Ktl-icon-tai-lieu

Định tuyến Multicast trong mạng cáp quang

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1567 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đinh tuyế n Multicast trong ma ̣ng cáp quang
̣
Bùi Thị Ngọc Tú
Đại học khoa học tự nhiên; Khoa Toán-Cơ-Tin
Chuyên ngành: Đảm bảo toán cho máy tinh và HTTT
́
Mã số: 60 46 35
Người hướng dẫn: TS Lê Tro ̣ng Vinh
̃
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Giới thiệu về mạng cáp quang, các vấn đề chính trong mạng cáp quang:
Công nghệ WDM; Kiến trúc mạng cáp quang ; Các vấn đề trong mạng cáp quang .
Trình bày chi tiết về bài toán định tuyến multicast trong mạng quang: Các khái
niệm và định nghĩa; Bài toán; Các cách tiếp cận giải bài toán. Áp dụng giải thuật
GA cho bài toán MRWA: Giải thuật di truyền; Giải thuật di truyền giải bài toán;
Các kết quả thực nghiệm và thảo luận.
Keywords. Mạng cáp quang Toán tin; Thuật di truyền; Định tuyến multicast; Mạng
truyền thông

Content:
Chương I: MẠNG CÁP QUANG – NỀN TẢNG CHO MẠNG THẾ HỆ MỚI
I.1 Công nghệ WDM

WDM là phương thức ghép kênh quang theo bước sóng. Thông thường
trong tuyến thông tin quang điểm nối điểm, mỗi một sợi quang cho một tia
laser với một bước sóng ánh sáng truyền qua, tại đầu thu, bộ tách sóng quang
tương ứng sẽ nhận tín hiệu từ sợi này. Mỗi một sóng laser mang một số tín
hiệu điện với một phổ nhất định. Từ những năm 1980, công nghệ sợi quang
có nhiều tiến bộ nên phương thức ghép kênh quang theo bước sóng được ứng
dụng trong mạng viễn thông đường trục và quốc tế. Ở đây, WDM cho phép ta
tăng dung lượng kênh mà không cần tăng tốc độ bit của đường truyền và cũng
không dùng thêm sợi dẫn quang. Nó cho phép khai thác một cách đơn giản và
kinh tế lượng thông tin vào một sợi quang đơn mode trên cự ly dài và tăng độ

1

mềm dẻo của cấu trúc phân phối. Những đường truyền dẫn thử nghiệm đã đạt
được tốc độ lưu lượng 160Gbit/s phân phối trên 8 kênh ghép theo bước sóng.
Hơn nữa, ghép theo WDM không chỉ giảm bớt ảnh hưởng của tán sắc mà còn
chống được tổn hao do phân cực. Các hệ thống thông tin quang hiện đại có sử
dụng bộ khuếch đại quang để ghép nhiều kênh theo WDM. Nếu với lưu lượng
là 2,5Gbit/s, ghép theo WDM từ 8 đến 16 luồng thì ta thực hiện được một
đường thông tin quang với lưu lượng là 20Gbit/s đến 40Gbit/s trên một sợi
đơn mode mà vẫn dùng lại được các thiết bị ghép kênh và phân kênh hiện có.
Nói một cách khác, WDM cho phép tăng tích số lưu lượng nhân với cự ly trên
một sợi quang.
I.2 Kiến trúc mạng quang
Một mạng cáp quang bao gồm các nút OCXs được kết nối với nhau bởi
những liên kết điểm tới điểm theo một topo bất kỳ như hình 1.2. Mỗi nút cuối
(l...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định tuyến Multicast trong mạng cáp quang - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Định tuyến Multicast trong mạng cáp quang 9 10 596