Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1

Được đăng lên bởi Nguyễn Tùng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1 Thời gian làm bài 45 phút, không sử dụng tài liệu- Sinh viên làm trực tiếp
vào bài thi và nộp bài thi Hình vẽ phải chính xác mới tính điểm
Họ tên SV:…………………………………………………………………………..
Mã số SV…………………….…………………………………………………………………………

Figure 1:

Sử dụng sơ đồ bộ chỉnh lưu tia 3 pha trên hình 1a để giải các câu 1,2,3,4,5. Áp
nguồn 3 pha lần lượt là
ua = Um. sin( X ), ub = Um.sin( X − 2π / 3), uc = Um.sin( X − 4π / 3) ; X=314t [rad],
Um=300[V]. Các điện áp dây được ký hiệu, ví dụ uab=ua-ub.
1. Vẽ trên hình 2 dạng điện áp tải khi góc kích bằng 900, dòng tải liên tục

Figure 2

2. Từ kết quả câu 1, tính trị trung bình điện áp tải Ud:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1

paperclip-reprocess20130121-27116-grii5m

3. Vẽ trên hình 3 điện áp tải khi góc kích bằng 900 khi tải thuần trở.

Figure 3

4.Xác định trị trung bình điện áp tải từ kết quả câu 3:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

5.Vẽ dạng điện áp trên linh kiện V2 vào hình 4. Cho dòng tải liên tục, α = 300

Figure 4

6. Cho bộ chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển hòan tòan (hình 1b), vẽ dạng điện áp
trên hình 5 khi góc kích bằng 300. Cho biết dòng tải liên tục.

2

paperclip-reprocess20130121-27116-grii5m

Figure 5

7. Cho bộ chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển bán phầntòan phần. Nguồn xoay
chiềuu=Um.sin(wt) vẽ trên hình 6. Trên cùng một đồ thị hãy vẽ điện áp tải khi góc kích
bằng 120 độ, giả thiết dòng tải liên tục.

Figure 6

8. Tính trị trung bình điện áp tải Ud khi biết nó có chu kỳ bằng
chu kỳ (0, π ) như sau:

 − 220 2 sin( X )[V ] ; 0 ≤ X < π
3

ud = 
 + 220 2 sin( X )[V ] ; π < X ≤ π
3

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3

π

và có hàm biểu diễn trong

paperclip-reprocess20130121-27116-grii5m
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
paperclip-reprocess20130121-27116-grii5m
ĐỀ KIỂM TRA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1 -
Thời gian làm bài 45 phút, không sử dụng tài liệu- Sinh viên làm trực tiếp
vào bài thi và nộp bài thi Hình vẽ phải chính xác mới tính điểm
Họ tên SV:…………………………………………………………………………..
Mã s SV…………………….…………………………………………………………………………
Figure 1:
Sử dụng sơ đồ bộ chỉnh lưu tia 3 pha trên hình 1a để giải các câu 1,2,3,4,5. Áp
nguồn 3 pha lần lượt là
)3/4sin(.),3/2sin(.),sin(.
ππ
===
XUmucXUmubXUmua
; X=314t [rad],
Um=300[V]. Các điện áp dây được ký hiệu, ví dụ uab=ua-ub.
1. Vẽ trên hình 2 dạng điện áp tải khi góc kích bằng 90
0
, dòng tải liên tục
Figure 2
2. Từ kết quả câu 1, tính trị trung bình điện áp tải Ud:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1
ĐỀ KIỂM TRA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ KIỂM TRA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1 - Người đăng: Nguyễn Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1 9 10 596