Ktl-icon-tai-lieu

Dự án xây dựng trường tiểu học quốc tế

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Trường Tiểu Học Quốc Tế
-------------o0o--------------

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ
I.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ DỰ ÁN
I.1.1. Tên Dự Án

Tên dự án :

Chủ đầu tư :
I.1.2. Giới Thiệu Chung Về Chủ Đầu Tư

Tên công ty:

Giấy phép đăng ký kinh doanh số:

Vốn điều lệ:

Trụ sở công ty:

Điện thoại:
Fax:

Người đại diện hợp pháp:

Chức vụ:
I.1.3. Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới
I.1.4. Địa Điểm Đầu Tư:
Công trình toạ lạc tại huyện Hoà Thành,Tỉnh Tây Ninh. Khu đất xây dựng dự
án có tổng diện tích mặt bằng khoảng 2,9 ha trong đó ngoài diện tích mặt bằng hiện
hữu thì chủ đầu tư san lấp một nữa diện tích mặt hồ của Bàu Cà Na thuộc quản lý
của Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh làm diện tích mặt bằng. Khu đất này thuộc
cô nhi viện cũ bao gồm 2 thửa: thửa số 34 và thửa số 36 và thửa đất số 33 diện tích
33.285.5m² loại đất TSN của Bàu Cà Na.
Vị trí khu đất nằm ngay khu trung tâm văn hoá và kinh tế trọng điểm của Tây
Ninh, thị xã Hoà Thành là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Tỉnh, tại
đây tập trung nhiều hoạt động kinh tế. Đứng trước tình hình đó tại đây cần có một
sân chơi giải trí đa năng để phục vụ cho cán bộ công nhân viên chức, nhân dân
trong tỉnh và khách du lịch đến Tây Ninh viếng thăm cảnh núi Bà và Toà Thánh
Tây Ninh; hơn nữa nơi đây cần có một nhà hàng tiệc cưới đề phục vụ cho những
đôi bạn trẻ trong tỉnh và công nhân từ nơi khác đến đây làm việc …
I.2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN.
I.2.1. Vị Trí
Tổng diện tích đất của dự án là 4,6 ha thuộc tờ bản đồ số 10 bao gồm các thửa
đất sau:
- Thửa số 33: diện tích 33.285,5 m2 – loại đất : TSN;
- Thửa số 34: diện tích 684,9 m² – loại đất: ĐXH;
- Thửa số 36: diện tích 1.158,0 m2 – loại đất: ĐXH;
Giôùi haïn khu ñaát: Dự án có diện tích mặt bằng xây dựng là 2,9 ha toạ lạc tại Bàu
Cà Na, Ấp Hiệp Định, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh nằm ở thị xã của
tỉnh Tây Ninh và gần trung tâm thị xã cũng như các khu công nghiệp của Tỉnh. Dự
án được hoàn thiện góp phần không nhỏ vào cảnh quan, cơ sở hạ tầng và phát triển
du lịch, dịch vụ của Tỉnh Tây Ninh.
--------------o0o-------------Chủ Đầu Tư: Công Ty TNHH- XNK- TM- CN VT Hùng Duy
Trang 1

Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Trường Tiểu Học Quốc Tế
-------------o0o--------------

I.2.2. Ñaëc ñieåm khí haäu:
a. Nhieät ñoä:
Tây Ninh nằm trong khu vực miền Đông Nam Bộ coù ñaëc ñieåm khí haäu
laø khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa, trong naêm coù 2 muøa roõ reät laø muøa naéng
vaø muøa möa.
- Nhieät ñoä trung bình caû naêm
: 28,0 oC
- Nhieät ñoä thaùng...
Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Trường Tiểu Học Quốc Tế
-------------o0o--------------
CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ
I.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ DỰ ÁN
I.1.1. Tên Dự Án
Tên dự án :
Chủ đầu tư :
I.1.2. Giới Thiệu Chung Về Chủ Đầu Tư
Tên công ty:
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
Vốn điều lệ:
Trụ sở công ty:
Điện thoại: Fax:
Người đại diện hợp pháp:
Chức vụ:
I.1.3. Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới
I.1.4. Địa Điểm Đầu Tư:
Công trình to lạc tại huyện Hoà Thành,Tỉnh Tây Ninh. Khu đất xây dựng d
án có tổng diện tích mặt bằng khoảng 2,9 ha trong đó ngoài diện tích mặt bằng hiện
hữu thì chủ đầu san lấp một nữa diện tích mặt hồ của Bàu Na thuộc quản lý
của U Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh làm diện tích mặt bằng. Khu đất này thuộc
nhi viện cũ bao gồm 2 thửa: thửa số 34 và thửa số 36 và thửa đất số 33 diện tích
33.285.5m² loại đất TSN của Bàu Cà Na.
Vị trí khu đất nằm ngay khu trung tâmn hoá kinh tế trọng điểm của Tây
Ninh, thị Hoà Thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Tỉnh, tại
đây tập trung nhiều hoạt động kinh tế. Đứng trước tình hình đó tại đây cần một
sân chơi giải trí đa năng để phục vụ cho cán bộ công nhân viên chức, nn dân
trong tỉnh khách du lịch đến Tây Ninh viếng thăm cảnh núi Toà Thánh
Tây Ninh; hơn nữa nơi đây cần có một nhà hàng tiệc cưới đề phục vụ cho những
đôi bạn trẻ trong tỉnh và công nhân từ nơi khác đến đây làm việc …
I.2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN.
I.2.1. Vị Trí
Tổng diện tích đất của dự án 4,6 ha thuộc tờ bản đồ số 10 bao gồm các thửa
đất sau:
- Thửa số 33: diện tích 33.285,5 m
2
– loại đất : TSN;
- Thửa số 34: diện tích 684,9 m² – loại đất: ĐXH;
- Thửa số 36: diện tích 1.158,0 m
2
– loại đất: ĐXH;
Giôùi haïn khu ñaát: Dự án có diện tích mặt bằng xây dựng là 2,9 ha toạ lạc tại Bàu
Cà Na, Ấp Hiệp Định, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh nằm ở thị xã của
tỉnh Tây Ninh và gần trung tâm thị xã cũng như các khu công nghiệp của Tỉnh. Dự
án được hoàn thiện góp phần không nhỏ vào cảnh quan, cơ sở hạ tầng và phát triển
du lịch, dịch vụ của Tỉnh Tây Ninh.
--------------o0o--------------
Chủ Đầu Tư: Công Ty TNHH- XNK- TM- CN VT Hùng Duy
Trang 1
Dự án xây dựng trường tiểu học quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án xây dựng trường tiểu học quốc tế - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Dự án xây dựng trường tiểu học quốc tế 9 10 523