Ktl-icon-tai-lieu

Doanh nhân Đoàn Đình Hoàng: Chiến lược sai là nguy hiểm nhất

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 977 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Doanh nhân Đoàn Đình Hoàng: “Chiến lược sai là
nguy hiểm nhất”
Đó là quan điểm của anh Đoàn Đình Hoàng,
chuyên gia marketing và thương hiệu khi bàn vè
vấn đề hệ thống nhận diện thương hiệu và chiến
lược phát triển thương hiệu của các ngân hàng.
Dưới đây, Doanh nhân xin giới thiệu cuộc trao
đổi với chuyên gia này.

- Hệ thống nhận diện thương hiệu là phần quan trọng
trong chiến lược phát triển thương hiệu. Vấn đề này
đối với ngành tài chính ngân hàng có điểm gì khác
biệt so với các ngành khác?
Theo tôi, về cơ bản là không có khác biệt. Tuy nhiên,
đây là sứ mệnh quan trọng hơn, vì ngân hàng là một

ngành dịch vụ, sản phẩm không có sẵn để khách hàng
đánh giá trước khi mua. Vai trò của người mua và
người cung cấp dịch vụ ảnh hưởng rất lớn đến chất
lượng dịch vụ. Do vậy, hệ thống nhận diện quan
trọng hơn.
- Khi nào thì một ngân hàng nên thay đổi bộ nhận
diện thương hiệu và thay đổi chiến lược thương hiệu?
Tôi cho rằng, ngân hàng cần có sự thay đổi khi cảm
thấy hình ảnh hiện tại không chuyển tải được, hoặc
chuyển tải không đầy đủ lợi ích mà ngân hàng muốn
mang lại cho khách hàng.
- Việc phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu có
tạo ra lợi thế cạnh tranh cho một ngân hàng?
Tôi cho là có nhưng không lớn. Ví dụ, bạn đang gửi
tiền, mở tài khoản tại ngân hàng ACB. Trong khi đó,
ngân hàng VIB vừa thay logo mới, theo bạn là rất
đẹp. Như vậy, bạn có đóng tài khoản ở ACB và

chuyển sang mở ở VIB không? Hay có mở thêm TK
nữa ở VIB không?
- Gần đây, các ngân hàng như Maritime Bank, VIB,
VP Bank đã thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu
(đổi logo, slogan…) và công bố chiến lược tái định vị
thương hiệu mới. Anh nhận định ra sao về vấn đề
này?
Chủ thương hiệu thấy cần thiết nên họ làm. Tuy
nhiên, quan trọng hơn cả, thương hiệu phải có một
chiến lược mới. Điều này là cần thiết, vì nền kinh tế
Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi so với cách đây 10,
15 năm. Do đó, ngân hàng buộc phải thay đổi để phù
hợp hơn với bối cảnh hiện tại.
- Theo anh, việc thay đổi hệ thống nhận diện thương
hiệu mới mang lại điều gì?
Thông thường, việc đổi mới thương hiệu là tốt hơn.
Hệ thống nhận diện là những yếu tố bên ngoài được
dùng để chứa đựng nội dung chiến lược bên trong.

Khi thay đổi “bình mới”, thường xuất phát từ lý do có
rượu mới. Do vậy, một chiến lược mới tốt hơn cộng
với một nhận diện mới phù hợp với chiến lược mới sẽ
là điều tích cực cho ngân hàng.
- Đâu là những yếu tố quan trọng nhất khi triển khai
hệ thống nhận diện thương hiệu mới của một ngân
hàng?
Lựa chọn được chiến lược mới ...
Doanh nhân Đoàn Đình Hng: “Chiến lược sai là
nguy him nhất”
Đó quan điểm của anh Đoàn Đình Hoàng,
chuyên gia marketing thương hiệu khi bàn vè
vấn đề hệ thống nhận diện thương hiệu và chiến
lược phát triển thương hiệu của các ngân hàng.
Dưới đây, Doanh nhân xin giới thiệu cuộc trao
đổi với chuyên gia y.
- H thống nhận diện thương hiệu là phn quan trọng
trong chiến lược phát triển thương hiệu. Vấn đề này
đối với ngành tài chính ngân hàng có điểm gì khác
biệt so với các ngành khác?
Theo tôi, vbản là không khác biệt. Tuy nhiên,
đây smệnh quan trọng hơn, vì ngân hàng một
Doanh nhân Đoàn Đình Hoàng: Chiến lược sai là nguy hiểm nhất - Trang 2
Doanh nhân Đoàn Đình Hoàng: Chiến lược sai là nguy hiểm nhất - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Doanh nhân Đoàn Đình Hoàng: Chiến lược sai là nguy hiểm nhất 9 10 333