Ktl-icon-tai-lieu

DỊCH CÂN KINH PHƯƠNG PHÁP GIỮ GÌN SỨC KHỎE

Được đăng lên bởi nguyenvet-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH CẢI CÁCH
Cách đây trên 10 thế kỷ, Đức Đạt Ma Thiền Sư từ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền bá đạo Phật, thâu
nhận nhiều đệ tử. Nhưng vì có những xung đột thường xuyên với đạo cũ của nhân dân, nên các đệ tử học
võ để tự vệ. Khi học võ có một số đệ tử sức khỏe yếu kém không tập được, nên Đức Đạt Ma Tổ Sư truyền
dạy một phương pháp tập luyện gọi là “DỊCH CÂN KINH” để tăng thể lực cho các đệ tử. Ngày nay qua
nhiều nghiên cứu, y học Trung Quốc nhận thấy rằng phương pháp này có thể trị được rất nhiều bệnh,
nhưng muốn việc trị bệnh được nhanh chóng và hiệu quả hơn thì phải đổi thế đánh tay, nên được gọi là
“Dịch Cân Kinh Cải Cách”.
Đây là một Phương Pháp trị bệnh không dùng thuốc, kể cả một số bệnh nan y như: Chàm
(exzéma) – Huyết áp cao – Huyết áp thấp – Suy nhược thần kinh – Suyễn – Ung Thư (giai đoạn 1) – Viêm
mũi dị ứng – Viêm thấp khớp – Xơ cứng động mạch – Xơ gan (giai đoạn 1) – Các bệnh về Tim – Gan –
Thận – Hệ Tuần Hoàn – Hệ Hô Hấp – Hệ Tiêu Hóa – Phụ Khoa, vv…
XIN ĐỌC THẬT KỸ CÁC PHẦN DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI TẬP






