Ktl-icon-tai-lieu

Định vị thương hiệu doctor Thanh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2716 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỌC TIÊU THỨC

NGHĨ VỀ THƯƠNG HIỆU

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DR.THANH

Tr
ang 
1

Giới thiệu tác
giả

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DR.THANH

2

Chất lượng và thành tố giá trị
(Features & Attributes)

1

2

Định
Vị
Thương
Hiệu

3

4

5

Lợi ích sản phẩm
(Benefits)
Vấn đề & Giải pháp
(Problem & Solution)
Cạnh tranh
(Competition)
Giá trị và sự nổi tiếng của doanh
nghiệp (Corporate Credentials or
Identity)
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DR.THANH

3

Thói quen tiêu dùng và Công dụng
(Usage Occasion, Time and Application)

6

7

Định
Vị
Thương
Hiệu

8

9

10

nhóm Khách hàng mục tiêu
(Target User)
Ước muốn
(Aspiration)
Nguyên nhân
(Causes)
Giá trị
(Value)
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DR.THANH

4

Tình cảm
(Emotion)

11

Định
Vị
Thương
Hiệu

12

13

Tính cách
(Personality)

Tuyên bố “chúng tôi là số một”
(Claiming Number One)
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DR.THANH

5

Tiên sĩ Trân Quý Thanh
́
̀
Tông giam đôc tâp đoan Tân Hiêp Phat
̉
́
́
̣
̀
̣
́

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DR.THANH

6

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DR.THANH

7

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DR.THANH

8

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DR.THANH

9

Các đặc tính sản phẩm hay thành tố hình ảnh
thương hiệu (brand attributes)
được sử dụng triệt để và nhất quán
để nêu bật sự khác biệt, tốt hơn hay cả hai điều đó.

Có thể tạo ra khả năng đi trước và sở hữu một
giá trị hình ảnh (brand image attribute)
nhất quán và lâu bền,
nếu như tiêu chí được chọn phù hợp
với xu hướng tiêu dùng trong suốt một thời gian dài.

Các tiêu chí được chọn, tuy nhiên cũng thường dễ bị
sao chép bởi những thương hiệu sau.
Trong sự phát triển quá nhanh của khoa học và công nghệ,
đối phương luôn có thể nhanh chóng bắt kịp
và thỏa mãn cùng một tiêu chí,
từ đó làm triệt tiêu các lợi thế cạnh tranh.
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DR.THANH

Tiêu thức 1:

Định
vị
dựa
trên
các
tiêu
chí
chất
lượng
và
thành
tố
giá
trị
Features
&
Attributes
10

“Phát biểu của T.S Trần Quý Thanh ở Vietnam Marketing
Conference”

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DR.THANH

11

“Phát biểu của T.S Trần Quý Thanh ở Vietnam Marketing
Conference”

1. Về người tiêu dùng:

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DR.THANH

12

“Phát biểu của T.S Trần Quý Thanh ở Vietnam Marketing
Conference”

2. Về Khách hàng :
Khách hàng là đối tác cực kỳ quan trọng bởi vì họ trữ hàng hóa của chúng ta để
bán. Sẽ không có các hoạt động marketing thành công nếu như chúng ta không xem
xét đến tác động của các hoạt động đó trên khách hàng.

Các nhãn hàng cuả Tân Hiệp Phát phải cạnh tranh rất gay gắt với các công ty
Việt Nam và cả các công ty nước ngoài. Tại công ty Tân Hiệp Phát, chúng tôi có
một bộ ...
Đ NH V TH NG HI U DR.THANH ƯƠ
Đ NH V TH NG HI U DR.THANH ƯƠ
Trang
Trang
1
1
NGHĨ V TH NG HI U ƯƠ
NGHĨ V TH NG HI U ƯƠ
Đ C TIÊU TH C
Đ C TIÊU TH C
Định vị thương hiệu doctor Thanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định vị thương hiệu doctor Thanh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Định vị thương hiệu doctor Thanh 9 10 358