Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN KỸ THUẬT THỦY KHÍ

Được đăng lên bởi kythuatthuykhi-nnh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN KỸ THUẬT THỦY KHÍ
1. Nêu một số tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng
2. Phân tích, đánh giá áp suất của bơm piston trong quá trính hút và đẩy
3. Phân tích, so sánh ý nghĩa phương trình cơ bản của thủy tĩnh học và ý
nghĩa của phương trình Becnuli
4. Xác định và nêu ý nghĩa của việc xác định điểm làm việc của bơm ly tâm
5. Tại sao nói phương trình vi phân đối với chuyển động của chất lỏng thực
là phương trình động lực dưới dạng tổng quát nhất đối với chuyển động
của chất lỏng thực
6. Phân tích, đánh giá các phương pháp điều chỉnh bơm ly tâm
7. Phân tích so sánh sự phân bố vận tốc dòng chảy trong ống, dòng chảy
giữa hai tấm phẳng song song
8. Đánh giá khả năng xảy ra xâm thực trong bơm piston, các giải pháp khắc
phục
9. Trạng thái chảy thực của chất lỏng, cách xác định tổn thất năng lượng
trong dòng chảy
10. Đánh giá khả năng xảy ra xâm thực trong bơm, các giải pháp khắc phục
11. Các phương trình cơ bản của chất khí. Phân tích sự giống và khác nhau
giữa các phương trình cơ bản của chất lỏng dạng nước và dạng khí
12. Ghép bơm ly tâm, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
13. Va đập thủy lực trong đường ống
14. Chuyển động của chất khí trong ống phun. Nhận xét – đánh giá khả năng
ứng dụng của chúng
15. Người ta bói rằng phương trình Becnuli là một dạng của định luật bảo
toàn năng lượng. Anh /chị hãy chứng minh và giải thích tại sao
16. Phân tích ưu nhược điểm, phạm vi điều kiện ứng dụng và những chú ý
khi điều chỉnh bơm ly tâm
17. Lý thuyết về thứ nguyên
18. Ý nghĩa của việc xác định điểm làm việc của bơm ly tâm
19. Các tiêu chuẩn tương tự
20. Phân tích ưu nhược điểm, phạm vi điều kiện ứng dụng và những chú ý
khi điều chỉnh, ghép bơm ly tâm
21. Các đặc trưng thủy khí động của dòng tia
22. Chuyển động của chất khí trong ống dẫn
23. Giải pháp khắc phục hiện tượng xâm thực và chuyển động không ổn định
trong bơm piston
24. Phương trình biến thiên động lượng đối với dòng chuyển động dừng
25. Cách xác định và ý nghĩa của điểm làm việc của bơm ly tâm
26. Lưu lượng của bơm piston, cách điều chỉnh lưu lượng
27. Trình bày các thong số cơ bản của dòng khí
28. Lý thuyết về thứ nguyên
29. Đường đặc tính làm việc của bơm ly tâm
30. Trình bày nội dung cơ bản của tĩnh học chất khí
31. Dòng chảy tầng trong khe hẹp, cơ sở lý thuyết bôi trơn thủy động

...
ĐỀ CƯƠNG MÔN KỸ THUẬT THỦY KHÍ
1. Nêu một số tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng
2. Phân tích, đánh giá áp suất của bơm piston trong quá trính hút và đẩy
3. Phân tích, so sánh ý nghĩa phương trình bản của thủy tĩnh học ý
nghĩa của phương trình Becnuli
4. Xác định và nêu ý nghĩa của việc xác định điểm làm việc của bơm ly tâm
5. Tại sao nói phương trình vi phân đối với chuyển động của chất lỏng thực
phương trình động lực ới dạng tổng quát nhất đối với chuyển động
của chất lỏng thực
6. Phân tích, đánh giá các phương pháp điều chỉnh bơm ly tâm
7. Phân tích so sánh sự phân bố vận tốc dòng chảy trong ống, dòng chảy
giữa hai tấm phẳng song song
8. Đánh giá khả năng xảy ra xâm thực trong bơm piston, các giải pháp khắc
phục
9. Trạng thái chảy thực của chất lỏng, ch c định tổn thất năng lượng
trong dòng chảy
10. Đánh giá khả năng xảy ra xâm thực trong bơm, các giải pháp khắc phục
11. c phương trình cơ bản của chất khí. Phân tích sự giống khác nhau
giữa các phương trình cơ bản của chất lỏng dạng nước và dạng khí
12. Ghép bơm ly tâm, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
13. Va đập thủy lực trong đường ống
14. Chuyển động của chất khí trong ống phun. Nhận xét đánh giá khả năng
ứng dụng của chúng
15. Người ta bói rằng phương trình Becnuli một dạng của định luật bảo
toàn năng lượng. Anh /chị hãy chứng minh và giải thích tại sao
16. Phân tích ưu nhược điểm, phạm vi điều kiện ứng dụng những chú ý
khi điều chỉnh bơm ly tâm
17. Lý thuyết về thứ nguyên
18. Ý nghĩa của việc xác định điểm làm việc của bơm ly tâm
19.c tiêu chuẩn tương tự
20. Phân tích ưu nhược điểm, phạm vi điều kiện ứng dụng những chú ý
khi điều chỉnh, ghép bơm ly tâm
21.c đặc trưng thủy khí động của dòng tia
22. Chuyển động của chất khí trong ống dẫn
23. Giải pháp khắc phục hiện tượng xâm thực và chuyển động không ổn định
trong bơm piston
24. Phương trình biến thiên động lượng đối với dòng chuyển động dừng
25.ch xác định và ý nghĩa của điểm làm việc của bơm ly tâm
26. Lưu lượng của bơm piston, cách điều chỉnh lưu lượng
27. Trình bày các thong số cơ bản của dòng khí
28. Lý thuyết về thứ nguyên
29. Đường đặc tính làm việc của bơm ly tâm
30. Trình bày nội dung cơ bản của tĩnh học chất khí
31. Dòng chảy tầng trong khe hẹp, cơ sở lý thuyết bôi trơn thủy động
ĐỀ CƯƠNG MÔN KỸ THUẬT THỦY KHÍ - Người đăng: kythuatthuykhi-nnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN KỸ THUẬT THỦY KHÍ 9 10 256