Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Xưởng Phục Chế Hệ Thống Lưu Trữ Điện ACCU

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG PHỤC
HỒI ACCU BẰNG CÔNG NGHỆ
π POWERBATT THẦN TỐC

ĐỊA ĐIỂM

: XÃ BÌNH CHÁNH, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP.HỒ CHÍ MINH

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ CNTT THẦN TỐC

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 11 năm
2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG PHỤC
HỒI ACCU BẰNG CÔNG NGHỆ
π POWERBATT THẦN TỐC
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ
CNTT THẦN TỐC
(Giám đốc)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
(Tổng Giám đốc)

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 11
năm 2013

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN..........................................................1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư............................................................................................................1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.......................................................................................................1
CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN....................................2
II.1. Mục đích của việc tái chế- phục hồi accu...................................................................................2
II.1.1. Công dụng của accu..............................................................................................................2
II.1.2. Mục đích của việc phục hồi...................................................................................................2
II.2. Thế mạnh của chủ đầu tư...........................................................................................................3
II.2.1. Nền tảng................................................................................................................................3
II.2.2. Công nghệ πPowerBatt..........................................................................................................5
II.3. Căn cứ pháp lý..........................................................................................................................8
II.4. Kết luận về sự cần thiết đầu tư...............................................................................................10
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN...............................................................................11
III.1. Vị trí địa lý......................................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU
XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG PHỤC
HỒI ACCU BẰNG CÔNG NGHỆ
π POWERBATT THẦN TỐC
ĐỊA ĐIỂM : XÃ BÌNH CHÁNH, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP.HỒ CHÍ MINH
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ CNTT THẦN TỐC
Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 11 năm
2013
Dự Án Xưởng Phục Chế Hệ Thống Lưu Trữ Điện ACCU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Xưởng Phục Chế Hệ Thống Lưu Trữ Điện ACCU - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Dự Án Xưởng Phục Chế Hệ Thống Lưu Trữ Điện ACCU 9 10 998