Ktl-icon-tai-lieu

Doanh nhân, trí thức cần làm gì?

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Doanh nhân, trí thức cần làm gì?
Doanh nhân và trí thức luôn là những người đi đầu để
người khác noi theo. Nhưng thực trạng hiện nay của
xã hội ta thật khó có thể trở thành nền tảng cho một
quốc gia phát triển như mong muốn. Hơn một thế kỷ
trước, nhà tư tưởng - cải cách xã hội Nhật Bản
Yukichi Fukuzawa đã kêu gọi giới trí thức cần thoát
khỏi những cản trở, ràng buộc từ xã hội để làm kinh
tế, kiếm tiền chính đáng.

“Ý kiến của ta là học giả thời nay không chỉ nên
chuyên chú vào việc đọc sách. Chỉ chuyên chú
đọc sách cũng có tội như việc lao đầu vào rượu
chè và trai gái. Chỉ có người tài ba mới có thể
vừa làm kinh doanh trong khi đọc sách và đọc
sách trong khi làm kinh doanh. Học và kiếm tiền,
kiếm tiền và học, như vậy con mới có được cả
hai vị trí của một học giả và một người giàu có.
Và như vậy, lần đầu tiên, con mới có thể thay
đổi suy nghĩ của người Nhật”.
Đó là điều mà Yukichi Fukuzawa (1835-1901) nhà khai sáng và là người thầy vĩ đại của nước
Nhật - đã chia sẻ trong bức thư gửi cho người
cháu trai mà ông yêu thương.
Ông đã khởi xướng tư tưởng “thoát Á”, đề xuất
việc Nhật Bản sử dụng lịch theo người phương
Tây thay cho hệ thống âm lịch, khuyến khích
mọi giới, đặc biệt là giới học giả, trí thức thử

nghiệm kinh doanh, làm giàu, khuyến khích
người Nhật học tập khoa học - kỹ thuật, cách
thức tổ chức hệ thống ngân hàng, vận hành nền
kinh tế theo các nước phương Tây hiện đại.
Những tư tưởng của Fukuzawa bắt nguồn từ
phương Tây nhưng đối với nước Nhật trong giai
đoạn lạc hậu thì đó là “vượt thời đại”.
Mặc dù Fukuzawa viết những điều nói trên cho
người cháu (hay cho cả thế hệ trẻ Nhật?) vào
giữa thế kỷ 19 nhưng đặt vào bối cảnh Việt Nam
hiện nay cũng rất hợp thời. Chúng ta có những
học giả, trí thức lớn nhưng cuộc sống bấp bênh,
thiếu thốn. Những gì họ viết ra hay phát biểu là
đúng nhưng ít ai theo vì đối với dân nghèo hay
giới trẻ, hình ảnh của họ là thiếu thuyết phục vì
lẽ thường, khi anh không thể mang lại cuộc
sống giàu sang cho bản thân và gia đình thì

không thể đảm bảo anh sẽ mang lại những điều
tốt đẹp ấy cho người khác.
Lại nữa, không ít trong số họ, vì cuộc sống phải
lo làm thêm, xao lãng việc cập nhật kiến thức,
nói và làm không chuẩn mực nên hình ảnh của
họ không đủ để làm gương cho người khác. Mặt
khác, chúng ta cũng có những doanh nhân giàu
có nhưng sống xa hoa và thiếu tinh thần dân
tộc. Liệu doanh nhân chúng ta có thể nuôi tham
vọng như doanh nhân Nhật Bản: sản xuất
những chiếc xe mang nhãn hiệu riêng để phục
vụ người dân Nhật và xuất khẩu r...
Doanh nhân, trí thức cần làm gì?
Doanh nhân và trí thức luôn là nhng người đi đầu để
người khác noi theo. Nhưng thực trạng hiện nay của
xã hội ta thật khó có thể trở thành nền tảng cho một
quốc gia phát triển như mong muốn. Hơn một thế kỷ
trước, nhà tư tưởng - cải cách xã hội Nhật Bản
Yukichi Fukuzawa đã kêu gi giới trí thức cần thoát
khỏi những cản trở, ràng buc từ xã hội để làm kinh
tế, kiếm tiền chính đáng.
Doanh nhân, trí thức cần làm gì? - Trang 2
Doanh nhân, trí thức cần làm gì? - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Doanh nhân, trí thức cần làm gì? 9 10 821