Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thực vật dược tham khảo

Được đăng lên bởi ngocquytran887
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2749 lần   |   Lượt tải: 16 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
KHOA Y-DƯỢC
BỘ MÔN DƯỢC
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN, LẦN………
( Hình thức thi trắc nghiệm )
Tên học phần: THỰC VẬT DƯỢC; Số ĐVHT ( hoặc số tín chỉ): ..................
Thời gian: 60 phút (không tính thời gian phát đề)
Lớp (hoặc khối lớp):………………………………………………..
Lưu ý : (HSSV không được sử dụng tài liệu)
ĐỀ SỐ 1

•

Giám thị 1

(Hãy hoàn thành bài làm vào Bảng trả
lời)

Giám thị 2

•
• PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN:
1. Thực vật dược là môn học ứng dụng các kiến thức cơ bản của thực vật học vào
ngành Dược, nghiên cứu về hình dạng, ………., sự sinh trưởng và phân loại các
thực vật dung làm thuốc
2. Khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường gọi là….
3. Kể tên các nguyên tố chính của chất tế bào thực vật
4. Màng tế bào thực vật được cấu trúc bởi thành phần nào?
5. 6 loại mô thực vật gồm: Phân sinh; che chở; nâng đỡ; dẫn; tiết; và ….
6. Phần tiếp giáp giữa rễ và thân gọi là….
7. Nêu hai loại cấu tạo của rễ
8. Ba loại mô phân sinh là MPS ngọn; MPS lóng; và.......
9. Kể tên các phần sinh sản của hoa
10. Mô che chở gồm Biểu bì và ….
11. 2 loại cấu tạo của thân
12. Phần dưới đất của cây gừng, nghệ là gì?
13. 3 phần chính của lá gồm phiến lá; cuống lá; và…….
14. Lá biến thành gai có tác dụng…..
15. 3 cách mọc của lá trên cây là ....; đối; vòng
16. Nhiều hoa tụ họp trên một trục mang hoa phân nhánh tạo thành.........
17. Phần không sinh sản của hoa là……
18. Khi nào thì dùng dấu ngoặc đơn () trong hoa thức?
19. 4 loại quả gồm đơn; tụ; đơn tính sinh; và......
20. 5 loại quả khô tự mở gồm Đại; đậu; cải; nang; và.....
21. Kể 2 phần của hạt
22. Đơn vị cơ bản dùng trong phân loại thực vật là gì?
23. Tảo thuộc nhóm thực vật nào
24. 5 đặc điểm thuộc lớp hành gồm Một lá mầm; hoa mẫu 3; thân, rễ không có cấu
tạo cấp II; Rễ chùm; và.....
25. Viết tên khoa học của cây Hòe
1

PHẦN II. ĐÚNG-SAI
26. Lĩnh vực chuyên nghiên cứu về sự phân bố của thực vật là giải phẫu học
27. Hippocrate là thầy thuốc Hi lạp, sống trước công nguyên
28. Lamark là người đầu tiên đưa ra học thuyết tiến hoá
29. Mô cơ dùng để dẫn nhựa
30. Chất tế bào có đầy đủ mọi hiện tượng đặc trưng của sự sống
31. ADN và ARN quyết định vai trò sinh lý của nhân
32. Rễ hô hấp mọc đứng lên khỏi mặt đất
33. Bó gỗ cấp I của thân được cấu tạo theo kiểu phân hóa ly tâm
34. Chóp rễ có nhiệm vụ che chở cho rễ
35. Quả dâu tây và quả dâu tằm là cùng một loại
36. Thân chính thường có hình trụ, không có thiết diện vuông
37. Vỏ trụ của thân thường cấu tạo bởi một tầng tế bào.
38. Bẹ chìa là...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
KHOA Y-DƯỢC
BỘ MÔN DƯỢC
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN, LẦN………
( Hình thức thi trắc nghiệm )
Tên học phần: THỰC VẬT DƯỢC; Số ĐVHT ( hoặc số tín chỉ): ..................
Thời gian: 60 phút (không tính thời gian phát đề)
Lớp (hoặc khối lớp):………………………………………………..
Lưu ý : (HSSV không được sử dụng tài liệu)
ĐỀ SỐ 1
(Hãy hoàn thành bài làm vào Bảng trả
lời)
PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN:
1. Thực vật dược là môn học ứng dụng các kiến thức cơ bản của thực vật học vào
ngành Dược, nghiên cứu về hình dạng, ………., sự sinh trưởng và phân loại các
thực vật dung làm thuốc
2. Khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường gọi là….
3. Kể tên các nguyên tố chính của chất tế bào thực vật
4. Màng tế bào thực vật được cấu trúc bởi thành phần nào?
5. 6 loại mô thực vật gồm: Phân sinh; che chở; nâng đỡ; dẫn; tiết; và ….
6. Phần tiếp giáp giữa rễ và thân gọi là….
7. Nêu hai loại cấu tạo của rễ
8. Ba loại mô phân sinh là MPS ngọn; MPS lóng; và.......
9. Kể tên các phần sinh sản của hoa
10. Mô che chở gồm Biểu bì và ….
11. 2 loại cấu tạo của thân
12. Phần dưới đất của cây gừng, nghệ là gì?
13. 3 phần chính của lá gồm phiến lá; cuống lá; và…….
14. Lá biến thành gai có tác dụng…..
15. 3 cách mọc của lá trên cây là ....; đối; vòng
16. Nhiều hoa tụ họp trên một trục mang hoa phân nhánh tạo thành.........
17. Phần không sinh sản của hoa là……
18. Khi nào thì dùng dấu ngoặc đơn () trong hoa thức?
19. 4 loại quả gồm đơn; tụ; đơn tính sinh; và......
20. 5 loại quả khô tự mở gồm Đại; đậu; cải; nang; và.....
21. Kể 2 phần của hạt
22. Đơn vị cơ bản dùng trong phân loại thực vật là gì?
23. Tảo thuộc nhóm thực vật nào
24. 5 đặc điểm thuộc lớp hành gồm Một lá mầm; hoa mẫu 3; thân, rễ không có cấu
tạo cấp II; Rễ chùm; và.....
25. Viết tên khoa học của cây Hòe
Giám thị 1 Giám thị 2
1
Đề thi thực vật dược tham khảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thực vật dược tham khảo - Người đăng: ngocquytran887
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi thực vật dược tham khảo 9 10 930