Ktl-icon-tai-lieu

Định tuyến GMPLS trong mạng lõi

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2936 lần   |   Lượt tải: 7 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Lê Đức Lâm

ĐỊNH TUYẾN GMPLS TRONG MẠNG LÕI

Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử
Mã số: 60.52.70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI- 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học.: TS Đỗ Vũ Anh

Phản biện 1: ………….……………………………………

Phản biện 2: …………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc
sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ..........

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông

1
MỞ ĐẦU
Hiện trạng mạng viễn thông của các nhà khai thác trên
thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng là sự trộn lẫn giữa
các mạng hiện đang hoạt động trên cơ sở các công nghệ khác
nhau tại các phân lớp mạng, do đó việc xây dựng cơ sở hạ tầng
mạng tương lai cần phải tính đến việc tận dụng cơ sở hạ tầng
mạng đã có. Xét về khía cạnh này, công nghệ GMPLS có thể
thỏa mãn được những yêu cầu đặt ra nói trên. GMPLS cho
phép người sử dụng có thể tự mình kiến tạo các dịch vụ một
cách linh hoạt, theo yêu cầu và không hạn chế về khả năng như
đối với mạng hiện tại. GMPLS nhằm hiện đại hoá việc định
tuyến qua mạng thông tin quang bằng việc tạo ra một mặt
phẳng chung giữa các lớp quản lý dịch vụ IP và các lớp thông
tin quang, đặc biệt cho phép chúng phản ứng rất linh hoạt với
các yêu cầu thay đổi băng thông, cho phép thiết lập các dịch vụ
thông tin quang năng động hơn. Với những ưu điểm nói trên và
hơn nữa GMPLS là công nghệ mới, là xu thế tất yếu của công
nghệ mạng lõi trong tương lai. Do vậy, tôi chọn đề tài nghiên
cứu về: “ Định tuyến GMPLS trong mạng lõi”. Luận văn tập
trung chủ yếu đến một số nội dung cơ bản sau:
Chương 1: Tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao
thức tổng quát. Chương này trình bày tổng quan bản chất của

2
chuyển mạch nhãn đa giao thức, sự phát triển từ MPLS lên
GMPLS và báo hiệu trong GMPLS.
Chương 2: Các ứng dụng của GMPLS. Chương này nêu
lên các ứng dụng của GMPLS vào mạng riêng ảo và mạng
ASON.
Chương 3: Định tuyến GMPLS. Chương này tập trung
phân tích, đánh giá các kỹ thuật định tuyến GMPLS, cách thức
tính toán đường định tuyến trong GMPLS để chọn được đường
chuyển mạch tối ưu.

3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN MẠCH
NHÃN ĐA GIAO THỨC TỔNG QUÁT - GMPLS
Giới thiệu chương
MPLS là một công nghệ chuyển tiếp dữ liệu sử dụng
trong các mạng gói được phát triển bởi Internet Engineering
Task Force (IET...
HỌC
VIỆN
CÔNG
NGH
BƯU
CNH
VIỄN
THÔNG
---------------------------------------
Lê
Đức
Lâm
ĐỊNH TUYẾN GMPLS TRONG MẠNG LÕI
Chun
nnh:
K
thut
Đin
t
Mã
s:
60.52.70
TÓM
TT
LUN
VĂN
THC
SĨ
NỘI- 2012
Định tuyến GMPLS trong mạng lõi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định tuyến GMPLS trong mạng lõi - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Định tuyến GMPLS trong mạng lõi 9 10 170