Ktl-icon-tai-lieu

Để kinh doanh hiệu quả hơn: hội thảo chuỗi thị trường

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tóm tắt


Chúng tôi xây dưng công cụ này để các cơ quan nha nươc, các tô chưc nghiên cưu, các doanh nghiệp, các tô chưc phi chính phủ và chương trinh phat triên nông thôn sư dung như là một phương phap hô trơ sinh kế cũng như tăng quyền cho các tiểu nông và tiểu thương vùng cao. Công cụ mô tả chi tiết cách tô chưc hôi thao như là một diễn đàn, nơi mà đại diện của các tiểu nông, của ngươi buôn bán, vân chuyên, chế biến và xuât khâu các san phâm vùng cao có thể chia sẻ và nâng cao hiểu biết về thi trương, các chinh sach lưu thông san phâm, nói lên nhưng bức xúc và nguyện vọng, đóng góp ý kiến cho các chinh sach của nha nươc và tình trạng thực thi các chinh sach này.
Hôi thao chuỗi thi trương là gì? Hôi thao chuỗi thi trương là cơ hội để đại diện của các nhóm ngươi tham gia chuỗi thi trương san
phâm – từ ngươi san xuât và chê biên đến các nhà quan li, lập sách, thực thi chinh sach – cùng thảo luận các vấn đề chung có liên quan đến thi trương, sư dung đất, quan li tài nguyên, việc làm, công nghệ san xuât, chinh sach thương mại vv .
Có thể tô chưc hôi thao chuỗi thi trương để thao luân về một hay cả nhóm san phâm. Vi du, hôi thao cho cà phê, chè hoặc cao su – nhưng san phâm có tầm kinh tê quan trọng cho cả một vùng hay cho
cả quốc gia. Hôi thao cũng sẽ rất có ích đối với một hoặc cả nhóm san phâm mà giá trị kinh tê rất nhỏ đối với quố gia nhưng hết sức quan trọng cho các hộ nghèo ở một vùng. Hướng dẫn trong phần dưới đây được xây dưng dựa trên thử nghiệm ở vùng cao của Việt Nam (hộp
Để kinh doanh hiệu quả hơn: hội thảo chuỗi thị trường - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Để kinh doanh hiệu quả hơn: hội thảo chuỗi thị trường 9 10 922