Ktl-icon-tai-lieu

Địa Lý Tảo Ao

Được đăng lên bởi Tùng Lê Thanh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỊA LÝ TẢ AO
ĐỊA ĐẠO DIỄN CA
Mục lục:
LỜI NÓI ĐẦU
TỰA
TIỂU SỬ CỤ TẢ AO
CHƯƠNG THỨ NHẤT:
ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ HỌC KHOA ĐỊA LÝ
CHƯƠNG THỨ HAI:
TẦM LONG MẠCH
CHƯƠNG THỨ BA:
HUYỆT TRƯỜNG
CHƯƠNG THỨ TƯ:
CHỨNG ỨNG CẦN THIẾT
CHƯƠNG THỨ NĂM:
PHÂN BIỆT
CHƯƠNG THỨ SÁU:
CÁC CHỨNG KHÁC THÊM TÔN QUÝ CHO CUỘC ĐẤT
CHƯƠNG THỨ BẢY:
PHƯỚC DUYÊN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐẤT
CHƯƠNG THỨ TÁM:
NÓI VỀ LÝ KHÍ
CHƯƠNG THỨ CHÍN:
KẾT LUẬN
PHẦN PHỤ KHẢO

LỜI NÓI ĐẦU
Khoa Địa lý của Trung Hoa xưa kia, là khoa phối hợp thuyết âm dương, ngũ hành với sự quan sát cách thế, hình thể của các mạch đất cùng lối đi của sông ngòi, suối,
lạch mà tìm ra nơi có chứa tụ khí mạch của đất, dùng nơi đó làm đất kết.
Họ quan niệm rằng nơi có đất kết, có thể chôn xương người chết nên nếu là kết âm phầm và có thể làm nhà, đình chùa, lập doanh trại, thị trấn, đô thị lên trên nếu là
đất kết dương cơ, để người sống được hưởng sự thịnh vượng phát đạt do tú khí của vùng đất có đất kết đó.
Khoa Địa lý có từ lâu, sự lợi ích của đất kết đã được ông cha chúng ta tin tưởng và cả chúng ta cũng có nhiều người công nhận là đúng sử sách có ghi chép nhiều sự
kiện chứng tỏ là khoa Địa lý có một giá trị nào ảnh hưởng đến đời sống con người.
Câu ca dao: “Sống về mồ về mã chứ không ai sống về cả bát cơm” đã chứng minh sự quan trọng của khoa Địa lý với con người Việt Nam.
Khoa địa lý, có một huyền thoại vàng son như vậy, tiếc thay đến nay đã gần như thất truyền, vì phép Địa lý (tài liệu photo mờ) và man thư làm cho sai lạc đi nhiều. Lý
do sự tàn tạ sa sút của khoa này trước tiên là người xưa thấy phép để đất có thể làm thay đổi được hạnh phúc của cả một dòng họ thì cho là quý và giữ bí truyền.
Theo truyền thuyết khi xưa bên Tàu có một số dòng họ nắm khoa Địa lý chính tông, giữ bí truyền, mỗi đời chỉ một hay hai người được biết bí pháp đó.
Việc bí truyền khoa Địa lý chính tông, cũng như các khoa bí truyền khác ở Á Đông làm cho khoa đó mỗi ngày một mai một đi, do sự thất truyền hay sự ngu tối của
truyền nhân. Trong khi đó thì những kiến thức không có căn bản vững chắc về khoa đó lại được một số người đem thêu dệt cho văn vẻ một cách bừa bãi để làm tài
liệu cho những người tò mò và hiếu kỳ. Khoa Địa lý bị công phá và triệt tiêu do hai lý do trên cả ngàn năm liên tiếp nên ngày nay, một số lớn sách và thầy địa lý không
còn có giá trị như xưa, kể cả những sách và thầy từ nước Trung Hoa qua.
Ở Việt Nam, còn sót lại một thiểu số thấy giỏi vì khổ công cân nhắc sau định rút kinh nghiệm về khoa này gần một đời người mới nhận ra thế nào là Địa lý...
ĐỊA TẢ AO
ĐỊA ĐẠO DIỄN CA
Mc lục:
LỜI NÓI ĐẦU
TỰA
TIU SỬ CỤ TẢ AO
CHƯƠNG THỨ NHT:
ĐIU KIN CẦN THIẾT ĐỂ HC KHOA ĐA
CHƯƠNG THỨ HAI:
TẦM LONG MCH
CHƯƠNG THỨ BA:
HUYT TRƯỜNG
CHƯƠNG THỨ TƯ:
CHỨNG ỨNG CẦN THIT
CHƯƠNG THỨ NĂM:
PHÂN BIT
CHƯƠNG THỨ SÁU:
C CHỨNG KHÁC THÊM TÔN QUÝ CHO CUỘC ĐẤT
CHƯƠNG THỨ BẢY:
PHƯỚC DUYÊN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐẤT
CHƯƠNG THỨ TÁM:
NÓI VỀ KHÍ
CHƯƠNG THỨ CHÍN:
KẾT LUẬN
PHẦN PH KHO
LI NÓI ĐU
