Ktl-icon-tai-lieu

DỊCH CÂN KINH

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2884 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DỊCH CÂN KINH

Nguyên bản : Vô danh thời Minh-Thanh, Trung-Quốc
Bác-sĩ Trần Đại-Sỹ và Võ-sư Trần Huy-Quyền chú giải
Copyrigh by Trần Đại-Sỹ - Trần Huy Quyền
Tác giả giữ bản quyền.
Tout droits réservés.
All rights reserved.

Tiểu sử Bác-sĩ Trần Đại-Sỹ
Bài giới thiệu về Bác-sĩ Trần Đại Sỹ (Yên-Tử Cư Sĩ) - Bác-sĩ Phan Minh Hiển
Dẫn nhập Dịch Cân kinh
Thức thứ nhất : Cung thủ đương hung (Chắp tay ngang ngực)
Thức thứ nhì : Lưỡng kiên hoành đản (Hai vai đánh ngang)
Thức thứ ba : Chưởng thác thiên môn (Hai tay mở lên trời)
Thức thứ tư : Trích tinh hoán đẩu (Với sao, đổi vị)
Thức thứ năm : Trắc sưu cửu ngưu vỹ (Nghiêng mình tìm đuôi trâu)
Thức thứ sáu : Xuất trảo lượng phiên (Xuất móng khuất thân)
Thức thứ bẩy : Bạt mã đao thế (Cỡi ngựa vung đao)
Thức thứ tám : Tam thứ lạc địa (Ba lần xuống đất)
Thức thứ chín : Thanh-long thám trảo (Rồng xanh dương vuốt)
Thức thứ mười : Ngoạ hổ phốc thực (Cọp đói vồ mồi)
Thức thứ mười một : Hoành chưởng kích cổ (Vung tay đánh trống)
Thức thứ mười hai : Đề chủng hợp chưởng (Đưa gót hợp chưởng)
Tổng kết
Thu công
Phụ lục : Dịch Cân kinh ngụy tạo

Tiểu sử của Bác-sĩ Trần Đại-Sỹ
Yên-tử cư-sĩ (YTCS)
Giáo-sư Trường y khoa Arma (Paris).
Giám-đốc Trung-Quốc sự vụ tại viện Pháp-Á (Institut Franco-Asiatique).
Ông sinh trong một gia đình nho học. Ông ngoại là một đại khoa bảng của triều Nguyễn. Vì không có con trai, nên cụ
theo tục lệ cổ Việt-Nam, nuôi cháu làm con. Cụ nuôi Trần Đại-Sỹ từ nhỏ. Thân phụ là một Thẩm phán, học tại Pháp,
nhưng rất uyên thâm nho học. YTCS là con thứ ba trong gia đình sáu trai, một gái. Trên ông còn một người chị và một
người anh. Hai người em nổi tiếng trong gia đình ông là Võ-sư Trần Huy Phong, và nhà văn, kiêm Võ-sư Trần HuyQuyền.
YTCS được khai tâm học chữ Nho vào năm 5 tuổi, năm 6 tuổi gửi vào trường Pháp trong tỉnh học. Được quy y Tam-bảo
học võ với ngài Nam-Hải Diệu-Quang năm 7 tuổi.
Bản-sư, ông ngoại cũng như phụ thân YTCS đều là những người rất uyên thâm về các khoa học huyền bí Đông-phương
như : Tử-vi, Bói dịch, Nhâm-độn, Phong-thủy, Tử-bình... Ba vị nhìn thấy rất rõ thiên mệnh đã dành cho đệ tử, con cháu
mình những gì, nên cả ba đã chuẩn bị sẵn một con đường cho cả đời YTCS. Hãy nghe YTCS tâm sự :
« Bấy giờ là thời gian 1950-1954, Nho học gần như đi vào giai đoạn chót của thời kỳ suy tàn, những vị khoa bảng cổ lác
đác như sao mai. Chữ quốc ngữ được quần chúng hóa. Các tiểu thuyết chương hồi của Trung-Quốc được dịch sang
tiếng Việt. Người Việt thi nhau đọc. Mà các tiểu thuyết của Trung-Quốc, viết trong...
DỊCH CÂN KINH
Nguyên bản : Vô danh thời Minh-Thanh, Trung-Quốc
Bác-sĩ Trần Đại-Sỹ và Võ-sư Trần Huy-Quyền chú giải
Copyrigh by Trần Đại-Sỹ - Trần Huy Quyền
Tác giả giữ bản quyền.
Tout droits réservés.
All rights reserved.
DỊCH CÂN KINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỊCH CÂN KINH - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
DỊCH CÂN KINH 9 10 442