Ktl-icon-tai-lieu

dự án nào ta cùng buýt

Được đăng lên bởi chilinh1610
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Giới thiệu dự án:
 Tên dự án: Dự án “Nào ta cùng buýt” thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2012
 Đơn vị thực hiện: Mạng lưới Be Change Agent miền Nam Việt Nam
 Đơn vị bảo trợ:
 Mạng lưới thế hệ xanh
 Trung tâm sống và học tập vì môi trường cộng đồng Live & Learn
 Thời gian thực hiện: từ ngày 01/7/2012 đến ngày 30/10/2012
 Địa bàn thực hiện: thành phố Hồ Chí Minh,thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương,

thành phố Biên Hoà – Đồng Nai
 Nội dung thực hiện tóm tắt: Xây dựng và tổ chức một chiến dịch truyền thong về việc

bảo vệ môi trường cho ngừoi dân tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc khuyến
khích sử dụng xe buýt (phương tiện công cộng – PTCC) trong thói quen di chuyển
hằng ngày.
Dựán“NàoTaCùngBuýt2012”(NTCB2012)làmộtsángkiếncủaMạnglướiBeChange
AgentstrựcthuộcTrungtâmSốngvàHọctậpvìMôitrườngvàCộngđồng(Live&Learn) nhằm thúc
đẩy và lan tỏa các hành vi – lối sống thân thiện với môi trường - mà cụ thể là việc sửdụng xe
Buýt, các PTCC trong di chuyển nhằm mục đích tiết kiệm nặng lượng và giảm thiểu việc
phát thải khí CO2 vào không khí.
Từng được triển khai lần đầu tiên vào Tháng 09 năm 2011, dự án đã thu hút khá nhiều sự hỗ
trợ, quan tâm và tham gia của cộng đồng. Đã có hơn 12.000 vé xe buýt được thu gom và
hàng trăm phần quà xanh đã được gửi đến cộng đồng sử dụng xe buýt tại TP.HCM. Năm
2011, dự án được thực hiện gồm 3 hợp phần chính: 1. Tuyển dụng – đào tạo và tận dụng
nguồn lực Tình nguyện viên thực hiện các sản phẩm tái chế xanh nhằm sử dụng làm quà tặng
cho các cá nhân đổi vé xe Buýt (bao gồm: Hộp bút, Khung ảnh, Sổ tay…). 2. Hai cuộc thi
đồng
hành
nhằm
tuyên
truyền
vàphổbiếncáchoạtđộngcủadựánđếnvớicộngđồngtrựctuyến(internet/online)(Bao gồm: Cuộc
thi ảnh đẹp “Nào ta cùng Buýt” và cuộc thi kiến thức trắc nghiệm về vấn đề tiết giảm nhiên
liệu – bảo vệ môi trường) đã có hơn 200 lượt tham gia dự thi. 3. Hoạt động điểm nhấn của dự
án chính là Ngày Hội Xanh tích hợp với nhiều nội dung hoạt động phong phú như: Đổi vé xe
Buýt lấy quà Xanh, Xếp và trang trí túi giấy, Thực hiện các sản phẩm tái chế đơn giản, Thi
kiến thức về việc bảo vệ môi trường, Hoạt động vẽ tranh cổ động phong trào bảo vệ môi
trường… Đã có khoảng 800 bạn trẻ tham gia vào chương trình và tham gia nhiệt tình các
hoạt động.
Nào ta cùng Buýt 2012 được thực hiện với mong muốn cải thiện nhận thức của người dân
trong việc giảm thiểu sự tiêu dùng xăng, dầu nhằm tiết kiệm nguồn nhiên liệu hóa thạch
không tái tạo được và bảo vệ môi trường, khuyến khích cộng đồng tăng cường sử dụng các
phương tiện đi l...
1.Giới thiệu dự án:
Tên dự án: Dự án “Nào ta cùng buýt” thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2012
Đơn vị thực hiện: Mạng lưới Be Change Agent miền Nam Việt Nam
Đơn vị bảo trợ:
Mạng lưới thế hệ xanh
Trung tâm sống và học tập vì môi trường cộng đồng Live & Learn
