Ktl-icon-tai-lieu

Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhìn về triển vọng kinh tế

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 960 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhìn về triển vọng kinh tế
Kết quả khảo sát thường niên về tình hình hoạt động
kinh doanh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương vừa
được công ty chuyên về vận tải, kho vận UPS công
bố hồi tuần rồi cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa
(DNNVV) của Việt Nam có cái nhìn lạc quan về triển
vọng phát triển kinh doanh trong khu vực và các vùng
khác trên thế giới.

Lạc quan
Cuộc khảo sát do Công ty Nghiên cứu thị trường
TNS, đối tác của UPS, thực hiện trong tháng 3 và

tháng 4 năm nay. Đối tượng của cuộc khảo sát là các
DNNVV của 13 thị trường trong khu vực châu Á-Thái
Bình Dương.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp Việt
Nam tham gia cuộc khảo sát. Phạm vi khảo sát bao
gồm tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế như điện-điện
tử, xây dựng, thực phẩm đồ uống, dịch vụ, máy móc,
sản xuất, ô tô, dệt và may mặc, công nghệ thông tin,
du lịch và khách sạn, chăm sóc sức khỏe-dược
phẩm.
Có 100 DNNVV của Việt Nam tham gia cuộc khảo
sát, chủ yếu tại TPHCM và Hà Nội. Khi được hỏi về
triển vọng phát triển kinh tế của khu vực cũng như
của chính bản thân các doanh nghiệp, 59% doanh
nghiệp cho rằng kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình
Dương sẽ tiếp tục phát triển, khoảng 9% cho rằng
nền kinh tế khu vực có chiều hướng đi xuống và 32%
còn lại cho rằng mức tăng trưởng kinh tế sẽ vẫn giữ
nguyên.

Trong khi đó, 58% doanh nghiệp cho rằng kinh doanh
quốc tế có những tác động rất tích cực và mở ra
nhiều cơ hội mới cho hoạt động kinh doanh của họ.
Ông Jeff McLean, Tổng giám đốc UPS Việt Nam, cho
biết: “Qua cuộc khảo sát, chúng tôi nhận thấy 86%
chủ doanh nghiệp ở Việt Nam khẳng định những
DNNVV sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong tương lai
nền kinh tế quốc gia”.
Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, Việt Nam là thị
trường lạc quan thứ nhì trong khu vực về triển vọng
phát triển kinh doanh trong năm 2010 với 72% doanh
nghiệp được khảo sát cho rằng công ty của họ sẽ
hoạt động tốt hơn trong năm nay.
Mặc dù 90% DNNVV Việt Nam chú trọng vào việc
kinh doanh tại thị trường châu Á-Thái Bình Dương,
nhưng họ vẫn trông đợi vào sự tăng trưởng ở các thị
trường khác. Khoảng 81% doanh nghiệp tham gia
khảo sát dự đoán những hoạt động kinh doanh trong
khu vực của Việt Nam trong năm nay vẫn sẽ tăng
trưởng. Song song đó, hoạt động kinh doanh ở thị

trường Bắc Mỹ sẽ tăng 61% so với năm trước, thị
trường châu Âu sẽ tăng 60%.

Tuy nhiên, bên lề buổi công bố kết quả cuộc khảo sát,
ông McLean cho rằng trong quá trình tổng hợp ý kiến,
quan điểm, thái độ và góc nhìn của các chủ doanh
nghiệp tại...
Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhìn về triển vọng kinh tế
Kết quả khảo sát thường niên vtình hình hoạt động
kinh doanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương vừa
được công ty chuyên vvận tải, kho vận UPS công
bhồi tuần rồi cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa
(DNNVV) của Việt Nam cái nhìn lạc quan vtriển
vọng phát triển kinh doanh trong khu vực và các vùng
khác trên thế giới.
Lạc quan
Cuộc khảo sát do Công ty Nghiên cứu th trường
TNS, đối c của UPS, thực hiện trong tháng 3 và
Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhìn về triển vọng kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhìn về triển vọng kinh tế - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhìn về triển vọng kinh tế 9 10 590