Ktl-icon-tai-lieu

DV trong nền kinh tế quốc dân

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DV trong nền kinh tế quốc dân

1.1 Những vấn đề cơ bản về DV và thị trường DV
1.1.1 Đặc điểm và vai trò của DVa.
Khái niệm, phân loại DVf DV:
- Với tư cách là một ngành, một lĩnh vực trong nền kinh tếV là một ngành trong nền KTQD, là ngành kinh tế thứ 3 sau các ngành CN&NN, bao gồm các hoạt động kinh tế nằm ngoài 2 ngành sx vật chất.
- Với tư cách là kết quả của một hoạt động
- sản phẩm:+ DV là con đẻ của kinh tế sx hàng hoá. Khi kinh tế hàng hoá p.triển mạnh đòi hỏi 1 sự lưu thông thông suốt, liên tục, để thoả mãn nhu cầu ngày càng cao thì DV p.triển (C. Mác).
+ DV là kết quả của hoạt động sinh ra do tiếp xúc giữa bên cung ứng và KH cùng các hoạt động nội bộ của bên cung ứng để đáp ứng nhu cầu của KH (ISO 8402).
+ DV là sản phẩm vô hình do sự tương tác giữa các yếu tố hữu hình và vô hình mà người tiêu dùng nhận được phù hợp với quy cách và chi phí mà hai bên thoả thuận.
DV trong nền kinh tế quốc dân - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
DV trong nền kinh tế quốc dân 9 10 664