Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Bê tông cốt thép

Được đăng lên bởi Duc Thuan Tran
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 4560 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép

Lời nói đầu
Đồ án môn học kết cấu BTCT “sàn sườn toàn khối bản dầm” là một trong những
đồ án quan trọng của chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng. Đồ án giúp cho sinh viên
nâng cao và nắm bắt tổng hợp kiến thức đã học để tính toán kết cấu BTCT thường gặp,
làm quen với công việc thiết kế về sau. Đây là đồ án tập trung vào 3 nội dung cơ bản là:
Bản sàn, dầm phụ và dầm chính của sàn sườn toàn khối loại bản dầm.
Với đồ án kết cấu BTCT này được tính toán cho sàn là mặt bằng nhà sản xuất
công nghiệp và các dầm trong đồ án được xem là sơ đồ tính cơ bản trong ngành xây
dựng nói chung và ngành xây dựng cầu đường nói riêng. Đồ án được xây dựng trên tiêu
chẩn của Việt Nam: TCXDVN_356:2005.
Tiêu chuẩn này được Bộ Xây Dựng ban hành theo quyết định số:
34/2005/QĐ_BXD có hiệu lực tháng 11/2005, dùng để thay thế cho tiêu chuẩn TCVN
5574:1991. Môn học Kết cấu BTCT và đồ án môn học KCBT giúp cho sinh viên nắm
bắt kỹ hơn về nội dung và phương thức mới trong xây dựng và đặc biệt hơn giúp cho
sinh viên biết được quy cách trong thiết kế.
Đồ án thiết kế sàn sườn BTCT của em không tránh khỏi sai sót. Kính mong sự
chỉ dẫn của thầy giáo bộ môn để em hoàn thành bài báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn!

SVTH: Trần Đức Thuận

Lớp: 11XDDD

Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép

THIẾT KẾ SÀN SƯỜN TOÀN KHỐI
I. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN
1) Sơ đồ kết cấu sàn như hình vẽ.
2) Kích thước tính từ giữa trục dầm và trục tường l1= 2,1 m, l2= 5,6 m. Tường
chịu lực có chiều dày t = 34 cm.
3) Sàn nhà có cấu tạo mặt sàn gồm bốn lớp như trên hình vẽ. Hoạt tải tiêu chuẩn
ptc=6,3 kN/m2 , hệ số độ tin cậy của hoạt tải n =1,2.
L? P G? CH LÁT DÀY 12mm
L? P V? A LÓT DÀY 15mm
B? N BTCT CH?U L? C DÀY 70 mm
L? P V? A TRÁT DÀY 10mm

4) Vật liệu: Bê tông cấp độ bền B15, cốt thép của bản và cốt đai của dầm dùng
loại AI, cốt dọc của dầm dùng loại AII. Các loại cường độ tính toán :
Bêtông cấp độ bền B15 có Rb= 8,5 MPa, Rbt= 0,75 MPa, Eb= 23×103 MPa.
Cốt thép AI có Rs= 225 MPa, Rsc= 225 MPa, Rsw= 175 MPa, Es= 21×104MPa.
Cốt thép AII có Rs= 280 MPa, Rsc= 280 MPa, Rsw= 225 MPa, Es= 21×104MPa.
II. TÍNH BẢN
1. Chọn kích thước các cấu kiện

Chọn chiều dày của bản:

hb =
SVTH: Trần Đức Thuận

D
m

× l1 =

1,1
35

× 2100 = 66mm. Chọn hb= 70mm

Lớp: 11XDDD

Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép

Trong đó: D=1,1 với tải trọng trung bình, m= 35 với bản liên tục.
Chọn tiết diện dầm phụ:
1
mdp

hdp =

×l2 =

1
14

× 5600mm = 400mm. Chọn bdp= 200mm.

Chọn tiết diện dầm chính:

hdc =

1
mdc

× 3l1 =

1
11

× 6300mm = ...
Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép
Lời nói đầu
Đồ án môn học kết cấu BTCT “sàn sườn toàn khối bản dầm” một trong những
đồ án quan trọng của chương trình đào tạo kỹ xây dựng. Đồ án giúp cho sinh viên
nâng cao nắm bắt tổng hợp kiến thức đã học để tính toán kết cấu BTCT thường gặp,
làm quen với công việc thiết kế về sau. Đây là đồ án tập trung vào 3 nội dung cơ bản là:
Bản sàn, dầm phụ và dầm chính của sàn sườn toàn khối loại bản dầm.
Với đồ án kết cấu BTCT này được tính toán cho sàn mặt bằng nhà sản xuất
công nghiệp các dầm trong đồ án được xem sơ đồ tính bản trong ngành xây
dựng nói chungngành xây dựng cầu đường nói riêng. Đồ án được xây dựng trên tiêu
chẩn của Việt Nam: TCXDVN_356:2005.
Tiêu chuẩn này được Bộ Xây Dựng ban hành theo quyết định số:
34/2005/QĐ_BXD hiệu lực tháng 11/2005, dùng để thay thế cho tiêu chuẩn TCVN
5574:1991. Môn học Kết cấu BTCT đồ án môn học KCBT giúp cho sinh viên nắm
bắt kỹ hơn v nội dung phương thức mới trong xây dựng đặc biệt hơn giúp cho
sinh viên biết được quy cách trong thiết kế.
Đồ án thiết kế sàn sườn BTCT của em không tránh khỏi sai sót. Kính mong s
chỉ dẫn của thầy giáo bộ môn để em hoàn thành bài báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn!
SVTH: Trần Đức Thuận Lớp: 11XDDD
Đồ án Bê tông cốt thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Bê tông cốt thép - Người đăng: Duc Thuan Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Đồ án Bê tông cốt thép 9 10 6