Ktl-icon-tai-lieu

Định vị sản phẩm từ lời thế cạnh tranh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1080 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định vị sản phẩm từ lời thế cạnh tranh
Những thương hiệu thành công là những thương hiệu
có sản phẩm được định vị trong tâm trí người tiêu
dùng. Định vị sản phẩm là làm cho sản phẩm chiếm
một vị trí mong muốn trong tâm trí người tiêu dùng,
sao cho mỗi khi nhắc đến tên sản phẩm, người tiêu
dùng lập tức liên tưởng đến một thuộc tính của sản
phẩm.

Sự liên tưởng này phải rõ ràng, nhất quán và trường
tồn. Quan trọng hơn, thuộc tính mà người tiêu dùng
liên tưởng đến phải thực sự độc đáo, đem lại lợi ích
khác biệt hoặc vượt trội so với sản phẩm cùng loại
khác.

Người tiêu dùng ngày nay thường bị quá tải thông tin
do sản phẩm, dịch vụ được quảng cáo, truyền thông
bằng nhiều cách, với cường độ và thời lượng ngày
càng cao, nên khó thể nhớ hết đặc tính của từng loại
sản phẩm, dịch vụ. Họ chỉ có thể nhớ các đặc tính nổi

trội của sản phẩm, dịch vụ nhận biết được qua quá
trình trải nghiệm hoặc do tác động của truyền thông.

Nên, nhiệm vụ của chuyên gia marketing là làm thế
nào để hướng sự liên tưởng của người tiêu dùng
theo ý mình, tức chọn một vị trí phù hợp nhất cho sản
phẩm mang tên thương hiệu của mình trong tâm trí
người tiêu dùng. Ví dụ, Volvo định vị cho mình là loại
ô tô an toàn, trong khi Mercedes muốn người tiêu
dùng liên tưởng tới sự sang trọng, đẳng cấp. Nescafé
Café Việt được định vị là “mạnh”, trong khi G7 lại
truyền thông là “mạnh chưa đủ, phải đúng gu”...

Các thuộc tính “an toàn”, “sang trọng”, “mạnh”, “đúng
gu”..., về bản chất, là những điểm khác biệt nổi trội
của sản phẩm mà nhà sản xuất hoặc phân phối muốn
nhấn mạnh. Trong nhiều trường hợp, không phải sự
trải nghiệm mà chính sức mạnh của truyền thông làm
cho người tiêu dùng tin vào thuộc tính nổi trội này.
Khi đó, cứ nhắc đến sản phẩm, người tiêu dùng liên
tưởng ngay đến thuộc tính; ngược lại, khi nhắc đến

thuộc tính, người tiêu dùng nhớ ngay đến sản phẩm.

Mặc dù về mặt lý thuyết, quá trình định vị có vẻ đơn
giản - lựa chọn một vị trí nào đó trong tâm trí người
tiêu dùng, nhưng cách thức tiến hành lại không hề
đơn giản. Nhiều công ty đã phải trả giá đắt cho những
chiến lược định vị sai, hoặc thực hiện không đúng
trình tự.

Có những chiến dịch tung sản phẩm mới bị thất bại
nặng nề vì thông điệp truyền thông mơ hồ, rối rắm,
thiếu nhất quán. Đó là hệ quả của quá trình định vị
thiếu chuyên nghiệp, không xác định được thuộc tính
phù hợp hoặc chọn quá nhiều thuộc tính cùng một
lúc.

Một quá trình định vị bài bản ít nhất phải bao gồm ba
giai đoạn: xác định các lợi thế cạnh tranh có thể làm
nền tảng ch...
Định vị sản phẩm từ lời thế cạnh tranh
Những thương hiệu thành công là những thương hiệu
sản phẩm được định vị trong tâm trí người tiêu
dùng. Định vị sản phẩm là làm cho sản phẩm chiếm
một vị trí mong muốn trong m trí người tiêu dùng,
sao cho mỗi khi nhắc đến tên sản phẩm, người tiêu
dùng lập tức liên tưởng đến một thuộc tính của sản
phm.
Sự liên tưởng này phi rõ ràng, nhất quán và trường
tồn. Quan trọng hơn, thuộc tính mà người tiêu dùng
liên tưởng đến phải thực sự độc đáo, đem lại lợi ích
khác biệt hoặc vượt trội so với sản phẩm cùng loại
khác.
Người tiêu dùng ngày nay thường bị quá tải thông tin
do sản phẩm, dịch vụ được quảng cáo, truyền thông
bằng nhiều cách, với cường độ và thời lượng ngày
càng cao, nên khó th nhớ hết đặc tính của từng loại
sản phẩm, dịch vụ. Họ chỉ có thể nhớ các đặc tính nổi
Định vị sản phẩm từ lời thế cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định vị sản phẩm từ lời thế cạnh tranh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Định vị sản phẩm từ lời thế cạnh tranh 9 10 842