Ktl-icon-tai-lieu

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, màng nhựa

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ MÀNG NHỰA

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT HOA
------

THUYẾT MINH
LUẬN CHỨNG KINH TẾ- KỸ THUẬT KHẢ THI
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ, MÀNG NHỰA



CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT HOA

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Giấy Việt Hoa

Trang 0

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ MÀNG NHỰA

NỘI DUNG
CHƯƠNG I:

GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN...............................................2

I.1.

Giới thiệu chủ đầu tư.............................................................................................................2

I.2.

Mô tả sơ bộ dự án...................................................................................................................2

I.3.

Sản phẩm của dự án...............................................................................................................2

I.4.

Cơ sở pháp lý triển khai dự án..............................................................................................2

CHƯƠNG II:

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH...................3

II.1.

Mục tiêu đầu tư......................................................................................................................3

II.2.

Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy.........................................................................3

CHƯƠNG III:
III.1.

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG............................................................4

T ỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM..................................................................4

II.1.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam:.......................................................4
III.2.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm................................................................................................8

CHƯƠNG IV:

QUI MÔ ĐẦU TƯ........................................................................... 11

IV.1.

QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN...............................................Error! Bookmark not defined.

IV.2.

Lựa chọn cấu hình và công suất..........................................................................................11

CHƯƠNG V:

PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG.........................13

V.1.

Phương án Vận hành nhà máy............................................................................................13

V.2.

Phương án sử dụng lao động và chi phí tiền lương............................................................1...
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ MÀNG NHỰA
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT HOA
--- ---
THUYẾT MINH
LUẬN CHỨNG KINH TẾ- KỸ THUẬT KHẢ THI
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ, MÀNG NHỰA
CH ĐU TƯ: CÔNG TY C PHẦN GIẤY VIT HOA
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Giấy Việt Hoa Trang 0
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, màng nhựa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, màng nhựa - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, màng nhựa 9 10 960