

Ø30

Ø19

R25

3
35

r2

r2

3

A
°
60

Ø24 -0,2

60
°

A

°
60

45°

...
ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 2
Câu 1. Khi gia công các lỗ lắp ghép của chi tiết dạng hộp trên các máy vạn năng muốn đảm bảo
độ chính xác về hình dạng lỗ cần tiến hành biện pháp kỹ thuật gì? Cho dụ vẽ hình minh
họa?
Câu 2. Cho chi tiết dạng hộp sau, hãy vẽ đồ u nguyên kiểm tra độ không song song
đường tâm hai lỗ bản với mặt đáy độ không đồng tâm của hai lỗ này? (Vdưới dạng hình
chiếu)
Câu 3. Cho chi tiết dạng càng sau, hãy nêu phương án chọn chuẩn thô, tinh để gia công chi tiết
đó? Đ gia công hai lỗ Φ30 Φ20 của càng trên các loại máy vạn năng thể thực hiện theo
những cách nào, vẽ hình minh họa?
Ø20
Ø30
Câu 4. Vẽ sơ đồ, nêu nguyên lý kiểm tra độ không song song đường tâm (theo phương thẳng
đứng) và kiểm tra khoảng cách tâm hai lỗ cơ bản của chi tiết dạng càng?
Câu 5. Cho chi tiết trục sau, hãy cho biếtc phương án chọn chuẩn định vị để gia công chi tiết
trục đó? Khi định vị trục này trên hai mũi tâm để gia công các bậc trục sai số chuẩn cho kích
thước nào, cách khắc phục sai số đó?
ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 2 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 2 - Người đăng: duc-tuyen-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 2 9 10 954