Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Môn học Tự động hóa sản xuất

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3288 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đồ án Môn học Tự động hóa sản xuất

Lời mở đầu
Trong thời đại ngày nay , các loại máy móc ít nhiều đều có tính chất tự động hoặc
bán tự động . Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng và sản xuất thực phẩm ,
các hệ thống máy tự động đang ngày càng chiếm vai trò then chốt trong việc làm giảm
giá thành sản phẩm và tăng năng suất lao động . Đối với khâu đóng gói sản phẩm , việc
sử dụng các loại máy tự động để thay thế cho công việc đóng gói thủ công là một đều tất
yếu vì đây là khâu tốn rất nhiều sức lao động cho những công việc lặp đi lặp lại một
cách không cần thiết .
Do đó , trong hoàn cảnh nước ta hiện nay , nhu cầu đối với các loại máy đóng gói
là rất lớn và rất đa dạng . Tuy nhiên , lâu nay thị trường này vốn thuộc về các nhà sản
xuất thiết bị nước ngoài với rất nhiều ưu thế về công nghệ và kinh nghiệm , việc sản
xuất máy móc trong nước thường không đáp ứng tốt về mặt chất lượng và năng suất mặc
dù vẫn có ưu thế về giá thành . Vì vậy , đòi hỏi bức bách đối với lớp kỹ sư trẻ hiện nay
là phải thiết kế những loại máy ngày càng tốt hơn trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã
đạt được của những đàn anh đi trước và mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới nhất
của thế giới vào việc thiết kế và tiến tới chế tạo các loại máy móc đa dạng đáp ứng nhu
cầu của sản xuất và đời sống .
Mặc dù việc thiết kế các loại máy công nghiệp rất phức tạp và chắc chắn không
tránh khỏi sai xót do trình độ và kinh nghiệm thực tế của sinh viên nước ta vẫn còn thấp
so với các nước, nhưng hy vọng rằng với sự dìu dắt của các thầy cô và sự nổ lực tự thân
của các sinh viên trẻ , trong tương lai gần chúng ta sẽ tự sản xuất được những loại máy
đáp ứng được đòi hỏi của thị trường . Một ngày nào đó , chúng ta sẽ bắt kịp trình độ
công nghệ của thế giới . Ngày đó sẽ đến !

-1-

Đồ án Môn học Tự động hóa sản xuất

Chương I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA MÁY ĐÓNG GÓI

Trong xã hội hiện nay , mọi sản phẩm sau khi sản xuất ra đều phải được bao
gói dưới nhiều dạng khác nhau nhằm mục đích bảo quản sản phẩm lâu dài , giữ vệ sinh ,
tiện lợi trong vận chuyển , tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm . Mặt khác , đóng gói
cũng là một cách để định lượng nhất là đối với những mặt hàng tiêu dùng và thực
phẩm . Tùy theo hình dạng và kết cấu của sản phẩm mà có những cách đóng gói khác
nhau . Các loại máy đóng gói có thể được phân loại như sau :
- Máy đóng gói vật liệu dạng khối : máy đóng gói mì ăn liền , bánh kẹo , xà
bông …
…

-

Máy đóng gói vật liệu dạng lỏng : máy đóng gói sữa , dầu sa-tế , dầu gội đầu

- Máy đón...
Đồ án Môn học Tự động hóa sản xuất
Lời mở đầu
Lời mở đầu
Trong thời đại ngày nay , các loại máy móc ít nhiều đều tính chất tự động hoặc
Trong thời đại ngày nay , các loại máy móc ít nhiều đều tính chất tự động hoặc
bán tự động . Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng sản xuất thực phẩm ,
bán tự động . Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng sản xuất thực phẩm ,
các hthống máy tự động đang ngày càng chiếm vai trò then chốt trong việc làm giảm
các hthống máy tự động đang ngày càng chiếm vai trò then chốt trong việc làm giảm
giá thành sản phẩmtăng năng suất lao động . Đối với khâu đóng gói sản phẩm , việc
giá thành sản phẩmtăng năng suất lao động . Đối với khâu đóng gói sản phẩm , việc
sử dụng các loại máy tự động để thay thế cho công việc đóng gói thủ công là một đều tất
sử dụng các loại máy tự động để thay thế cho công việc đóng gói thủ công là một đều tất
yếu đây khâu tốn rất nhiều sức lao động cho những công việc lặp đi lặp lại một
yếu đây khâu tốn rất nhiều sức lao động cho những công việc lặp đi lặp lại một
cách không cần thiết .
cách không cần thiết .
Do đó , trong hoàn cảnh nước ta hiện nay , nhu cầu đối vớic loại máy đóng gói
Do đó , trong hoàn cảnh nước ta hiện nay , nhu cầu đối vớic loại máy đóng gói
rất lớn và rất đa dạng . Tuy nhiên ,u nay thị trường này vốn thuộc v các nhà sản
rất lớn và rất đa dạng . Tuy nhiên ,u nay thị trường này vốn thuộc v các nhà sản
xuất thiết bị nước ngoài với rất nhiều ưu thế về công nghệ kinh nghiệm , việc sản
xuất thiết bị nước ngoài với rất nhiều ưu thế về công nghệ kinh nghiệm , việc sản
xuất máy móc trong nước thường không đáp ứng tốt về mặt chất lượng và năng suất mặc
xuất máy móc trong nước thường không đáp ứng tốt về mặt chất lượng và năng suất mặc
vẫn ưu thế về giá thành .vậy , đòi hỏi bức bách đối với lớp kỹ trẻ hiện nay
vẫn ưu thế về giá thành .vậy , đòi hỏi bức bách đối với lớp kỹ trẻ hiện nay
là phải thiết kế những loại máy ngày càng tốt hơn trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã
là phải thiết kế những loại máy ngày càng tốt hơn trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã
đạt được của những đàn anh đi trưc và mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới nhất
đạt được của những đàn anh đi trưc và mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới nhất
của thế giới vào việc thiết kế tiến tới chế tạo các loại máy móc đa dạng đáp ứng nhu
của thế giới vào việc thiết kế tiến tới chế tạo các loại máy móc đa dạng đáp ứng nhu
cầu của sản xuất và đời sống .
cầu của sản xuất và đời sống .
Mặc việc thiết kế các loại máy công nghiệp rất phức tạp chắc chắn không
Mặc việc thiết kế các loại máy công nghiệp rất phức tạp chắc chắn không
tránh khỏi sai xót do trình độ và kinh nghiệm thực tế của sinh viên nước ta vẫn còn thấp
tránh khỏi sai xót do trình độ và kinh nghiệm thực tế của sinh viên nước ta vẫn còn thấp
so với các nước, nhưng hy vọng rằng với sự dìu dắt của các thầy cô và sự nổ lực tự thân
so với các nước, nhưng hy vọng rằng với sự dìu dắt của các thầy cô và sự nổ lực tự thân
của các sinh viên trẻ , trong tương lai gần chúng ta sẽ tự sản xuất được những loại máy
của các sinh viên trẻ , trong tương lai gần chúng ta sẽ tự sản xuất được những loại máy
đáp ứng được đòi hỏi của thị trường . Một ngày nào đó , chúng ta sẽ bắt kịp trình độ
đáp ứng được đòi hỏi của thị trường . Một ngày nào đó , chúng ta sẽ bắt kịp trình độ
công nghệ của thế giới . Ngày đó sẽ đến !
công nghệ của thế giới . Ngày đó sẽ đến !
- 1 -
Đồ án Môn học Tự động hóa sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Môn học Tự động hóa sản xuất - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đồ án Môn học Tự động hóa sản xuất 9 10 182