Ktl-icon-tai-lieu

Dự định chọn nghề của học sinh lớp 12 trên địa bàn Ninh Bình

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dự định chọn nghề của học sinh lớp 12 trên
địa bàn Ninh Bình
Nguyễn Thị Lành
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Tâm lý học; Mã số: 60 31 80
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Sinh Phúc
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận của đề tài. Phân tích thực trạng dự định
chọn nghề thực hành của học sinh lớp 12 tại các trường dạy nghề. Chỉ ra những
nguyên nhân ảnh hưởng đến dự định chọn nghề của các em, chú trọng những nguyên
nhân các em quyết định việc theo học hay không học nghề tại các trường dạy nghề.
Đưa ra những biện pháp nâng cao nhận thức và những biện pháp giúp các em có quyết
phù hợp trong việc chọn nghề.
Keywords: Chọn nghề; Học sinh; Ninh Bình; Tâm lý học; Lớp 12
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo mỗi năm nước ta có khoảng 1 triệu thí sinh
dự thi vào các trường Đại học và Cao đẳng trên cả nước, nhưng chỉ có khoảng 20.000 học
sinh thực hiện được ước mơ đó của mình. Như vậy, còn hơn 80.000 thí sinh phải chia tay với
cổng trường đại học. Đầu vào đã khó nhưng đầu ra còn khó khăn hơn khi chỉ có 40 % có
việc làm (đúng hoặc trái ngành) - tỷ lệ thất nghiệp khá cao. Trong khi đó nước ta hiện nay
đang thiếu trầm trọng lực lượng lao động trực tiếp có kỹ thuật cao - những người được đào
tạo thực hành một cách bài bản về công nghệ và kỹ thuật. Điều này dẫn đến một thực tế trong
thị trường lao động và việc làm hiện nay đó là cảnh “thừa thầy thiếu thợ”.
Với tâm lý truyền thống phải vào bằng được đại học đã khiến hầu hết các em học sinh tốt
nghiệp THPT đăng ký dự thi vào các trường đại học, số còn lại rất ít các em lựa chọn việc theo
học các nghề tại các trường dạy nghề. Các em cho rằng vào học tại các trường nghề chỉ là “bước
đường cùng” trong cuộc đời.
Theo Bộ Lao động thương binh và Xã hội, hơn 90% sinh viên tại các trường dạy nghề
khi ra trường hàng năm có việc làm hoặc tự tạo việc làm ngay phù hợp với nghề được đào tạo.

Trong số đó những học sinh, sinh viên học nghề có tay nghề tốt đã tìm được việc làm trong
nước hoặc đi xuất khẩu lao động với mức lương rất cao.
Mặt khác một thực tế cũng đang diễn ra là việc các em học sinh lựa chọn nghề nghiệp
trong tương lai nhưng không hề có những thông tin và hiểu biết cần thiết về nghề. Từ đó dẫn
đến các em không biết đến các ngành nghề đó đào tạo ra làm gì, để làm được nghề đó cần có
những yêu cầu gì, những nơi nào đào tạo chuyên sâu về nghề đó, cơ hội phát triển và việc làm
sau khi học như thế nào…? Từ việc nhận thức còn hạn ch...
Dự định chọn nghề của học sinh lớp 12 trên
địa bàn Ninh Bình
Nguyễn Thị Lành
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: m lý học; số: 60 31 80
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Sinh Pc
m bảo v: 2010
Abstract: Trình bày một số vấn đề luận của đề i. Phân tích thực trạng dự định
chn ngh thực hành của hc sinh lớp 12 tại các trường dạy nghề. Chỉ ra những
nguyên nhân ảnh hưởng đến dự đnh chọn nghề của các em, chú trọng những nguyên
nhân c em quyết định việc theo học hay không học nghề tại các trường dạy nghề.
Đưa ra những biện pháp nâng cao nhận thức những biện pháp giúp các em có quyết
phù hợp trong việc chọn nghề.
Keywords: Chọn nghề; Học sinh; Ninh Bình; m lý học; Lớp 12
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào to mỗi năm nước ta có khoảng 1 triệu thí sinh
dự thi vào các trường Đại học và Cao đẳng trên cả nước, nhưng chỉ khoảng 20.000 học
sinh thực hiện được ước mơ đó của mình. Như vậy, n hơn 80.000 t sinh phải chia tay với
cổng trường đại học. Đầu vào đã khó nhưng đầu ra còn khó khăn hơn khi chỉ 40 %
việc làm (đúng hoặc trái ngành) - t lệ thất nghiệp khá cao. Trong khi đó nước ta hiện nay
đang thiếu trầm trọng lực lượng lao động trực tiếp kỹ thuật cao - những người được đào
to thực hành một cách bài bản về công nghệ và kỹ thuật. Điều này dẫn đến mt thực tế trong
thị trường lao động và việc làm hiện nay đó cảnh thừa thy thiếu thợ”.
Với tâm lý truyn thống phải vào bằng được đại học đã khiến hu hết các em học sinh tốt
nghip THPT đăng d thi vào c trường đại học, số còn lại rất ít các em la chọn việc theo
học các nghề tạic trường dạy nghề. c em cho rằng vào học tại c trường nghề ch là bước
đường cùng” trong cuộc đời.
Theo Bộ Lao động thương binh Xã hội, hơn 90% sinh viên tại các trường dạy nghề
khi ra trường hàng năm việc làm hoặc tto việc làm ngay phù hợp với nghề được đào tạo.
Dự định chọn nghề của học sinh lớp 12 trên địa bàn Ninh Bình - Trang 2
Dự định chọn nghề của học sinh lớp 12 trên địa bàn Ninh Bình - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Dự định chọn nghề của học sinh lớp 12 trên địa bàn Ninh Bình 9 10 513