Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Đề tài: Thiết kế website tour du lịch

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3245 lần   |   Lượt tải: 5 lần
I.
Mục tiêu đề tài:
Thiết kế một website về du lịch bảo đảm tính tiện dụng đối với cả người sử dụng và
người quản trị. Nội dung và cách trình bày của website phải rõ ràng, mạch lạc.
Website được thiết kế và lập trình bằng ngôn ngữ ASP trên cơ sở dữ liệu MS SQL
Server, sử dụng cách thức giao tiếp HTTPS.
II.
Yêu cầu chức năng:
- Người viếng thăm website có thể xem, tìm kiếm thông tin về các tour du lịch hiện
hành bằng hai ngôn ngữ (Tiếng Việt - Tiếng Anh).
- Khách hàng có thể đặt tour trực tuyến. Website sẽ cập nhật thông tin đặt chỗ này trực
tiếp lên cơ sở dữ liệu.
- Tổ chức lưu trữ, cập nhật thông tin về các tour du lịch do công ty tổ chức.
- Tổ chức lưu trữ, cập nhật thông tin, hình ảnh về các điểm du lịch ở các địa phương
khác nhau.
- Cập nhật và theo dõi tình hình đặt chỗ của khách hàng.
• Giao diện và bảo mật:
- Giao diện: ứng dụng kỹ thuật tạo hình ảnh động trong Flash và Photoshop. Giao diện
đơn giản, gần gũi, mang ấn tượng du lịch. Thiết kế cho hai ngôn ngữ (Tiếng Việt –
Tiếng Anh).
- Bảo mật:
o Bảo mật cơ sở dữ liệu – thông tin khách hàng: sử dụng mã hóa các thông tin
nhạy cảm.
o Phân quyền người quản trị website: dùng cơ chế bảo mật password cho từng
cấp quản trị.
 Cấp 1: đối với người nhập thông tin tour mới, cập nhật thông tin các
địa điểm du lịch.
Yêu cầu: người quản trị có kiến thức căn bản về tin học, internet, gõ
được tiếng Việt có dấu, sử dụng được font Unicode.
Hình ảnh sử dụng phải có kích thước, định dạng và dung lượng phù
hợp với website (thông tin cụ thể sẽ được cung cấp cho người quản trị
sau khi website hoàn tất).
 Cấp 2: đối với người quản lý khách hàng cho phép xem, kiểm tra
chứng thực thông tin khách hàng đặt chỗ (bằng điện thoại, email…),
thêm khách hàng vào danh sách khách hàng chính thức của từng tour.
Nếu thông tin khách hàng có thay đổi thì chuyển thông tin thay đổi
qua người quản trị cấp 3.
Yêu cầu: người quản trị có kiến thức căn bản về tin học, internet, có kỹ
năng về quản lý, xác thực thông tin khách hàng.
 Cấp 3: đối với người quản trị khách hàng có toàn quyền cấp 1, cấp 2
và xóa, sửa thông tin khách hàng trong danh sách chính thức.
Yêu cầu: người quản trị có kiến thức căn bản về tin học, internet, gõ
được tiếng Việt có dấu, sử dụng được font Unicode.
Hình ảnh sử dụng thỏa các yêu cầu trên.

III.

Cấu trúc website:
Giới thiệu

Tour trọn gói

Các điểm du lịch

Trang chủ

Đặt chỗ

Tìm kiếm

Liên hệ
-

Trang chủ: sử dụng Flash tạo hình ảnh động, tạo nút, hình ảnh c...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Đề tài: Thiết kế website tour du lịch
I. Mục tiêu đề tài:
Thiết kế một website về du lịch bảo đảm tính tiện dụng đối với cả người sử dụng
người quản trị. Nội dung và cách trình bày của website phải rõ ràng, mạch lạc.
Website được thiết kế lập trình bằng ngôn ngữ ASP trên sở dữ liệu MS SQL
Server, sử dụng cách thức giao tiếp HTTPS.
II. Yêu cầu chức năng:
- Người viếng thăm website có thể xem, tìm kiếm thông tin về các tour du lịch hiện
hành bằng hai ngôn ngữ (Tiếng Việt - Tiếng Anh).
- Khách hàng thể đặt tour trực tuyến. Website sẽ cập nhật thông tin đặt chỗ này trực
tiếp lên cơ sở dữ liệu.
- Tổ chức lưu trữ, cập nhật thông tin về các tour du lịch do công ty tổ chức.
- Tổ chức lưu trữ, cập nhật thông tin, hình ảnh về các điểm du lịch các địa phương
khác nhau.
- Cập nhật và theo dõi tình hình đặt chỗ của khách hàng.
Giao diện và bảo mật:
- Giao diện: ứng dụng kỹ thuật tạo hình ảnh động trong Flash Photoshop. Giao diện
đơn giản, gần i, mang n tượng du lịch. Thiết kế cho hai ngôn ngữ (Tiếng Việt
Tiếng Anh).
- Bảo mật:
o Bảo mật sở dữ liệu thông tin khách hàng: s dụng hóa các thông tin
nhạy cảm.
o Phân quyền người quản trị website: dùng cơ chế bảo mật password cho từng
cấp quản trị.
Cấp 1: đối với người nhập thông tin tour mới, cp nhật thông tin các
địa điểm du lịch.
Yêu cầu: người quản trị kiến thức căn bản về tin học, internet,
được tiếng Việt có dấu, sử dụng được font Unicode.
Hình nh s dụng phải kích thước, định dạng dung lượng phù
hợp với website (thông tin cụ thể sẽ được cung cấp cho người quản trị
sau khi website hoàn tất).
Cấp 2: đối với người quản khách hàng cho phép xem, kiểm tra
chứng thực thông tin khách hàng đặt chỗ (bằng điện thoại, email…),
thêm khách hàng vào danh sách khách hàng chính thức của từng tour.
Nếu thông tin khách hàng thay đổi thì chuyển thông tin thay đổi
qua người quản trị cấp 3.
Yêu cầu: người quản trị có kiến thức căn bản về tin học, internet, có kỹ
năng về quản lý, xác thực thông tin khách hàng.
Cấp 3: đối với người quản trị khách hàng toàn quyền cấp 1, cấp 2
và xóa, sửa thông tin khách hàng trong danh sách chính thức.
Yêu cầu: người quản trị kiến thức căn bản về tin học, internet,
được tiếng Việt có dấu, sử dụng được font Unicode.
Hình ảnh sử dụng thỏa các yêu cầu trên.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Đề tài: Thiết kế website tour du lịch - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Đề tài: Thiết kế website tour du lịch - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Đề tài: Thiết kế website tour du lịch 9 10 710