Ktl-icon-tai-lieu

Định giá sản phẩm chuyển giao trong kinh doanh quốc tế

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Định giá sản phẩm chuyển giao trong kinh doanh quốc tế


Trong hoạt động kinh doanh quốc tế, sản phẩm (SP) của doanh nghiệp không chỉ để bán cho các khách hàng độc lập mà còn được chuyển giao cho các công ty con hoặc các công ty liên doanh mà doanh nghiệp có một phần sở hữu, gọi là SP chuyển giao nội bộ. Việc định giá những SP này được gọi là định giá chuyển giao nội bộ (Transfer Prices). Về lý thuyết, việc định giá chuyển giao nội bộ quốc tế cũng giống như việc định giá chuyển giao nội bộ trong nước.
Tuy nhiên, kỹ thuật định giá chuyển giao quốc tế phức tạp hơn nhiều so với trong nước do quá trình ra quyết định chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố quan trọng và khó xác định.
Phân cấp quản lý và hạch toán- cơ sở của định giá SP chuyển giao
Việc định giá SP chuyển giao chỉ xuất hiện khi công ty phân cấp quản lý và hạch toán, mỗi công ty con hoặc liên doanh là một đơn vị phải hạch toán đầy đủ, lập BCTC và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Những lý do phân cấp có thể do yêu cầu của luật pháp hoặc công tác quản lý. Các quy định của luật pháp liên quan đến công ty và các vấn đề khác cũng được thực hiện dối với đơn vị cơ sở, các phòng ban trong việc được phân công hoạt động một cách độc lập. Công ty được xem như là một trung taam lợi nhuận, các chứng từ về tài chính và kế toán được thống nhất theo một quy trình chặt chẽ từ trên xuống dưới. Việc định giá chuyển giao nội bộ cũng để đáp ứng theo yêu cầu của các cơ quan thuế trong nước và ngoài nước.
Xuất phát từ mục đích chính là chuyển giao SP trong nội bộ công ty , việc định giá bán SP chuyển giao ngoài việc đảm bảo mục tiêu chung còn phải đảm bảo kích thích, kiểm soát và tăng cường trách nhiệm cho các bộ phận trong công ty. Theo quan điểm của Ronen, J. và M
Định giá sản phẩm chuyển giao trong kinh doanh quốc tế - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Định giá sản phẩm chuyển giao trong kinh doanh quốc tế 9 10 69