Khoa Địa lý của Trung Hoa xưa kia, là khoa phối hợp thuyết âmơng, ngũ hành với sự quan sát cách thế, hình thể của các mạch đất cùng lối đi của sông ngòi, suối,
lạch mà tìm ra nơi có chứa tụ khí mạch của đất, dùng nơi đó làm đất kết.
Họ quan niệm rằng nơi có đất kết, có thể chôn xương người chết nên nếu là kết âm phầm và có thể làm nhà, đình chùa, lập doanh trại, thị trấn, đô thị lên trên nếu là
đất kết dương cơ, để người sống được hưởng sự thịnh vượng phát đạt do tú khí của vùng đất có đất kết đó.
Khoa Địa lý có từ lâu, sự lợi ích của đất kết đã được ông cha chúng ta tin tưởng và cả chúng ta cũng có nhiều người công nhận là đúng sử sách có ghi chép nhiều sự
kiện chứng tỏ là khoa Địa lý có một giá trị nào ảnh hưởng đến đời sống con người.
Câu ca dao: “Sống về mồ về mã chứ không ai sống về cả bát cơm đã chứng minh sự quan trọng của khoa Địa lý với con người Việt Nam.
Khoa địa lý, có một huyền thoại vàng son như vậy, tiếc thay đến nay đã gần như thất truyền, vì phép Địa lý (tài liệu photo mờ) và man thư làm cho sai lạc đi nhiều. Lý
do sự tàn tạ sa sút của khoa này trước tiên là người xưa thấy phép để đất có thể làm thay đổi được hạnh phúc của cả mt dòng họ thì cho là quý và giữ bí truyền.
Theo truyền thuyết khi xưa bên Tàu có một số dòng họ nắm khoa Địa lý chính tông, giữ bí truyền, mỗi đời chỉ một hay hai người được biết bí pháp đó.
Việc bí truyền khoa Địa lý chính tông, cũng như các khoa bí truyền khác ở Á Đông làm cho khoa đó mỗi ngày một mai một đi, do sự thất truyền hay sự ngu tối của
truyền nhân. Trong khi đó thì những kiến thức không có căn bản vững chắc về khoa đó lại được mt số người đem thêu dệt cho văn vẻ một cách bừa bãi để làm tài
liệu cho những người tò mò và hiếu kỳ. Khoa Địa lý bị công phá và triệt tiêu do hai lý do trên cả ngàn năm liên tiếp nên ngày nay, mt số lớn sách và thầy địa lý không
còn có giá trị như xưa, kể cả những sách và thầy từ nước Trung Hoa qua.
Ở Việt Nam, còn sót lại mt thiểu số thấy giỏi vì khổ công cân nhắc sau định rút kinh nghiệm về khoa này gần mt đời người mới nhận ra thế nào là Địa lý chính tông
và thế nào là man thư, đều có cùng mt nhận định:
“Chỉ có sách Địa lý của cụ TAo là giản dị và đúng nhất. Nhưng tiếc thay sách này thất truyền t lâu”. Căn cứ vào một số ít khẩu truyền về khoa Địa lý của cụ TAo
còn sót lại các cụ thấy chính xác, dễ học, dễ hiểu. So sánh nó với một số sách Địa lý rắc rối, mông lung của Trung Hoa đưa qua, các cụ khuyên: “Ngày nay muốn học
Địa lý cho giỏi trước tiên phải kiếm cho được sách của cụ Tả Ao để có số vốn chính tông căn bản, rồi thực hành cho vững chắc, nhiên hậu mi có thể xem các sách
địa lý của Trung Hoa mà bổ túc thêm, mi có kết quả.
Từ năm 1946, tác giả, nhân những cuộc ngao du nhiều tỉnh từ Thượng Du đến Trung Châu Bắc Việt, có gặp một số thầy địa lý Tàu và Việt Nam, sẵn tính tò mò nên
có tìm hiểu ít nhiều về khoa đó.
Tác giả thấy sự hiểu biết về khoa địa lý của mình rất hạn hẹp nên u ý nên tìm sách địa lý Tả Ao để bổ túc thêm. Việc cố công tìm kiếm luôn mấy chục năm chỉ thểm
cho tác giả vài câu khẩu truyền Địa Lý Tả Ao và sự nuối tiếc sự thất truyền của bộ sách quý giá đó.
Địa Lý Tảo Ao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa Lý Tảo Ao - Người đăng: Tùng Lê Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Địa Lý Tảo Ao 9 10 222