Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin nghỉ dưỡng sức

Được đăng lên bởi chuanpro
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2027 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC
Kính gửi: - BLĐ Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Bắc Giang.
Tôi tên là: Hoàng Thị Thu Trang.
Sinh ngày: 24/07/1989
Đơn vị công tác: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Bắc Giang
Chức vụ: LĐHĐ
Nay tôi viết đơn này xin trình bày với BLĐ trung tâm một việc như sau:
Ngày 24/01/2013, tôi có sinh con thứ 2 (Sinh mổ) và đã được hưởng chế độ thai
sản theo quy định của nhà nước là 6 tháng (từ ngày 24/01/2013 đến 24/07/2013). Tuy
nhiên sức khỏe còn yếu nên tôi làm đơn này xin nghỉ chế độ dưỡng sức sau khi sinh là 7
ngày (từ 06/09/2013- 13/09/2013).
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Bắc Giang, ngày 05 tháng 09 năm 2013
Xác nhận GĐTT
Người làm đơn

Hoàng Thị Thu Trang

...
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC
Kính gửi: - BLĐ Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Bắc Giang.
Tôi tên là: Hoàng Thị Thu Trang.
Sinh ngày: 24/07/1989
Đơn vị công tác: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Bắc Giang
Chức vụ: LĐHĐ
Nay tôi viết đơn này xin trình bày với BLĐ trung tâm một việc như sau:
Ngày 24/01/2013, tôi sinh con thứ 2 (Sinh mổ) và đã được ởng chế độ thai
sản theo quy định của nhà nước 6 tháng (từ ngày 24/01/2013 đến 24/07/2013). Tuy
nhiên sức khỏe còn yếu nên tôi làm đơn này xin nghỉ chế độ ỡng sức sau khi sinh7
ngày (từ 06/09/2013- 13/09/2013).
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Bắc Giang, ngày 05 tháng 09 năm 2013
Xác nhận GĐTT
Người làm đơn
Hoàng Thị Thu Trang
Đơn xin nghỉ dưỡng sức - Người đăng: chuanpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin nghỉ dưỡng sức 9 10 236