Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra có lời giải môn Kinh tế học Quản lý

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1163 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI TẬP LỚN MÔN KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ
Lớp 0901 MIECO 0511
Giám đốc doanh nghiệp X đang đánh giá lại về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để đánh giá chính xác, ông cho thu thập số liệu của 12 quý gần đây để ước lượng hàm cầu và hàm chi phí của doanh nghiệp.
Số liệu thu thập được trong 12 quý cho ở bảng sau:

BẢNG SỐ LIỆU MÌNH KO BOT DC


Yêu cầu:
1) Ước lượng hàm cầu của doanh nghiệp X, biết rằng theo phân tích, lượng cầu hàng hóa phụ thuộc vào giá cả và chi phí quảng cáo của doanh nghiệp. Phân tích kết quả ước lượng thu được
2) Ước lượng hàm chi phí biến đổi bình quân và chi phí cận biên của doanh nghiệp X. Phân tích kết quả thu được.
3) Đánh giá về việc lựa chọn sản lượng và giá bán của doanh nghiệp X thời gian qua. (Gợi ý: áp dụng mô hình để xác định được mức giá và sản lượng tối ưu và so sánh với thực tế của doanh nghiệp rồi rút ra nhận xét)
Đề kiểm tra có lời giải môn Kinh tế học Quản lý - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Đề kiểm tra có lời giải môn Kinh tế học Quản lý 9 10 490