Ktl-icon-tai-lieu

Dự kiến ghi hình

Được đăng lên bởi nguyenson1516
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dự kiến ghi hình:
Trường PTTH Kim Liên
Trường PTTH Kim Liên- HN đã đạt giải cao tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật
dành cho học sinh phổ thông – Itel ISEF 2014 với đề tài “Bệnh vô cảm của
giới trẻ trong xã hội hiện đại”.
Hình ảnh nhân vật trò chuyện với giáo viên bộ môn Giáo dục công dân và
các em trong nhóm tác giả tại trường.

-

-

Phỏng vấn Nguyễn Thị Trúc Anh – HS trường PTTH Kim Liên chia sẻ về lý
do chọn đề tài này (vì sao các em quyết tâm làm đề tài này, ai là người định
hướng? và các em làm với mong muốn gì).
Em Đỗ Phương Thảo – Hs trường PTTH Kim Liên nói về quá trình thực
hiện đề tài như thế nào, và rất bất ngờ khi thấy các bạn cùng trang lứa chọn
những phương án trả lời thể hiện sự thờ ơ, dửng dưng trước những việc xấu.
Em Nguyễn Trung Hiếu chia sẻ: tự bản thân mỗi người cần phải có ý thức
giữ gìn chuẩn mực đạo đức nếu không muốn bị căn bệnh vô cảm nhấn chìm.
Cảnh các em đi khảo sát , trò chuyện với các bạn học sinh, sinh viên các
trường khác nhau, gặp gỡ các chuyên gia.
Cảnh ba bạn trong nhóm ngồi bàn bạc , đưa ra ý kiến.
Phỏng vấn em Phương Thảo.
Phỏng vấn một vài bạn học sinh :
Hỏi: Nếu thấy các bạn học sinh như bạn đánh nhau ngoài đường thì phản
ứng của bạn ra sao?

-

-

Phỏng vấn một số bạn trẻ:
-

Khi gặp ăn xin, bây giờ nhiều kẻ lừa đảo chẳng biết thế nào mà lần, tốt nhất
là không cho.
Khi gặp tai nạn, lúng túng chẳng biết làm thế nào cho nên nghĩ rằng không
có mình giúp thì người khác sẽ giúp họ thôi.
Khi nào nhà trường hay cơ quan tổ chức từ thiện thì sẽ tham gia.
- Một tiết học lịch sử của học sinh cấp III
- Toàn cảnh trường học trong lễ chào cờ.

Phỏng vấn cô giáo: lý do gì cô chọn đề tài này? Quá trình thực hiện đề tài? Cô có
giải pháp gì để khắc phục tình trạng này?

...
Dự kiến ghi hình:
Trường PTTH Kim Liên
- 
!"#$%&'()'*+,-./0123!4561%7
2896:;
- <=1>?612@1A%B@ C% =1!
@(D@;
E1F?GHIJ&*"813
do chọn đề tài này (vì sao các em quyết tâm làm đề tài này, ai người định
hướng? và các em làm với mong muốn gì).
- +KLM&"D13quá trình thực
hiện đề tài như thế nào, và rất bất ngờ khi thấy các bạn cùng trang lứa chọn
những phương án trả lời thể hiện sự thờ ơ, dửng dưng trước những việc xấu.
- +?GN"8Ot bản thân mỗi người cần phải ý thức
giữ gìn chuẩn mực đạo đức nếu không muốn bị căn bệnh vô cảm nhấn chìm.
- P@("@Q>?612@A"Q"1@
@QR#S@?;
- PAADTA!AQUN;
- E1F(M;
- E1F1!A"O
EONếu thấy các bạn học sinh như bạn đánh nhau ngoài đường thì phản
ứng của bạn ra sao?
E1F"VA8O
Khi gặp ăn xin, bây giờ nhiều kẻ la đảo chẳng biết thế nào mà lần, tốt nhất
là không cho.
Khi gặp tai nạn, lúng túng chẳng biết làm thế nào cho nên nghĩ rằng không
có mình giúp thì người khác sẽ giúp họ thôi.
Khi nào nhà trường hay cơ quan tổ chức từ thiện thì sẽ tham gia.
WN)H"X7"F#'''
Toàn cảnh)G!;
Dự kiến ghi hình - Trang 2
Dự kiến ghi hình - Người đăng: nguyenson1516
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Dự kiến ghi hình 9 10 578