Ktl-icon-tai-lieu

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 2 lần
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ DĂM
CÔNG TY CỔ PHẦN


THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT

GỖ


ĐỊA ĐIỂM: XÓM 4 XÃ CẨM THĂNG, HUYỆN CẨM XUYÊN,
TỈNH HÀ TĨNH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG LỘC

Bình Dương, Tháng 11 năm 2010

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG LỘC

Trang 0

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ DĂM
NỘI DUNG
CHƯƠNG I:...........................................GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
3
I.1.............................................................................................Giới thiệu chủ đầu tư
3
I.2..................................................................................................Mô tả sơ bộ dự án
3
CHƯƠNG II:...........................................................NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
6
II.1.Tổng Quan Nền Kinh Tế Việt Nam.................................................................6
II.1.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam:...........................................6
II.2.ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ
HỘI .....................................Error! Bookmark not defined.
II.3.Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam.........Error! Bookmark not defined.
II.4.Thị trường và mật độ dân số tỉnh Quảng Nam.Error! Bookmark not defined.
II.5.Một số ...................................................................Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG III:....SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
12
III.1.Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư.............................................................................12
III.2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng..................Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG IV:.....................................................................ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
14
IV.1.Mô tả địa điểm xây dựng...............................................................................14
IV.2.Điều kiện tự nhiên..........................................................................................14
IV.3.Hiện trạng sử dụng đất..................................................................................15
IV.3.1. Nền đất tại khu vực dự án..............................Error! Bookmark not defined.
IV.3.2. Công trình kiến trúc khác..............................Error! Bookmark not defined.
IV.3.3. Hiện trạng dân cư...........................................Error! Bookmark not defined.
IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.........................................................................15
IV.4.1. Đường giao thông................................
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ DĂM
CÔNG TY C PHN
THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT
GỖ
ĐỊA ĐIM: XÓM 4 XÃ CM THĂNG, HUYỆN CẨM XUN,
TNH HÀ TĨNH
CH ĐU TƯ: CÔNG TY C PHN ĐNG LỘC
Bình Dương, Tháng 11 năm 2010
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG LỘC Trang 0
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ 9 10 395