Ktl-icon-tai-lieu

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ NĂM 1946 ĐẾN 1954

Được đăng lên bởi leeyonganh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Đườnglối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954)

1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ

PHÁPTĂNG CƯỜNG KHIÊU KHÍCH VÀ LẤN CHIẾM

18/12/1946 pháp gửi
tối hậu thư đòi chúng ta phải đầu
hàng

Pháp tấn công Hải Phòng 20 - 11 - 1946

Pháp gây chiến ở Hà Nội
17 - 12 - 1946



11.1946 Pháp cho quân nhảy dù đánh chiếm Lạng Sơn, cho quân đổ bộ chiếm Đà Nẵng, nổ súng chiếm Hải Phòng chính thức xâm lược miền Bắc VN.



12.1946 Pháp liên tục khiêu khích ở Hà Nội, chúng ngang nhiên bắn chết công an và bộ đội của ta, gây rối miền Bắc và chiếm bộ GTVT. Đặc biệt ngày 17-18/12 chúng gây ra vụ tàn
sảt đẫm máu trên phố Yên Ninh và Hàng Bún ở Hà Nội.



20h 18.12.1946 chúng gửi tối hậu thư đến Quốc hội yêu cầu giải tán lực lượng vũ trang và giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng.



19.12.1946 Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ với Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của HCM.

1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ

CUỘCKHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐCBÙNGNỔ

QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH

Lời kêu gọi toàn quốckhắngchiến 1946 của
Cảm tử quân Hà Nội

Hồ Chí Minh

Thuận lợi :
Chúngta chiến đấu để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc và đánh địch trên đất nước mình nên có chính nghĩa, có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.
Trong khi đó thì Pháp cũng có những khó khăn nhất định về chính trị, kinh tế, quân sự.

Khó khăn:
Tươngquan lực lượng quân sự yếu hơn địch, bị bao vây bốn phía, chưa được nước nào công nhận, giúp đỡ. Quân Pháp thì có vũ khí tối tân
và chiếm đóng được 2 nước Lào, Campuchia vàmộtsố nơi ở Nam bộ.

2. Quátrình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến
Ba văn kiện lớn thể hiện đường lối tòan quốc kháng chiến củaĐảng:





Văn kiệnTOÀN dân kháng chiếncủa Trung ương Đảng (12-12-1946)
Lời kêu gọiToàn quốckháng chiếncủa Hồ ChíMinh (19-12-19460
TácphẩmKháng chiến nhất định thắng lợicủa Trường Chinh

Nội dung đường lối

Mục đích kháng chiến:
Kế tục và phát triển sự nghiệp
Cách mạng Tháng Tám

Tính chất kháng chiến:
Dân tộc giải phóng và dân chủ mới

Chính sách kháng chiến:
Liên kết các dân tộc và đòan
kết chặt chẽ tòan dân

Chương trình và nhiệm

Phương châm tiến hành

vụ kháng chiến

kháng chiến

Triển vọng kháng chiến:
Mặc dù lâu dài, gian khổ, khó khăn,
song nhất định thắng lợi

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (2/1951)

“ĐẠI HỘI KHÁNG CHIẾN”
(11 – 19/2/1951, vinh quang, chiêm hóa, tuyên quang)

PHIM “BỐI CẢNH THẾ GIỚI VÀ TRONG
NƯỚC TRƯỚC ĐẠI HỘI II”

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (2/1951)

MỸ NGÀY
CÀNG CAN
THIỆP SÂU
V...
I. Đườnglối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954)
1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ
PHÁPTĂNG CƯỜNG KHIÊU KHÍCH VÀ LẤN CHIẾM
Pháp tấn công Hải Phòng 20 - 11 - 1946
Pháp gây chiến ở Hà Nội
17 - 12 - 1946
18/12/1946 pháp gửi
tối hậu thư đòi chúng ta phải đầu
hàng
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ NĂM 1946 ĐẾN 1954 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ NĂM 1946 ĐẾN 1954 - Người đăng: leeyonganh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ NĂM 1946 ĐẾN 1954 9 10 990