Ktl-icon-tai-lieu

Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh xây lắp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đối tượng và phương pháp hạch toán

chi phí sản xuất kinh doanh xây lắp


1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất.


Đối tượng kế toán chi phí sản xuất xây lắp là phạm vi giới hạn chi


phí sản xuất xây lắp cần được tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu


kiểm tra giám sát chi phí và yêu cầu tính giá thành.


Để xác định đúng đắn đối tượng kế toán chi phí sản xuất xây lắp


trong các doanh nghiệp, trước hết phải căn cứ vào các yếu tố


tính chất sản xuất và qui trình công nghệ sản xuất giản, đặc điểm


tổ chức sản xuất, yêu cầu và trình độ quản lý, đơn vị tính giá
Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh xây lắp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh xây lắp 9 10 241