Ktl-icon-tai-lieu

Để trở thành người bán hàng xuất sắc

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 929 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI BÁN HÀNG XUẤT SẮC

Sự thành công được gắn liền với mỗi quy luật mà không thể trái lại, nó được xem như sự
khẳng định tất yếu của mỗi thành công . Trong marketing nói chung và bán hàng nói
riêng để bạn trở thành một bậc thầy vĩ đại trong nghề bán hàng các bạn cũng cần hiểu
được những quy luật đó.
Phải mất nhiều thời gian để bạn hay tôi trở thành lên nổi tiếng. Hãy xem, đọc và suy
ngẫm kỹ lượng những Quy luật bán hàng dưới đây, tôi tin chắc rằng các bạn sẽ giảm
thiểu thời gian , kiếm tìm được thành công khi áp dụng nó trong cuộc sống cũng như
nghề bán hàng của mình. Cá nhân tôi cũng rất tâm đắc một điều là: Trong cuộc sống có
một quy tắc: “ Quy tắc 10/90” quy tắc này cho rằng: 10% thời gian bạn đầu tư để tìm ra
các quy luật cơ bản dẫn đến thành công trong bất kì lĩnh vực nào đó sẽ tiết kiệm cho bạn
90% thời gian và nỗ lực cần thiết để đạt được những mục đích trong cùng lĩnh vực đó.
Dưới đây là nội dung: Các quy luật bán hàng
1. QUY LUẬT BÁN HÀNG
Chẳng có gì xảy ra nếu không có quy hoạt động bán hàng. Nền kinh tế của một quốc
gia hay khu vực nào đó phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động bán hàng vì nó là hoạt
động kéo theo cả một hệ thống sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp/ tổ chức đi lên
hoặc tụt lùi. Hoạt động bán hàng tạo ra hàng triệu, hàng tỉ cơ hội công việc và lương
bổng ổn định cho mỗi cá nhân đồng thời quyết phần lớn tới sự ổn định, phát triển của
xã hội bằng việc đóng thuế, công ăn việc làm của công nhân sản xuất hay chính cá
nhân của người bán hàng mà sau họ là cả gia đình và những tương lai của con trẻ…
hãy xem xét những hệ quả của Quy luật bán hàng dưới đây:
1.1. Khách hàng chỉ mua sản phẩm và dịch vụ từ những người biết cách bán chúng

1.2. Muốn bán được hàng phải tuyết phục khách hàng, họ chỉ mua khi bị thuyết phục
1.3. 80% các thương vụ bán được hàng sau 5 lần nỗ lực tiếp xúc/ gặp mặt khách hàng
1.4. Những thương vụ khó, phức tạp, có tới 50% người bán hàng bỏ cuộc sau lần đầu
thương thuyết. Còn với những vụ thương thuyết đơn giản 50% người bán hàng
thất bại sau lần đầu chào mời khách hàng
1.5. Bạn sẽ nhận được những gì bạn cần/ mong muốn khi biết đưa ra các yêu cầu với
chính khách hàng mà bạn tiếp xúc
1.

QUY LUẬT QUYẾT ĐỊNH

Trong công việc bán hàng, không có giới hạn nào định mức hay trói buộc sự thăng
tiến hay thu nhập của bạn, việc đó phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tự quyết định
của bạn. Bạn là người duy nhất quyết định mục tiêu và hành động của mình. Hay suy
ngẫm những hệ quả dưới đây:
2.1. Bạn cần “ phải “ cam kết trở ...
ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI BÁN HÀNG XUẤT SẮC
S thành công được gắn liền với mỗi quy luật mà không thtrái lại, được xem như sự
khẳng định tất yếu của mỗi thành công . Trong marketing nói chung bán hàng nói
riêng để bạn trở thành một bậc thầy vĩ đại trong nghề bán hàng các bạn ng cần hiểu
được những quy luật đó.
Phải mất nhiều thời gian để bạn hay tôi trở thành lên nổi tiếng. Hãy xem, đọc và suy
ngẫm kỹ lượng những Quy luật bán hàng dưới đây, tôi tin chắc rằng các bạn sẽ giảm
thiểu thời gian , kiếm tìm được thành công khi áp dụng trong cuộc sống cũng như
nghbán hàng của mình. nhân tôi cũng rất tâm đắc một điều là: Trong cuộc sống
một quy tắc: “ Quy tắc 10/90” quy tắc này cho rằng: 10% thi gian bạn đầu tư để tìm ra
các quy luật bản dẫn đến thành công trong bất kì lĩnh vực nào đó sẽ tiết kiệm cho bạn
90% thời gian và nlực cần thiết để đạt được những mục đích trong cùng lĩnh vực đó.
Dưới đây là nội dung: Các quy luật bán hàng
1. QUY LUẬT BÁN HÀNG
Chẳng gì xảy ra nếu không quy hoạt động bán hàng. Nền kinh tế của một quốc
gia hay khu vực nào đó phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động bán hàng vì hot
động kéo theo cả một hệ thống sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp/ tchức đi lên
hoặc tụt lùi. Hoạt động n hàng tạo ra hàng triệu, hàng thội công việc lương
bổng ổn định cho mỗi nhân đồng thời quyết phần lớn tới sự ổn định, phát triển của
hội bằng việc đóng thuế, công ăn việc làm của công nhân sản xuất hay chính
nhân của người bán hàng sau hlà cgia đình những tương lai của con trẻ
hãy xem xét những hệ quả của Quy luật bán hàng dưới đây:
1.1. Khách hàng chmua sản phẩm và dịch vụ từ những người biết cách bán chúng
Để trở thành người bán hàng xuất sắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Để trở thành người bán hàng xuất sắc - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Để trở thành người bán hàng xuất sắc 9 10 25