Ktl-icon-tai-lieu

Doanh nghiệp chuộng xuất khẩu online

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Doanh nghiệp chuộng xuất khẩu online
Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu hiện nay,
bên cạnh các kênh giao thương truyền thống, nhiều doanh
nghiệp Việt Nam đã tập trung dùng thương mại điện tử để
quảng bá, xúc tiến xuất khẩu.

Đây cũng là xu hướng tất yếu khi các nhà nhập khẩu
trên thế giới đang thường xuyên tìm kiếm bạn hàng
thông qua Internet. Ngoài ra, kênh này còn mang lại
hiệu quả về mặt chi phí và rất phù hợp với tiềm lực
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - lực lượng chiếm
tới 90% tổng số doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
Theo đánh giá của các doanh nghiệp được khảo sát
bởi Bộ Công Thương trong năm 2009, có 50% doanh
nghiệp thấy tham gia sàn giao dịch thương mại điện
tử (TMĐT) đạt hiệu quả cao và rất cao.
Chỉ có 10% doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thấp
hoặc rất thấp. Các doanh nghiệp cũng cho biết chi phí
đầu tư cho TMĐT chỉ chiếm khoảng 5% tổng đầu tư
nhưng doanh thu qua đó chiếm 33% tổng doanh thu.

Trong các năm gần đây, doanh nghiệp cho biết doanh
thu từ TMĐT đang tăng dần lên. Đến năm 2009, có
60% doanh nghiệp đánh giá TMĐT đã giúp tăng
doanh thu của doanh nghiệp.
Xét về hiệu quả của TMĐT theo các khía cạnh khác
nhau, đánh giá theo thang điểm 4, doanh nghiệp cho
rằng TMĐT đã giúp: Mở rộng kênh tiếp xúc khách
hàng; Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp; Giảm chi phí
kinh doanh; Tăng lợi nhuận và hiệu quả hoạt động;
Tăng doanh số.
Ông Trần Đình Toản - Phó Tổng giám đốc Công ty
OSB, đại diện của Alibaba.com tại Việt Nam (một
trong những kênh được các nhà xuất, nhập khẩu toàn
cầu ưa dùng nhất trong giao thương quốc tế hiện
nay) cho biết: Qua tìm hiểu xu hướng TMĐT trên thế
giới và Việt Nam gần đây, dựa theo thói quen dùng
Internet và xu hướng của người mua, chúng tôi đánh
giá có một số xu hướng ứng dụng TMĐT trong doanh
nghiệp trong một vài năm tới như sau:

Thứ nhất, xu hướng dùng các thương hiệu TMĐT lớn
trên toàn cầu, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng
có xu hướng tập trung truy cập và dùng các site
TMĐT uy tín, có thương hiệu, đã phát triển chuyên
nghiệp.
Đặc biệt trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu, doanh
nghiệp cần những kênh tin cậy, có thương hiệu toàn
cầu để tiếp cận đến các thị trường lớn trên thế giới.
Xu hướng này cũng dẫn đến việc các site TMĐT non
trẻ, không chuyên nghiệp, không sáng tạo, không
thương hiệu sẽ phải cạnh tranh ngày càng khốc liệt
hơn để chiếm lĩnh thị phần nhỏ còn lại
Thứ hai, e-marketing sẽ là một trọng điểm trong
quảng bá và xúc tiến trong doanh nghiệp. Vai trò của
e-marketing trong thực hiện nghiệp vụ thương mại
điện ...
Doanh nghiệp chuộng xuất khẩu online
Trong bi cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu hiện nay,
bên cạnh các kênh giao thương truyền thống, nhiều doanh
nghiệp Việt Nam đã tập trung dùng thương mại điện tử để
quảng bá, xúc tiến xuất khẩu.
Đây cũng là xu hướng tt yếu khi các nhà nhập khẩu
trên thế giới đang thường xuyên tìm kiếm bạn hàng
thông qua Internet. Ngoài ra, kênh này còn mang lại
hiu quả về mặt chi phí và rt phù hợp với tiềm lc
của các doanh nghiệp vừa và nh- lực lượng chiếm
tới 90% tổng số doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
Theo đánh giá của các doanh nghiệp được khảo sát
bởi Bộ Công Thương trong m 2009, 50% doanh
nghiệp thấy tham gia sàn giao dịch thương mại điện
tử (TMĐT) đạt hiệu quả cao và rất cao.
Chỉ có 10% doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thấp
hoc rất thấp. Các doanh nghiệp cũng cho biết chi phí
đầu tư cho TMĐT chỉ chiếm khoảng 5% tổng đầu tư
nhưng doanh thu qua đó chiếm 33% tổng doanh thu.
Doanh nghiệp chuộng xuất khẩu online - Trang 2
Doanh nghiệp chuộng xuất khẩu online - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Doanh nghiệp chuộng xuất khẩu online 9 10 345