Ktl-icon-tai-lieu

Địa chính

Được đăng lên bởi vanhuu149-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục: Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn đinh, không tranh chấp khi làm thủ tục công
nhận quyển sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất.

a. Trình tự thực hiện:

- Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết q
TTHC;
- Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Địa chính- Xây dựng thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc;
- Cán bộ Địa chính- Xây dựng thụ lý hồ sơ trong 02 ngày làm việc;

- Cán bộ Địa chính- Xây dựng trình lãnh đạo ký trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ ph
TNHSHC để trả kết quả cho công dân đúng hẹn.
b. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính – trụ sở UBND cấp xã.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị xác nhận việc sử dụng đất ổn định, không tranh chấp;
+ Bản đồ địa chính hoặc trích đo thửa đất;
+ Bản photo các loại giấy tờ có liên quan đến nhà, đất.
+ Hộ khẩu, CMND của người đề nghị;
+ Văn bản ủy quyền ( nếu có ủy quyền)
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
d. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: hộ gia đình, cá nhân.
f. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND Cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ địa chính – xây dựng xã.
- Cơ quan phối hợp (nếu có):
g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: xác nhận trực tiếp vào đơn và bản đồ.

h. Lệ phí: Không.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
l. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật đất đai năm 2003, Luật khiếu nại tố cáo;
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

- Nghị định 88/2009/NĐ- CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đ
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ tài nguyên - Môi trường hướng dẫn việc l
chỉnh quản lý hồ sơ địa chính.

...
Thủ tục: Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn đinh, không tranh chấp khi làm thủ tục công
nhận quyển sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất.
a. Trình tự thực hiện:
- Công dân nộp hồ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ hành chính nhận phiếu hẹn trả kết quả
TTHC;
- Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Địa chính- Xây dựng thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc;
- Cán bộ Địa chính- Xây dựng thụ lý hồ sơ trong 02 ngày làm việc;
- Cán bộ Địa chính- Xây dựng trình lãnh đạo trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận
TNHSHC để trả kết quả cho công dân đúng hẹn.
b. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính – trụ sở UBND cấp xã.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị xác nhận việc sử dụng đất ổn định, không tranh chấp;
+ Bản đồ địa chính hoặc trích đo thửa đất;
+ Bản photo các loại giấy tờ có liên quan đến nhà, đất.
+ Hộ khẩu, CMND của người đề nghị;
+ Văn bản ủy quyền ( nếu có ủy quyền)
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
d. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: hộ gia đình, cá nhân.
f. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND Cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ địa chính – xây dựng xã.
- Cơ quan phối hợp (nếu có):
g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: xác nhận trực tiếp vào đơn và bản đồ.
Địa chính - Trang 2
Địa chính - Người đăng: vanhuu149-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Địa chính 9 10 72