Ktl-icon-tai-lieu

DOANH THU VẬN TẢI HÀNG KHÔNG, GIÁ CƯỚC HÀNG KHÔNG

Được đăng lên bởi hoabiendk
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 4457 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Nhóm 6­ QTDN3­K3

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

KINH TẾ VẬN TẢI
BÀI TIỂU LUẬN NHÓM
Đề tài:
DOANH THU VẬN TẢI HÀNG KHÔNG –
GIÁ CƯỚC HÀNG KHÔNG
GVHD: Ths.Hồ Phi Dũng
Nhóm thực hiện: Nhóm 6. QTDN3-K3
1. Võ Thị Mỹ Lệ
2. Trịnh Thị Trúc
3.Phùng Xuân Tú
4.Từ Thị Kim Dung
5.PhạmThị Tố Quyên
6.Phạm Thị Hoàng Thơ
7.Nguyễn Thị Thanh Hương

TP.Hồ Chí Minh, ngày25 tháng 10 năm 2012

Lời mở đầu
Vận tải hàng khônglà tập hợp các yếu tố kinh tế- kỹ thuật, nhằm khai thác việc chuyên chở
bằng máy bay một cách có hiệu quả.
1

Nhóm 6­ QTDN3­K3

Theo nghĩa hẹp, vận tải hàng không là sự di chuyển của máy bay trong không trung hay cụ
thể hơn là hình thức vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý, bưu kiện từ một điểm này
đến một điểm khác bằng tàu bay.
Trong những năm qua, chúng ta nhận thấy sự phát triển vượt bậc của ngành hàng không
dân dụng Việt Nam, dựa vào tốc độ tăng trưởng, lợi nhuận đạt được qua báo cáo hàng năm
cho thấy ngành hàng không Việt Nam ngày càng lớn mạnh và vững chắc.
Bất kỳ một lĩnh vực kinh doanh nào nói chung và kinh doanh vận tải hàng không nói riêng
thì doanh thu là phần quan trọng nhất mà một nhà quản lý quan tâm. Doanh thu là con số
cho thấy khả năng hoạt động của doanh nghiệp trong năm đồng thời doanh thu- chi phí =
lợi nhuận đây là kết quả cuối cùng của kinh doanh.Vì thế, tìm hiểu về doanh thu là tìm
hiểu về con đường tồn tại của một doanh nghiệp.
Với mối liên hệ chặt chẽ giữa doanh thu và giá cước nhóm chúng tôi quyết định tìm hiểu
chung về doanh thu của hãng hàng không đồng thời đi sâu vào nguyên cứu về giá cước.
Tuy gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu thực tế cũng như sự non nớt về kinh
nghiệm, bài tiểu luận còn nhiều sai sót mong Thầy đóng góp ý kiến. Nhóm em xin chân
thành cảm ơn sự giúp đỡ của Thầy trong thời gian qua để nhóm có thể hoàn thành bài tiểu
luận!

Mục lục
CHƯƠNG 1: DOANH THU & GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
A. Khái quát về doanh thu
I.
Khái niệm
II.
Cơ sở và nguyên tắc tính doanh thu
2

Trang
5
5
5

Nhóm 6­ QTDN3­K3
1. Cơ sở tính doanh thu
2. Nguyên tắc tính doanh thu

Doanh thu vận tải hành khách
1. Phân loại doanh thu vận tải hành khách hàng không
2. Quy trình tính, xác định và kiểm soát doanh thu vận
tải hành khách hàng không
3. Thống kê lượng hành lý quá cước chấp nhận vận chuyển
IV.
Doanh thu vận tải hàng hóa
B. Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu
I.
Khối lượng vận chuyển
10
II.
Giá cước
10
III.
Quản trị doanh thu
10
C. Bài tập tính doanh thu của hãng hàng không
D. Tìm hiểu về giá cước
I.
Tầm quan...
Nhóm 6- QTDN3-K3
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
KINH TẾ VẬN TẢI
BÀI TIỂU LUẬN NHÓM
Đề tài:
DOANH THU VẬN TẢI HÀNG KHÔNG –
GIÁ CƯỚC HÀNG KHÔNG
GVHD: Ths.Hồ Phi Dũng
Nhóm thực hiện: Nhóm 6. QTDN3-K3
1. Võ Thị Mỹ Lệ
2. Trịnh Thị Trúc
3.Phùng Xuân
4.Từ Thị Kim Dung
5.PhạmThị Tố Quyên
6.Phạm Thị Hoàng T
7.Nguyễn Thị Thanh Hương
TP.Hồ Chí Minh, ngày25 tháng 10 năm 2012
Lời mở đầu
Vận tải hàng khônglà tập hợp các yếu tố kinh tế- kỹ thuật, nhằm khai thác việc chuyên chở
bằng máy bay một cách có hiệu quả.
1
DOANH THU VẬN TẢI HÀNG KHÔNG, GIÁ CƯỚC HÀNG KHÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DOANH THU VẬN TẢI HÀNG KHÔNG, GIÁ CƯỚC HÀNG KHÔNG - Người đăng: hoabiendk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
DOANH THU VẬN TẢI HÀNG KHÔNG, GIÁ CƯỚC HÀNG KHÔNG 9 10 85