Thời gian thực hiện: từ ngày 01/7/2012 đến ngày 30/10/2012
Địa bàn thực hiện: thành phố Hồ Chí Minh,thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương,
thành phố Biên Hoà – Đồng Nai
Nội dung thực hiện tóm tắt: Xây dựng tổ chức một chiến dịch truyền thong về việc
bảo vệ môi trường cho ngừoi dân tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc khuyến
khích sử dụng xe buýt (phương tiện công cộng PTCC) trong thói quen di chuyển
hằng ngày.
Dựán“NàoTaCùngBuýt2012”(NTCB2012)làmộtsángkiếncủaMạnglướiBeChange
AgentstrựcthuộcTrungtâmSốngvàHọctậpvìMôitrườngvàCộngđồng(Live&Learn) nhằm thúc
đẩy và lan tỏa các hành vi – lối sống thân thiện với môi trường - mà cụ thể là việc sửdụng xe
Buýt, các PTCC trong di chuyển nhằm mục đích tiết kiệm nặng lượng giảm thiểu việc
phát thải khí CO2 vào không khí.
Từng được triển khai lần đầu tiên vào Tháng 09 năm 2011, dự án đã thu hút khá nhiều sự hỗ
trợ, quan m tham gia của cộng đồng. Đã hơn 12.000 xe buýt được thu gom
hàng trăm phần quà xanh đã được gửi đến cộng đồng sử dụng xe buýt tại TP.HCM. Năm
2011, dự án được thực hiện gồm 3 hợp phần chính: 1. Tuyển dụng đào tạo tận dụng
nguồn lực Tình nguyện viên thực hiện các sản phẩm tái chế xanh nhằm sử dụng làm quà tặng
cho các nhân đổi xe Buýt (bao gồm: Hộp bút, Khung ảnh, Sổ tay…). 2. Hai cuộc thi
đồng hành nhằm tuyên truyền
vàphổbiếncáchoạtđộngcủadựánđếnvớicộngđồngtrựctuyến(internet/online)(Bao gồm: Cuộc
thi ảnh đẹp “Nào ta cùng Buýt” cuộc thi kiến thức trắc nghiệm về vấn đề tiết giảm nhiên
liệu – bảo vệ môi trường) đã có hơn 200 lượt tham gia dự thi. 3. Hoạt động điểm nhấn của dự
án chính là Ngày Hội Xanh tích hợp với nhiều nội dung hoạt động phong phú như: Đổi vé xe
Buýt lấy quà Xanh, Xếp trang tríi giấy, Thực hiện các sản phẩmi chế đơn giản, Thi
kiến thức về việc bảo vệ môi trường, Hoạt động vẽ tranh cổ động phong trào bảo vệ môi
trường… Đã khoảng 800 bạn trẻ tham gia vào chương trình tham gia nhiệt tình các
hoạt động.
Nào ta cùng Buýt 2012 được thực hiện với mong muốn cải thiện nhận thức của người dân
trong việc giảm thiểu sự tiêu dùng xăng, dầu nhằm tiết kiệm nguồn nhiên liệu hóa thạch
không tái tạo được và bảo vệ môi trường, khuyến khích cộng đồng tăng cường sử dụng các
phương tiện đi lại
côngcộngnhằmlàmgiảmlượngkhíthảitừxehơi,xemáy;từđógópphầnlàmgiảmnồngđộCO2 trong
khí quyển. Gắn kết và nâng cao năng lực hoạt động các CLB/đội/nhóm thanh niên
tìnhnguyệnhoạtđộngtrênđịabànTP.HồChíMinhvềcácmặt:Chuyênmôn,kỹnăng,khảnăng quản
trị, khả năng tổ chức,…; gắn kết và tạo được sự hưởng ứng từ các CLB/đội/nhóm và mạng
lưới bảo vệ môi trường tại Việt Nam.
Chương trình hoạt động dự kiến của d án NTCB2012 bao gồm bốn hoạt động chính, n
sau:
Tuyểnmộ,đàotàovàtriểnkhaicáchoạtđộngđốivớicácTìnhnguyệnviêndựán.Sẽcó khoảng
50 HS-SV được tuyển vào các vị trí tình nguyện của dự án.
dự án nào ta cùng buýt - Trang 2
dự án nào ta cùng buýt - Người đăng: chilinh1610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
dự án nào ta cùng buýt 9 10 236