Tư Thế: (xem hình vẽ)
1. Đứng hai bàn chân song song và dang rộng khoảng 30 cm.
2. 10 ngón chân bấu xuống đất, gồng cơ đùi – cơ mông và nhíu hậu môn.
3. Đầu, mình và chân phải thẳng, không được cúi ra trước hoặc ngửa ra sau trong lúc tập (như vậy
hai chân thì gồng cứng, còn thân mình kể cả 2 cánh tay thì thả lỏng.
4. Mắt nhìn thẳng vào một điểm trước mặt, không xoay qua xoay lại.
5. Hơi thở binh thường (không theo nhịp đánh tay).
6. Tâm trí không được suy nghĩ vẩn vơ, phải tập trung vào việc đếm số lần đánh tay.
7. Thường xuyên kiểm tra lại việc gồng cứng các cơ chân và nhíu hậu môn.
Cách Tập:
Sau khi đã chuẩn bị tư thế xong thì:
- Đưa hai tay song song ra trước, ngang tầm thắt lưng, bàn tay rũ xuống (các ngón tay không duỗi
thẳng, không được chạm vào nhau, không được gồng), lòng bàn tay hướng xuống đất, hạ hai tay
xuống ngang đùi thì lật ngang bàn tay (lòng bàn tay hướng vô đùi) và hất mạnh tay ra sau – đây là
thế “Cải cách” – còn “Đạt Ma Dịch Cân Kinh” thì lòng bàn tay hướng ra sau, cách này dễ tập hơn,
nhưng chậm kết quả hơn – Cố gắng giữ hai tay song song, đừng để bẹt ra quá.
- Sau đó dùng một lực nhẹ đưa tay về phía trước, lòng bàn tay hướng xuống đất. Cứ tiếp tục đánh
đều như vậy cho tới khi đủ số mới ngưng tập.
- LƯU Ý: Đọc thì thấy hơi chi tiết rườm rà, nhưng tập thì rất đơn giản.
Cơ Chế:
Trong cuộc sống hằng ngày, con người thường chìm đắm trong danh lợi, lo quanh nghĩ
quẩn, buồn phiền, ích kỷ, ganh ghét, hận thù, lại...
ĐẠT MA DCH CÂN KINH CI CÁCH
Cách đây trên 10 thế k, Đức Đạt Ma Thin Sư t n Độ sang Trung Quc truyn bá đạo Pht, thâu
nhn nhiu đệ t. Nhưng vì có nhng xung đột thường xuyên vi đạo cũ ca nhân dân, nên các đệ t hc
để t v. Khi hc võ có mt s đệ t sc khe yếu kém không tp được, nên Đức Đạt Ma T Sư truyn
dy m
t phương pháp tp luyn gi là “DCH CÂN KINH” để tăng th lc cho các đệ t. Ngày nay qua
nhiu nghiên cu, y hc Trung Quc nhn thy rng phương pháp này có th tr được rt nhiu bnh,
nhưng mun vic tr bnh được nhanh chóng và hiu qu hơn thì phi đổi thế đánh tay, nên được gi là
“Dch Cân Kinh Ci Cách”.
Đây là mt Phương Pháp tr bnh không dùng thuc, k
c mt s bnh nan y như: Chàm
(exzéma) – Huyết áp cao – Huyết áp thp – Suy nhược thn kinh – Suyn – Ung Thư (giai đon 1) – Viêm
mũi d ng – Viêm thp khp – Xơ cng động mch – Xơ gan (giai đon 1) – Các bnh v Tim – Gan –
Thn – H Tun Hoàn – H Hô Hp – H Tiêu Hóa – Ph Khoa, vv…
XIN ĐỌC THT K CÁC PHN DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI TP
Tư Thế
: (xem hình v)
1. Đứng hai bàn chân song song và dang rng khong 30 cm.
2. 10 ngón chân bu xung đất, gng cơ đùi – cơ mông và nhíu hu môn.
3. Đầu, mình và chân phi thng, không được cúi ra trước hoc nga ra sau trong lúc tp (như vy
hai chân thì gng cng, còn thân mình k c 2 cánh tay thì th lng.
4. Mt nhìn thng vào mt đim trước mt, không xoay qua xoay li.
5. Hơi th binh thường (không theo nhp đánh tay).
6. Tâm trí không được suy nghĩ vn vơ, phi t
p trung vào vic đếm s ln đánh tay.
7. Thường xuyên kim tra li vic gng cng các cơ chân và nhíu hu môn.
Cách Tp
:
Sau khi đã chun b tư thế xong thì:
- Đưa hai tay song song ra trước, ngang tm tht lưng, bàn tay rũ xung (các ngón tay không dui
thng, không được chm vào nhau, không được gng), lòng bàn tay hướng xung đất, h hai tay
xung ngang đùi thì lt ngang bàn tay (lòng bàn tay hướng vô đùi) và ht mnh tay ra sau – đây là
thế “Ci cách” – còn “Đạt Ma Dch Cân Kinh” thì lòng bàn tay hướng ra sau, cách này d tp hơn,
nhưng chm kết qu hơn – C gng gi hai tay song song, đừng
để bt ra quá.
- Sau đó dùng mt lc nh đưa tay v phía trước, lòng bàn tay hướng xung đất. C tiếp tc đánh
đều như vy cho ti khi đủ s mi ngưng tp.
- LƯU Ý: Đọc thì thy hơi chi tiết rườm rà, nhưng tp thì rt đơn gin
.
Cơ Chế
:
Trong cuc sng hng ngày, con người thường chìm đắm trong danh li, lo quanh nghĩ
qun, bun phin, ích k, ganh ghét, hn thù, li thêm tu sc vô độ, coi thường dinh dưỡng. H
ch thy li nh mà quên hi ln. Lo làm giàu vt cht mà quên tu dưỡng tinh thn, vì thế tâm
trí đảo điên (STRESS), thân th suy đồi, bnh tt do đó mà sinh ra. Thêm vào đó, mi ngày cơ
th chúng ta b nhim độc do đồ ă
n, thc ung, thuc tây cha đầy hóa cht. Cht độc vào ngày
càng nhiu, gây nghn ch này, bế tc ch kia, trăm bnh ni lên.
Khi tp, tâm trí tp trung vào các động tác tay, không suy nghĩ vn vơ, thn kinh được thư
giãn, được n định t t. Khi ht mnh tay ra sau, vai, lưng ngc, bng git lên. Khi đưa tay v
trước thì vai, lưng, ngc, bng h xung. Đó là hình thc xoa bóp sâu các n
i tng, các h cơ
ngc, bng, và h cơ lưng, nơi đây, theo Y Hc Hin Đại, t c ti mông, dc hai bên ct sng có
33 đôi dây thn kinh to thành H Thn Kinh Thc Vt gi nhim v vô cùng quan trng: điu khin
s n định môi trường bên trong cơ th (ni môi).
Theo hc thuyết YOGA ca n Độ, dc theo đường gi
a ct sng lưng – đầu – ngc – bng
ca chúng ta có nhng đim gi là Luân Xa. Các Luân Xa này hút ly sinh khí ca tri đất, năng
lượng ca vũ tr để tăng sc sng, tăng sc đề kháng cho cơ th chng li mi bnh tt.
Theo hc thuyết KINH MCH ca Trung Quc, cơ th chúng ta có 12 đường Kinh Chính
gm 6 đường Kinh Âm và 6 đường Kinh Dương. Các đường kinh này đều
đi qua VAI – LƯNG –
NGC – BNG. Ngoài ra, phn ngc – bng còn có mch Nhâm gi nhim v liên h vi 6 đường
KINH ÂM và điu hòa phn âm ca cơ th, Mch Xung và Mch Đới liên quan nhiu đến sinh lý và
DỊCH CÂN KINH PHƯƠNG PHÁP GIỮ GÌN SỨC KHỎE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỊCH CÂN KINH PHƯƠNG PHÁP GIỮ GÌN SỨC KHỎE - Người đăng: nguyenvet-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
DỊCH CÂN KINH PHƯƠNG PHÁP GIỮ GÌN SỨC KHỎE 9 10 867