Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

Câu hỏi thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ
1 Công ty A hiện đang nắm giữ 12% cổ phần tại một công ty quản lý quỹ. Công ty B là công
ty mẹ của Công ty A và Công ty C là công ty con của Công ty A. Hiện nay có một công ty
quản lý quỹ niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK. Công ty B và Công ty C đều có ý định mua
cổ phiếu của công ty quản lý quỹ này. Tỷ lệ sở hữu của Công ty B, C tại công ty này được
phép tối đa là:
I. 5%
II. 6%
III. 10%
IV. 15%
Trong luật chỉ thấy đề cập đến công ty quản lý quỹ ko được đầu tư quá 30% giá trị TS
quỹ vào các cy cùng tập đoàn hay 1 nhóm cty nào có quan hệ sở hữu lẫn nhau, ko thấy
đề cập điều ngược lại.A nắm 12% -> công ty con chỉ được nắm 5%.
Đề thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Đề thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ 9 10 119