Ktl-icon-tai-lieu

Đồng tiền đi trước

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồng tiền đi trước

Doanh nghiệp thường chỉ sử dụng hệ thống tài chính kế
toán cho mục đích báo cáo thuế. Phần lớn họ vẫn chưa
xem hệ thống trên là một công cụ rất hiệu quả, có thể
giúp hiểu biết về cấu thành giá, phân tích tài chính hoặc
cho việc kiểm soát nội bộ. Hậu quả là doanh nghiệp vận
hành thiếu hiệu quả, làm tăng chi phí quản trị, đánh

mất lợi thế và sức cạnh tranh so với các công ty nước
ngoài.
Theo khảo sát chung, đa số đại diện các DN đều cho rằng,
trong quá trình triển khai các chiến lược ngắn và dài hạn,
luôn tồn tại các sai sót trong quá trình lên kế hoạch, dự toán
dự án và hợp nhất các số liệu kế toán từ các công ty con,
đặc biệt là các công ty đa quốc gia, các công ty có nhiều
công ty con với vô số các dự án lớn nhỏ...
Một trong những nguyên nhân tạo ra sai sót và thiếu ổn
định trong quản lý hệ thống tài chính là do thiếu tính đồng
bộ trong 3 quá trình: Lập kế hoạch - Dự toán - Kết sổ và
báo cáo tài chính, gây ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát
thông tin và số liệu tài chính và các vấn đề liên quan.
Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến
sự thất bại của các DN nhỏ và vừa (SME) là do năng lực
quản trị tài chính hạn chế, đặc biệt trong việc hoạch định
nguồn tài trợ dài hạn và quản trị vốn lưu động, thể hiện qua
tình trạng thiếu vốn, mất tính thanh khoản.
Đại diện một DN dầu khí cho biết: “Do ảnh hưởng và tác
động bởi rất nhiều biến động của thị trường (tỷ giá, giá dầu

thô/khí nhiên liệu trên thị trường...) và đặc thù của lĩnh vực
dầu khí (sản lượng khai thác, thỏa thuận với đối tác, chính
sách của công ty mẹ và nhà nước...), nên DN phải liên tục
thay đổi chiến lược và kế hoạch để phù hợp với tình hình
của thị trường, dẫn đến việc điều chỉnh và quản lý khả năng
tài chính theo phương thức truyền thống rất khó khăn.
Ở khối sản xuất, DN cũng cho rằng, với tình hình giá
nguyên liệu và chi phí sản xuất liên tục thay đổi theo chiều
hướng tăng, dù đã có những phương án để đối phó, nhưng
tình hình chung là DN luôn bị đặt trong tình trạng khủng
hoảng tài chính khi thị trường nguyên liệu biến động.
Đặc biệt, các DN có nhiều nhà máy khắp Việt Nam với
những nguồn cung cấp nguyên liệu khác nhau và thị trường
bán hàng cũng đa dạng, nên gặp khó khăn trong quản lý hệ
thống tài chính, dự toán và triển khai các chiến lược bán
hàng”.
Đại diện DN bán lẻ và dịch vụ cũng nêu ra những rủi ro của
thị trường và các yếu tố khách quan khác (thời tiết, tâm lý
tiêu dùng, cạnh tranh từ các đối thủ nước ngoài, biến động
tỷ giá, thay đổi công nghệ...).

D...
Đồng tiền đi trước
Doanh nghiệp thường chỉ sử dụng hệ thống tài chính kế
toán cho mục đích báo cáo thuế. Phần lớn họ vẫn chưa
xem hệ thống trên là mt công cụ rất hiệu quả, có thể
giúp hiểu biết về cấu thành giá, phân tích tài chính hoặc
cho việc kiểm soát nội bộ. Hậu quả là doanh nghiệp vận
hành thiếu hiệu quả, làm tăng chi phí quản trị, đánh
Đồng tiền đi trước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồng tiền đi trước - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đồng tiền đi trước 9 10 245