Ktl-icon-tai-lieu

Định hướng xây dựng thương hiệu ngân hàng Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định hướng xây dựng thương hiệu ngân hàng Việt Nam
Ngân hàng được biết đến như là một định chế tài
chính với hoạt động tiền thân là làm đại lý thanh toán,
nhận, giữ hộ và cho vay. Cho tới nay, nó được xem là
những hoạt động xương sống của một ngân hàng.
Điều đó có nghĩa là một ngân hàng chỉ có thể hoạt
động được nếu như có những khách hàng tin tưởng
gửi tiền vào các ngân hàng và tạo lập các quan hệ
giao dịch.

Từ đó người ta đặt ra một câu hỏi là tại sao khách
hàng lại chọn ngân hàng này mà không chọn ngân
hàng kia để gửi tiền và đặt quan hệ giao dịch? Câu
trả lời ở đây đó là thương hiệu sẽ quyết định sự lựa
chọn. Một thương hiệu ngân hàng tốt là một thương
hiệu có uy tín, được sự tin cậy của nhóm khách hàng
mục tiêu.

Thực tế đã chứng minh rằng thương hiệu tốt sẽ là
bảo bối bất ly thân của các tổ chức hoạt động trong

lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính. Đặc biệt khi thị
trường tài chính phát triển và cạnh tranh khốc liệt như
hiện nay thì thương hiệu sẽ là nhân tố mang tính
quyết định trong việc lựa chọn ngân hàng để gắn bó
đối với bất kỳ một cá nhân, tổ chức nào trong nền
kinh tế. Như vậy, để có thương hiệu tốt, không phải
chỉ ngày một ngày hai đạt được mà thương hiệu chỉ
được hình thành sau một thời gian trải nghiệm nhất
định về tất cả những gì (chất lượng của hàng hóa,
dịch vụ, tiềm lực tài chính,…) mà một ngân hàng hứa
hẹn với thị trường.
Hệ thống ngân hàng Việt từ sau quá trình đổi mới đến
nay đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hiện có 5
ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước, 1 Ngân
hàng chính sách xã hội (NHCS XH), 06 ngân hàng
liên doanh, 38 NHTM cổ phần, 47 chi nhánh ngân
hàng nước ngoài. Sự phát triển này còn thể hiện qua
tốc độ tăng trưởng của tổng tài sản, dư nợ, huy động
vốn của hệ thống ngân hàng. Cơ cấu thu nhập cũng
đã chuyển biến theo hướng tích cực, tỷ lệ thu nhập
phi lãi suất trong tổng thu nhập có xu hướng tăng lên.

Sản phẩm và dịch vụ ngân hàng hiện đại không
ngừng phát triển đa dạng và phong phú. Trước đây,
khoảng mươi năm, sản phẩm dịch vụ chủ yếu của
ngân hàng chỉ đơn thuần là tín dụng thì ngày đã phát
triển thành hàng trăm loại sản phẩm, dịch vụ khác
nhau. Bên cạnh việc đa dạng hóa các loại hình sản
phẩm truyền thống như vay vốn trả góp mua ô tô,
dịch vụ mua nhà trả góp,… cũng đã xuất hiện các sản
phẩm dịch vụ hiện đại khác như lưu ký chứng khoán,
thanh toán bù trừ chứng khoán, ngân hàng giám sát,
nghiệp vụ bao thanh toán, nghiệp vụ hoán đổi và
quyền chọn, quản lý vốn, dịch vụ ngân hàng Internet
Banking, Mobile Banking, thẻ tín...
Định hướng xây dựng thương hiệu ngân hàng Việt Nam
Ngân hàng được biết đến như là một định chế tài
chính với hoạt động tiền thân là làm đại lý thanh toán,
nhn, giữ hộ và cho vay. Cho tới nay, nó được xem là
những hoạt động xương sống của một ngân hàng.
Điều đó có nghĩa là một ngân hàng chỉ có thể hoạt
động được nếu như có những khách hàng tin tưởng
gửi tiền vào các ngân hàng và tạo lập các quan hệ
giao dịch.
Từ đó người ta đặt ra một câu hỏi là tại sao khách
hàng lại chọn ngân hàng này mà không chn ngân
hàng kia để gửi tiền và đặt quan hệ giao dịch? Câu
trả lời ở đây đó là thương hiệu sẽ quyết định sự lựa
chn. Một thương hiệu ngân hàng tốt là một thương
hiu có uy tín, được sự tin cậy của nhóm khách hàng
mục tiêu.
Thực tế đã chứng minh rằng thương hiệu tốt sẽ là
bảo bối bất ly thân của các tổ chức hoạt động trong
Định hướng xây dựng thương hiệu ngân hàng Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định hướng xây dựng thương hiệu ngân hàng Việt Nam - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Định hướng xây dựng thương hiệu ngân hàng Việt Nam 9 10 912