Ktl-icon-tai-lieu

DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi thanhdanh-le
Số trang: 228 trang   |   Lượt xem: 1887 lần   |   Lượt tải: 15 lần
DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

1

MỤC LỤC
Chương I DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ SỨC KHOẺ ...................................................................................... 2
Chương II CÁC CHẤT DINH DƯỠNG ........................................................................................................ 12
Chương III NHU CẦU DINH DƯỠNG ........................................................................................................ 24
Chương IV DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ LAO ĐỘNG ................................................................................. 45
Chương V ĂN UỐNG HỢP LÝ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI ........................................................................... 54
Chương VI GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM VỆ SINH CỦA THỰC PHẨM ................................ 66
Chương VII NGỘ ĐỘC THỨC ĂN ............................................................................................................... 84
Chương VIII CÁC BỆNH THIẾU DINH DƯỠNG CÓ Ý NGHĨA SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG .................114
Chương IX DINH DƯỠNG TRONG MỘT SỐ BỆNH MẠN TÍNH ............................................................141
Chương X GIÁM SÁT DINH DƯỠNG.........................................................................................................153
Chương XI GIÁO DỤC DINH DƯỠNG Ở CỘNG ĐỒNG...........................................................................164
Chương XII CHĂM SÓC DINH DƯỠNG Ở CỘNG ĐỒNG ........................................................................171
Chương XIII NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ ......................................................182
Chương XIV CHẾ ĐỘ ĐIỀU TRỊ TRONG MỘT SỐ BỆNH ......................................................................202

DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

2

Chương I
DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ SỨC KHOẺ
Ăn uống và sức khỏe càng ngày càng được chú ý và có nhiều
nghiên cứu chứng minh sự liên quan chặt chẽ giữa ăn uống và sức
khỏe. Ăn uống không chỉ là đáp ứng nhu cầu cấp thiết hàng ngày,
mà còn là biện pháp để duy trì và nâng cao sức khỏe và tăng tuổi
thọ.
Vấn đề ăn đã được đặt ra từ khi có loài người, lúc đầu chỉ nhằm
giải quyết chống lại cảm giác đói và sau đó người ta thấy ngoài việc
thỏa mãn nhu cầu bữa ăn còn đem lại cho người ta niềm vui. Ngày
nay vấn đề ăn còn liên quan đến sự phát triển và l...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM - Người đăng: thanhdanh-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
228 Vietnamese
DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM 9 10 28