Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÁC - LÊNIN II

Được đăng lên bởi hoa-vuong
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÁC - LÊNIN II
1.Điều kiện ra đời, tồn tại, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa
+ Điều kiện ra đời và tồn tại của nền sản xuất hàng hóa :
Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó các sản phẩm được sản
xuất ra là nhầm để trao đổi và mua bán trên thị trường. Sự ra đời của sản xuất
hàng hóa là một bước ngoặt căn bản trong lịch sử phát triển của xã hội loài
người , đưa loài người thoát khỏi tình trạng “ mông muội “ , xóa bỏ nền kinh tế
tự nhiên , tự cung tự cắp, khắc phục được những hạn chế của nền sản xuất tự
nhiên, phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế….. Vậy sản
xuất hàng hóa ra đời và tồn tại khi và chỉ khi xã hội đáp ứng được 2 điều
kiện :
Điều K 1:Sự phân công lao động xã hội:
Phân công lao động xã hội là cơ sở , tiền đề cho nền sản xuất hàng hóa.
Phân công lao động xã hội là sự phân chia lao động xã hội thành những ngành
nghề khác nhau tạo nên sự chuyên môn hóa trong hoạt động lao động sản xuất.
Vì vậy mà mỗi người trong quá trình lao động thì chỉ làm một việc cụ thể nhất
định . Do đó họ chỉ tạo ra một hoặc 1 vài sản phẩm nhất định , song cuộc sống
của mỗi người thì lại cần rất nhiều sản phẩm khác nhau . Để thỏa mãn nhu cầu
của cuộc sống , họ phải trao đổi sản phẩm cho nhau.
Điều K 2 :Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất.
Sự tách biệt này do các quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, mà
khởi thủy là chế độ tư hữu nhỏ về tự liệu sản xuất, đã xác định người sở hữu tư
liệu sản xuất là người sở hữu sản phẩm lao động, tức là người chiếm hữu về tư
liệu sản xuất này sẽ làm ra sản phẩm này, người chiếm hữu tư liệu sản xuất
khác thì sản xuất ra sản phẩm khác. Điều này làm cho những người sản xuất
độc lập, đối lập với nhau, dẫu vậy họ vẫn nằm trong hệ thống phân công lao
động xã hội nên họ phụ thuộc lẫn nhau về sản xuất và tiêu dùng. Trong điều
kiện đó người này muốn tiêu dùng sản phẩm của người khác phải thông qua sự
mua – bán hàng hóa .

Như vậy sản xuất hàng hóa chỉ ra đòi khi đồng thời có 2 điều kiện trên, nếu
thiếu 1 trên 2 thì không có sản xuất hàng hóa và sản phẩm lao động không
mang hình thái hàng hóa .
+ Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa
a.Đặc trưng và ưu thế
- Do mục đích của nền sản xuất hàng hóa là để thỏa mãn nhu cầu của thị
trường, không phải là để thỏa mãn nhu cầu bản thân người sản xuất, do đó sự
gia tăng không hạn chế của thị trường là động lực mạnh mẽ thúc đẩy nền sản
xuất hàng hóa.
- Do cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc người sản xuất phải năng động trong
sản...
ĐỀ CƯƠNG MÁC - LÊNIN II
1.Điều kiện ra đời, tồn tại, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa
+ Điều kiện ra đời và tồn tại của nền sản xuất hàng hóa :
Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó các sản phẩm được sản
xuất ra là nhầm để trao đổi và mua bán trên thị trường. Sự ra đời của sản xuất
hàng hóa là một bước ngoặt căn bản trong lịch sử phát triển của xã hội loài
người , đưa loài người thoát khỏi tình trạng “ mông muội “ , xóa bỏ nền kinh tế
tự nhiên , tự cung tự cắp, khắc phục được những hạn chế của nền sản xuất tự
nhiên, phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế….. Vậy sản
xuất hàng hóa ra đời và tồn tại khi và chỉ khi xã hội đáp ứng được 2 điều
kiện :
Điều K 1:Sự phân công lao động xã hội:
Phân công lao động xã hội là cơ sở , tiền đề cho nền sản xuất hàng hóa.
Phân công lao động xã hội là sự phân chia lao động xã hội thành những ngành
nghề khác nhau tạo nên sự chuyên môn hóa trong hoạt động lao động sản xuất.
Vì vậy mà mỗi người trong quá trình lao động thì chỉ làm một việc cụ thể nhất
định . Do đó họ chỉ tạo ra một hoặc 1 vài sản phẩm nhất định , song cuộc sống
của mỗi người thì lại cần rất nhiều sản phẩm khác nhau . Để thỏa mãn nhu cầu
của cuộc sống , họ phải trao đổi sản phẩm cho nhau.
Điều K 2 :Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất.
Sự tách biệt này do các quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, mà
khởi thủy là chế độ tư hữu nhỏ về tự liệu sản xuất, đã xác định người sở hữu tư
liệu sản xuất là người sở hữu sản phẩm lao động, tức là người chiếm hữu về tư
liệu sản xuất này sẽ làm ra sản phẩm này, người chiếm hữu tư liệu sản xuất
khác thì sản xuất ra sản phẩm khác. Điều này làm cho những người sản xuất
độc lập, đối lập với nhau, dẫu vậy họ vẫn nằm trong hệ thống phân công lao
động xã hội nên họ phụ thuộc lẫn nhau về sản xuất và tiêu dùng. Trong điều
kiện đó người này muốn tiêu dùng sản phẩm của người khác phải thông qua sự
mua – bán hàng hóa .
ĐỀ CƯƠNG MÁC - LÊNIN II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG MÁC - LÊNIN II - Người đăng: hoa-vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÁC - LÊNIN II 9 10 202