Ktl-icon-tai-lieu

Địa lý lớp 7 "MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI"

Được đăng lên bởi phuongnguyen07071993
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIẾT 6:

GV: Trần Hương Giang

1.

Khí hậu:
trí: từ vĩ tuyến 50 đến chí
- Nằm *ởVị
khoảng
tuyến ở cả hai bán cầu
Hãy quan
sát lược đồ
bên và xác
định vị trí
của môi
trường nhiệt
đới.

Thảo luận nhóm:
Quan sát 2 biểu đồ dưới đây, nhận xét về sự phân bố nhiệt
độ và lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới.

Nhóm lẻ: hình 6.1

Nhóm chẵn: hình 6.2

Nhiệt độ (0C)
Địa
điểm

Ma-lacan
Gia-mêna

Kết luận

Biên độ
nhiệt

250-280

Thời kì
nhiệt độ
tăng

3C

-Tháng3-4
-Tháng
10-11

220-340

-Tháng 4-5

0

120C

-Tháng 8-9

Lượng mưa (mm)

Nhiệt độ
TB

Số tháng có
mưa

Số tháng
không mưa

9 tháng

3 tháng

(510)

(1,2,12)

25

22

7 tháng

5 tháng

(59)

(1, 2, 3,
11, 12)

-Nhiệt độ TB cao > 220C.
-Mưa theo mùa: chủ yếu mùa hạ

Lượng
mưa TB

841

647

1. Khí hậu:
-Nằm ở khoảng từ vĩ tuyến 50 đến chí tuyến ở cả hai
bán cầu.
-Nhiệt độ TB: trên 220C.Nóng quanh năm, có thời kì
khô hạn, càng gần chí tuyếnthời kì khô hạn kéo dài,
biên độ nhiệt trong năm càng lớn.
-Lượng mưa TB năm: 500mm-1500mm, tập trung
vào mùa mưa.

1. Khí hậu:
2. Các đặc điểm khác của môi trường:

Giống:
trong
thời
kì 6.4
mùa
Vì:
mưa,
thời
mưa
ởtrên
Kênia
ítmưa.
hơn
Trung
Hình
6.3Lượng
cỏQuan
thưa,
không
xanhgian
tốt,
Hình
thảm
cỏ dày
xanh Phi,
hơn, nhiều
sátCùng
hai
bức
hình
và
nhận
xét
ít cây cao, không có rừng thực
hành lang
phát triển, có rừng hành lang
vật thay cây
đổicao
theo.

sự giống và khác nhau của hai xavan? Giải thích?

Như vậy sự thay đổi lượng mưa của môi trường
nhiệt đới ảnh hưởng tới thiên nhiên ra sao?

Thực vật?

Thay đổi theo mùa:
xanh tốt vào mùa mưa,
khô héo vào mùa khô

Mực nước sông?

Sông có 2 mùa nước:
mùa lũ và mùa cạn

Đất?

Dễ bị xói mòn,
rửa trôi (Feralit)

Đất bị xói mòn

1. Khí hậu:
2. Các đặc điểm khác của môi trường:
-Thực vật thay đổi theo mùavà thay đổi từ xích đạo về chí
tuyến: rừng thưa- đồng cỏ cao nhiệt đới (xavan)- nửa hoang
mạc.
-Sông có 2 mùa nước: mùa lũ và mùa cạn.
-Đất Feralit dễ bị xói mòn, rửa trôi.
=> Khí hậu và đất thích hợp với nhiều loại cây trồng 
dân cư tập trung đông.
Tại sao khí hậu nhiệt đới có 2 mùa: mùa mưa và mùa
khô rõ rệt lại là nơi khu vực đông dân trên thế giới

Bài tập:
 Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu trước ý em cho
là đúng:
Câu 1: Môi trường nhiệt đới nằm trong khoảng vĩ
tuyến nào trên địa cầu?
A. Vĩ tuyến 50B – 50N
B. Vĩ tuyến 300B – 300N
C. Vĩ tuyến xích đạo
D. Vĩ tuyến từ 50 – 300 ở hai bán cầu
D

Câu 2: Đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt
đới:
A. Nhiệt độ cao vào mùa khô hạn.
B. Lượng mưa nhiều trên 2000mm, phân bố đều.
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa lý lớp 7 "MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI" - Người đăng: phuongnguyen07071993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Địa lý lớp 7 "MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI" 9 10 928