Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Khu Du LỊch Văn Hóa Thể Thao Hồ Đập

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN

KHU DU LỊCH VĂN HÓA GIẢI TRÍ
THỂ THAO CÔNG VIÊN HỒ ĐẬP

ĐỊA ĐIỂM
: TT. EA ĐRĂNG, H. EA H’LEO, T. ĐĂK LĂK
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH TM & DỊCH VỤ NGỌC PHỤNG

Đăk Lăk, năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN

KHU DU LỊCH VĂN HÓA GIẢI TRÍ
THỂ THAO CÔNG VIÊN HỒ ĐẬP

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI &
DỊCH VỤ NGỌC PHỤNG
(Giám đốc)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
(Tổng Giám đốc)

ÔNG. NGUYỄN NGỌC ĐOAN

ÔNG. NGUYỄN VĂN MAI

Đăk Lăk, năm 2014

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ...............................1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư............................................................................................1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án......................................................................................1
CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN...................3
II.1. Môi trường vùng thực hiện dự án..............................................................................3
II.1.1. Vị trí địa lý............................................................................................................3
II.1.2. Đơn vị hành chính.................................................................................................4
II.1.3. Điều kiện tự nhiên.................................................................................................4
II.1.4. Dân cư...................................................................................................................4
II.1.5. Du lịch – Dịch vụ..................................................................................................5
II.2. Tiềm năng phát triển tỉnh Đắk Lắk..........................................................................5
II.2.1. Giao thông vận tải.................................................................................................5
II.2.2. Bưu chính viễn thông............................................................................................6
II.2.3. Cấp thoát nước......................................................................................................7
II.2.4. Điện lực.................................................................................................................7
II.2.5. Hệ thống thủy lợi.....................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
BÁOO ĐẦUDỰ ÁN
KHU DU LỊCH VĂN HÓA GIẢI TRÍ
THỂ THAO CÔNG VIÊN HỒ ĐẬP
ĐỊA ĐIỂM : TT. EA ĐRĂNG, H. EA H’LEO, T. ĐĂK LĂK
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH TM & DỊCH VỤ NGỌC PHỤNG
Đăk Lăk, năm 2014
Dự Án Khu Du LỊch Văn Hóa Thể Thao Hồ Đập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Khu Du LỊch Văn Hóa Thể Thao Hồ Đập - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Dự Án Khu Du LỊch Văn Hóa Thể Thao Hồ Đập 9 10 497