Ktl-icon-tai-lieu

Dự án đầu tư xây dựng trạm nạp khí hóa lỏng LPG Quảng Ngãi

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1407 lần   |   Lượt tải: 8 lần
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HÓA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
-----------    ----------

THUYẾT MINH
LUẬN CHỨNG KINH TẾ- KỸ THUẬT KHẢ THI
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRẠM NẠP KHÍ HÓA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI

ĐỊA ĐIỂM:
CHỦ ĐẦU TƯ:

Khu kinh tế Dung Quất Tỉnh Quảng Ngãi
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHÁNH LINH

Tp. HCM - tháng 03 năm 2010

Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Trang 0

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HÓA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI

NỘI DUNG
CHƯƠNG I:
GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN...............................................5
I.1.
Giới thiệu chủ đầu tư.............................................................................................................5
I.2.
Mô tả sơ bộ dự án...................................................................................................................5
I.3.
Sản phẩm của dự án...............................................................................................................6
I.4.
Cơ sở pháp lý triển khai dự án..............................................................................................6
CHƯƠNG II:
SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH...................7
II.1.
Mục tiêu đầu tư......................................................................................................................7
II.2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy.........................................................................8
II.3- HÖ thèng chiÕt n¹p hiÖn t¹i cña c¸c nhµ ph©n phèi......................................................................................8

CHƯƠNG III: THỊ TRƯỜNG................................................................................. 9
III.1. T ỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM..................................................................9
1.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam:...........................................................9
III.2. Thị trường tiêu thụ LPG......................................................................................................13
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG...................................................................13
IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng.....................................................................................................13
5.1
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG................................................................................. 13
IV.2. Điều kiện tự nhiên..............
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HÓA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
----------- ----------
THUYẾT MINH
LUẬN CHỨNG KINH TẾ- KỸ THUẬT KHẢ THI
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
TRẠM NẠP KHÍ HÓA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI
ĐA ĐIM: Khu kinh tế Dung Quất Tỉnh Quảng Ngãi
CH ĐU TƯ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGH KHÁNH LINH
Tp. HCM - tháng 03 năm 2010
Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 0
Dự án đầu tư xây dựng trạm nạp khí hóa lỏng LPG Quảng Ngãi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án đầu tư xây dựng trạm nạp khí hóa lỏng LPG Quảng Ngãi - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Dự án đầu tư xây dựng trạm nạp khí hóa lỏng LPG Quảng Ngãi 9 10 343