Ktl-icon-tai-lieu

Dữ liệu - nhiều không bằng dùng khôn ngoan

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dữ liệu - nhiều không bằng dùng khôn ngoan
Các tổ chức luôn yêu dữ liệu: những con số, báo cáo,
những đường xu hướng, biểu đồ, bảng tính - càng
nhiều càng tốt. Và hậu quả là rất nhiều tổ chức có
hẳn một kho dữ liệu cơ sở ở bên trong, cũng như
những nguồn lực bên ngoài tạo ra các dữ liệu cho
những câu hỏi và cuộc nghiên cứu một lần.

Nhưng liệu có gì minh chứng rằng tất cả những dữ
liệu ấy đều giá trị và thực sự đưa chúng ta đến những
quyết định kinh doanh có lợi? Liệu có phải một phần
không nhỏ những dữ liệu này là không cần thiết, thậm
chí làm tổn hại đến tổ chức của bạn bởi sự phức tạp
và rắc rối nó mang lại?

Hãy xem xét một cuộc nghiên cứu nhanh: Trong
nhiều năm một CEO của công ty đứng đầu trong mặt
hàng tiêu dùng luôn yêu cầu báo cáo tiến trình kinh
doanh hàng tháng trong đó sử dụng các dữ liệu
chuyên sâu. Cốt lõi của nó là một tài liệu chứa tất cả

những tài liệu thu chi của từng mặt hàng sản xuất,
chia theo từng đơn vị kinh doanh, kênh, địa lý, và
phân khúc người tiêu dùng. Tài liệu này (luôn có sẵn
bản điện tử nhưng cũng được đội ngũ điều hành in
ra) dày đến vài inch. Nó được làm hàng tháng bởi các
số liệu tài chính, quản lý sản phẩm, và những chuyên
gia công nghệ thông tin, những người bỏ ra hàng
nghìn giờ để thu thập, đánh giá, phân tích, hòa giải,
và phân loại dữ liệu.

Bởi đây là cách làm mà CEO đề ra, không ai thực sự
đặt ra câu hỏi liệu tất cả những hành động trên có
mang lại giá trị gì không, mặc cho rất nhiều lời phàn
nàn về thời hạn nộp chúng. Khi một vị CEO mới thay
thế một vài năm trước, ông ta quyết định rằng các chi
nhánh sẽ chỉ cần làm báo cáo hàng quý và một số
bản báo cáo ngoại lệ. Đột nhiên các dữ liệu của công
ty giảm một cách đáng kể.

Rõ ràng mỗi CEO lại có nhu cầu về dữ liệu hoàn toàn
khác nhau. Một vài người muốn quyết định của họ

phải dựa trên càng nhiều dữ liệu càng tốt; một vài
người lại chỉ cần vửa đủ để củng cố trực giác của
mình. Và cũng có những người thích cả sự kết hợp
của việc phân tích chi tiết dữ liệu với những lời đồn
để xác định chất lượng đầu vào.

Những sở thích từ phía lãnh đạo công ty ảnh hưởng
lớn đến những dữ liệu được tạo ra. Tuy nhiên, trong
mọi trường hợp, các nhà quản lý nên tự trả lời 4 câu
hỏi về việc liệu những dữ liệu họ yêu cầu có thể giúp
tăng lợi nhuận từ những khoản đầu tư lớn:

1. Liệu ta có đưa ra một câu hỏi phù hợp?

Nhiều công ty thu thập các dữ liệu có sẵn, thay vì dữ
liệu cần thiết để giúp đưa ra quyết định và điều hành
việc kinh doanh. Vì vậy cách đầu tiên để đơn giản
hóa và cải thiệ...
Dữ liệu - nhiều không bằng dùng khôn ngoan
Các tổ chức luôn yêu dữ liệu: những con số, báo cáo,
những đường xu hướng, biểu đồ, bảng tính - càng
nhiều càng tốt. Và hậu quả là rất nhiều tổ chức có
hẳn một kho dữ liệu cơ sở ở bên trong, cũng n
những nguồn lực bên ngoài tạo ra các dữ liệu cho
những câu hỏi và cuộc nghiên cứu một lần.
Nhưng liệu có gì minh chứng rằng tất cả những dữ
liu ấy đều giá trị và thực sự đưa chúng ta đến những
quyết định kinh doanh có lợi? Liệu có phải một phần
không nhỏ những dữ liệu này là không cần thiết, thậm
chí làm tổn hại đến tổ chức của bạn bởi sự phức tạp
và rắc rối nó mang lại?
Hãy xem xét mt cuộc nghiên cứu nhanh: Trong
nhiều năm một CEO của công ty đứng đầu trong mặt
hàng tiêu dùng luôn yêu cầu báo cáo tiến trình kinh
doanh hàng tháng trong đó sử dụng các dữ liệu
chuyên sâu. Cốt lõi của nó là một tài liệu chứa tất cả
Dữ liệu - nhiều không bằng dùng khôn ngoan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dữ liệu - nhiều không bằng dùng khôn ngoan - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Dữ liệu - nhiều không bằng dùng khôn ngoan 9 10 878