Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ – KHỐI C NĂM 2012 (Đầy đủ, chi tiết và chính xác)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I (2,0 điểm)
1. Trình bày hoạt động và hậu quả của bão ở nước ta. Cho biết nguyên nhân chủ yếu gây mưa mùa hạ cho
cả hai miền Nam, Bắc và tháng IX ở miền Trung.
2. Dân số Việt Nam có những đặc điểm gì? Tại sao dân số đông cũng là một thế mạnh để phát triển kinh tế
nước ta
Câu II (3,0 điểm)
1. Chứng minh rằng tài nguyên du lịch nước ta rất đa dạng
2. Phân tích các thế mạnh về kinh tế xã hội của Đồng bằng sông Hồng. Tại sao việc làm là một trong
những vấn đề nan giải ở vùng này
Câu III (3,0 điểm)
1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng và giá trị sản xuất
thủy sản của nước ta trong giai đoạn 2005 – 2010.
SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA
Năm
2005
2007
2009
2010
Sản lượng (nghìn tấn)
3467
4200
4870
5128
- Khai thác
1988
2075
2280
2421
- Nuôi trồng
1479
2125
2590
2707
Giá trị sản xuất (tỉ
38784
47014
53654
56966
đồng, giá so sánh
1994)
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, NXB Thống kê, 2011)
2. Nhận xét tình hình phát triển của ngành thủy sản từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.
II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b)
Câu IV.a. Theo Chương trình Chuẩn (2,0 điểm)
Chứng minh rằng vùng biển nước ta giàu tài nguyên khoáng sản và nguồn lợi sinh vật biển. Các huyện
đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Vân Đồn, Cồn Cỏ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào?
Câu IV.b. Theo Chương trình Nâng cao (2,0 điểm)
Phân tích khả năng về mặt tự nhiên để phát triển sản xuất lương thực ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Nêu
các biểu hiện chứng tỏ ở vùng này vẫn chưa khai thác hết tiềm năng cho việc sản xuất lương thực.
BÀI GIẢI GỢI Ý
Câu I (2,0 điểm)
1. Trình bày hoạt động và hậu quả của bão ở nước ta. Cho biết nguyên nhân chủ yếu gây mưa mùa hạ
cho cả hai miền Nam, Bắc và tháng 9 ở miền Trung.
a/ Hoạt động của bão:
Nhìn chung, trên toàn quốc, mùa bão bắt đầu từ tháng VI và kết thúc vào tháng XI, đôi khi có bão sớm
vào tháng V và muộn sang tháng XII, nhưng cường độ yếu. Bão tập trung nhiều nhất vào tháng IX, sau đó đến
các tháng X và tháng VIII. Tổng số cơn bão của ba tháng này chiếm tới 70% số cơn bão trong toàn mùa. Mùa
bão ở Việt Nam chậm dần từ Bắc vào Nam.
Trung bình mỗi năm có từ 3 – 4 cơn bão đổ bộ vào vùng bờ biển nước ta, năm nhiều có 8 – 10 cơn, năm
ít có 1 – 2 cơn. Nếu tính số cơn bão có ảnh hưởng đến thời tiết nước ta...
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I (2,0 điểm)
1. Trình bày hoạt động và hậu quả của bão ở nước ta. Cho biết nguyên nhân chủ yếu gây mưa mùa hạ cho
cả hai miền Nam, Bắc và tháng IX ở miền Trung.
2. Dân số Việt Nam có những đặc điểm gì? Tại sao dân số đông cũng là một thế mạnh để phát triển kinh tế
nước ta
Câu II (3,0 điểm)
1. Chứng minh rằng tài nguyên du lịch nước ta rất đa dạng
2. Phân tích các thế mạnh về kinh tế xã hội của Đồng bằng sông Hồng. Tại sao việc làm là một trong
những vấn đề nan giải ở vùng này
Câu III (3,0 điểm)
1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng và giá trị sản xuất
thủy sản của nước ta trong giai đoạn 2005 – 2010.
SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA
Năm 2005 2007 2009 2010
Sản lượng (nghìn tấn) 3467 4200 4870 5128
- Khai thác 1988 2075 2280 2421
- Nuôi trồng 1479 2125 2590 2707
Giá trị sản xuất (tỉ
đồng, giá so sánh
1994)
38784 47014 53654 56966
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, NXB Thống kê, 2011)
2. Nhận xét tình hình phát triển của ngành thủy sản từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.
II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b)
Câu IV.a. Theo Chương trình Chuẩn (2,0 điểm)
Chứng minh rằng vùng biển nước ta giàu tài nguyên khoáng sản và nguồn lợi sinh vật biển. Các huyện
đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Vân Đồn, Cồn Cỏ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào?
Câu IV.b. Theo Chương trình Nâng cao (2,0 điểm)
Phân tích khả năng về mặt tự nhiên để phát triển sản xuất lương thực ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Nêu
các biểu hiện chứng tỏ ở vùng này vẫn chưa khai thác hết tiềm năng cho việc sản xuất lương thực.
BÀI GIẢI GỢI Ý
Câu I (2,0 điểm)
1. Trình bày hoạt động và hậu quả của bão ở nước ta. Cho biết nguyên nhân chủ yếu gây mưa mùa hạ
cho cả hai miền Nam, Bắc và tháng 9 ở miền Trung.
a/ Hoạt động của bão:
Nhìn chung, trên toàn quốc, mùao bắt đầu từ tháng VI kết thúc vào tháng XI, đôi khi bão sớm
vào tháng V muộn sang tháng XII, nhưng cường độ yếu. Bão tập trung nhiều nhất vào tháng IX, sau đó đến
các tháng X tháng VIII. Tổng số cơn bão của ba tháng này chiếm tới 70% số cơn bão trong toàn mùa. Mùa
bão ở Việt Nam chậm dần từ Bắc vào Nam.
Trung bình mỗi năm có từ 3 – 4 cơn bão đổ bộ vào vùng bờ biển nước ta, năm nhiều có 8 – 10 cơn, năm
ít 1 2 cơn. Nếu tính số cơn bão nh hưởng đến thời tiết nước ta thì còn nhiều hơn nữa, tính trung bình
trong 45 năm gần đây, mỗi năm có gần 8,8 cơn bão.
b/ Hậu quả của bão ở Việt Nam
vùng trung tâm, bão gió mạnh kèm theo mưa lớn. Lượng mưa do một cơn bão gây nên thường đạt
300 400 mm, khi tới trên 500 600 mm. Những cơn bão đổ bộ o đồng bằng Bắc Bộ diện mưa rộng
nhất. Vùng ven biển Trung Bộ diện a bão hẹp hơn, nhưng lượng mưa bão rất lớn, trung bình chiếm tới
trên 1/3 lượng mưa cả năm của vùng. Trên biển, bão gây sóng to dâng cao 9 10 m thế lật úp tàu thuyền.
Gió bão làm mực nước biển dâng cao thường tới 1,5 – 2 m gây ngập mặn vùng ven biển. Nước dâng tràn đê kết
hợp nước do mưa lớn trên nguồn dồn về làm ngập lụt trên diện rộng. Bão lớn, gió giật mạnh đổi chiều tàn
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ – KHỐI C NĂM 2012 (Đầy đủ, chi tiết và chính xác) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ – KHỐI C NĂM 2012 (Đầy đủ, chi tiết và chính xác) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ – KHỐI C NĂM 2012 (Đầy đủ, chi tiết và chính xác) 9 10 31